Politiek

Agenda 21 “Het geheime plan voor de aarde”

De mensheid in een razendsnel tempo geïndoctrineerd met de boodschap dat er teveel van ons zijn en dat we met z’n allen het milieu teveel vervuilen..!

Agenda 21 heeft ondanks de vele misinterpretaties door een aantal lieden hoe dan ook de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten.178 Landen, inclusief Nederland! hebben inderdaad hun handtekening gezet onder het Agenda 21 “Duurzame Ontwikkeling” plan, het VN Global Biodiversity Assessment Report.

Agenda 21
Is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN, de overheden en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden, moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21ste eeuw.

Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma van Agenda 21 werd geopenbaard op de conferentie van de Verenigde Naties die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden.179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling, beginnend in 1989.

Bedrog
De laatste jaren was de valse gecreëerde mondiale hysterie van het Global Warming-bedrog het belangrijkste wapen van Agenda 21. Ondanks diverse ontmaskeringen en grote groepen onafhankelijke wetenschappers die afstand hebben genomen van de misleidende Co2-opwarmingstheorie, blijven politici en hun slaafse vazallen vasthouden aan het krankzinnige waanidee dat onze aarde “gered” kan worden van klimaatverandering en dat er daarom ongelooflijk hoge milieubelastingen moeten worden ingevoerd.

Geen vrijheid meer
Daarin wordt dus ook bepaald wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er tegen ageert, gaat te zijner tijd naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.

Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Alles zal ook uiteindelijk in bezit en onder controle komen van de “elites”. Naast de aanval op de grondwettelijk vastgelegde- vrijheid van verplaatsing is ook de aanval ingezet op privé eigendommen.

Schone schijn
Het Agenda 21 Duurzame Ontwikkelingsprogramma pakt echter niet alleen langzaam maar zeker de vrijheid van bezit, toegang en verplaatsing af, maar onder het mom van het milieu en het “redden van de planeet”  uiteindelijk zelfs het recht op leven.

De Verenigde Naties zijn tezamen met veel Agenda 21-profeten van mening dat er teveel mensen op aarde zijn. Deze boodschap staat zelfs op de beruchte Georgia Guidestones. Hoe het in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate.

 • Iedere geboorte resulteert in emissies die aan die persoon kunnen worden toegeschreven gedurende zijn of haar leven. Evenals ook de emissies van eventuele nakomelingen van dit individu. Vandaar dat besparingen hierop zullen vermenigvuldigen bij geboortebeperking.
 • Er is geen enkel mens die CO2-neutraal is. Daarom is iedereen onderdeel van het probleem en moet ook iedereen onderdeel van de oplossing vormen.

Erik R Planka  professor in de biologie aan de universiteit van Austin (Texas), doceert zijn studenten het volgende:

“Het allerbelangrijkste is dat we uit de ontkenningsfase komen en ons realiseren dat de aarde simpelweg niet het aantal mensen kan onderhouden dat er nu op leeft. Het maximale aantal dat deze planeet aankan ligt rond 500 miljoen. Deze zouden dan comfortabel kunnen wonen in een duurzame omgeving. De bevolking moet gereduceerd worden en wel heel snel, om verdere milieuschade te voorkomen.”

Waarom geloven we nog steeds dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet een onvervreemdbaar grondrecht is?

Het uiteindelijke doel is uiteraard om alles en iedereen absoluut afhankelijk te maken van de overheid, opdat beweging, acties en zelfs de wensen, verlangens en gedachten van de bevolking totaal gecontroleerd kunnen worden. Alleen de overheid “weet wat goed is” voor het volk en daarom eigent zij zich het recht toe te mogen bepalen hoe -en wanneer- wij ons mogen verplaatsen, wat wij mogen verdienen, wat wij aan privébezit mogen hebben (of juist niet).

Omstreden wet
Zo is er bijvoorbeeld in de VS een controversiële wet aangenomen (“Land and Water Conservation Bill”) waardoor de overheid 40 jaar lang jaarlijks $ 900 miljoen privéland (desnoods gedwongen) zal kunnen opkopen om onder overheidscontrole te plaatsen. Zo heeft de overheid alle macht en recht om vanwege “natuurbescherming” iedereen te toegang tot deze gebieden te ontzeggen.

Onder deze “groene” hypocrisie zijn door de VN specialisten van milieu stichtingen, natuurfondsen en NGO’s ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten die leiden tot groot succes behelzen natuurlijk machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

DIT ZIJN DE PLANNEN!

Daarvoor hebben we dan ook de filantropen Bill en Melinda Gates!

Zij hebben zich met hun miljarden gestort op de depopulatie door vaccins’ Opeens moest de hele ‘Derde Wereld’ worden gevaccineerd en verder 90% van de wereldbevolking! Bill Gates wil de bevolking of de bevolkingsgroei met 10-15% verminderen door vaccinatie, gezondheidszorg en geboortebeperking.

Zie de Corona Agenda.

Dat je door geboortebeperking de bevolkingsgroei kunt remmen is duidelijk, maar door dat met gezondheidszorg en vaccinatie te willen doen, zegt hij toch dat hij bedoelt dat ie gewoon mensen wil vermoorden!

Ze hebben overigens nog meer pijlen op hun boog. Ons voedsel bevat talloze giftige stoffen en biologische teelt staat onder zware druk van bedrijven als Monsanto. Dan blijkt dat er een zaadbank bestaat waar Gates ook al miljoenen in heeft gestoken.

Bill Gates gebruikt zijn kapitaal eveneens om achter de schermen een autoritaire VN- wereldregering te verwezenlijken die de macht krijgt om vooral de westerse landen allerlei welvaartsbelastingen op te leggen en militair in te grijpen als een land zich niet houdt aan de gedragsregels van de VN.

Obama’s Wereldwijde Armoede Wet was rechtstreeks gebaseerd op het Handvest voor Wereldwijde Democratie, dat in 1999 en 2000 werd opgesteld door grote maatschappelijke organisaties en een blauwdruk was om uiteindelijk te komen tot een wereldregering onder auspiciën van de VN.

Dit Handvest omvat 12 principes:

1. De VN krijgt zeggenschap over alle internationale instellingen.

2. De VN gaat alle multinationals en financiële instituten reguleren, inclusief het opleggen van milieu- en arbeidsregels.

3. De VN gaat belastingen heffen over alle internationale financiële transacties, vliegreizen en brandstof en gaat zelfs “vergunningen” afgeven voor het gebruik van lucht, water en natuurlijke hulpbronnen.

4. De leden van de VN-veiligheidsraad verliezen hun vetorecht, waardoor de invloed van de VS sterk wordt beperkt. Er komt een “Volksvergadering”, die zal worden samengesteld door maatschappelijke organisaties, die in realiteit vrijwel allemaal (extreem) linkse en socialistische doelstellingen nastreven.

5. Er komt een eigen VN-leger.

6. De legers van de landen worden juist verkleind en alle wapens moeten worden geregistreerd.

7. Niet alleen landen, maar iedere aardbewoner wordt verplicht om zich te onderwerpen aan alle VN-verdragen en verklaringen over de mensenrechten.

8.  Het VN-strafgerechtshof (in Den Haag) krijgt zeggenschap over alle landen.

9.  Een nieuwe VN-instelling gaat de naleving van “duurzame ontwikkeling” afdwingen.

10.  Er komt een internationale VN-milieurechtbank.

11. Ondanks het feit dat “Global Warming” door talloze wetenschappers en onderzoeken is ontkracht, wordt het principe verplicht toegepast en krijgt iedere aardbewoner een maximale “CO2 uitstoot” toegewezen.

12. De schulden van de armste landen worden kwijtgescholden en de natuurlijke hulpbronnen worden door de VN gelijkmatig verdeeld (met een forse verarming van de bevolking in het Westen tot gevolg).

In het Handvest wordt de VN de macht gegeven over de hele aarde, de lucht en de zeeën en krijgt de organisatie de totale controle over alle natuurlijke hulp- en energiebronnen, de dierenwereld en zelfs over radio en tv.

Alles wat te maken heeft met de vooruitgang wordt onderworpen aan (hoge) belastingen.  Maar omdat je dat zo niet kunt verkopen, bedachten ze veel “zachter” klinkende termen, die bekend werden gemaakt als de acht

“Millennium Doelen”:

1. Los extreme honger en armoede op, uiterlijk in 2015.

2.  Zorg voor algemeen basisonderwijs voor iedereen.

3.  Bevorder gelijkheid van de seksen, verstevig de positie van vrouwen.

4.  Verminder kindersterfte.

5.  Verbeter de gezondheid van moeders.

6.  Bestrijdt HIV/AIDS, malaria en andere ziekten.

7.  Voer “duurzame ontwikkeling” in.

8.  Zet wereldwijde ontwikkelingssamenwerking op.

Gates is hiermee dus één van die rijke kapitalisten geworden die door Lenin werd omschreven als “nuttige idioten” die zélf het socialistische touw zouden verkopen waaraan het kapitalisme, en daarmee het democratische en vrije Westen, zou worden opgehangen.

Onze eigen politici hoeven nu alleen nog maar steeds meer nationale bevoegdheden over te dragen aan de EU en de VN.

Wij zijn zonder het te weten gewoon in oorlog met onze eigen overheden!

We spreken hier over een praktische, mentale en psychologische oorlogsvoering door een stel psychopathische machthebbers.en hun instrument de VN worden op een steeds duidelijker en openlijker wijze dictaturen, waarin de Euro-VS-maffia de grootste criminele factoren blijken te zijn.

Doordat zij zich daar tegen in hebben gedekt met internationale steun, kunnen zij hun eigen burgers het leven onmogelijk kan maken, intimideren, manipuleren en   criminaliseren. Zij kunnen en zullen ons uiteindelijk mentaal en geestelijk kapot krijgen en psychisch, emotioneel volkomen elimineren.

Uiteindelijk zullen velen zich natuurlijk schuldig gaan voelen, alleen al aan het feit dat zij leven!
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat er de komende tijd steeds meer aandacht aan de asociale, overbodigheid van veel mensen discussie zal worden gevoerd, aangezet door politieke leiders die met dit soort zaken stemmen willen winnen door te wijzen op de “eigen verantwoordelijkheid” van elk mens.

De keuze om een pil te pakken en de wereld en maatschappij te ontlasten van de dure zorg voor de zwakkeren zal ook steeds gemakkelijker worden en door wetten worden gefaciliteerd en gelegitimeerd.

Is er nog hoop?
Is er een wel uitweg? We zitten in een op hol geslagen trein ergens in een van de wagons. Is het mogelijk om er toch ergens uit te springen? En als we het lef hebben… hebben we dan überhaupt nog wel een kans om ergens een redelijk leefbare habitat en veiligheid te vinden? Misschien, … ik ben net als heel veel anderen elke dag bezig met te speuren naar alternatieven. Wel, die zijn er! Het is voor velen waarschijnlijk niet het ideaal, maar de overlevingsdrang is ongelooflijk sterk en mensen zijn inventief en creatief. Overal op de wereld zijn samenlevingen ontstaan die op een totaal eigen wijze functioneren.

 

 

 

Toon meer

Related Articles

2 Comments

 1. https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2016/10/17-Doelstellingen-Om-Onze-Wereld-Te-Transformeren.pdf

  als je het leest op een minder mannelijke energie klinkt het eerder als of ze het vrouwelijke energie terug willen hebben….de reden dat het nu allemaal juist naar zijn moer wordt geholpen is echter wel duidelijk en dat alles tegen strijdig loopt ook mensen zijn zich nog amper bewust van de verschuiving in het bewustzijn zelf houden vast aan oude dingen gaan daardoor meer struikelen door het leven…

  je kan beter stille demonstraties houden dan met ze alle de straat op…er wordt niet geluisterd naar hen die schreeuwen dat is nog nooit zo geweest….

  zoals opwarming van de aarde en stijging van het zeespiegel en verzuurde oceaanen….als we terug komen op dat bijbel verhaal is de aarde de mens zelf en de zee en verzuurde oceaanen de politiek. wie weet bedoelen ze dat er mee te zeggen…

  eigenlijk zeg ik hier ook gewoon een beetje lees het eens zonder oordeel of vooroordeel te geven. of we nu wakker zijn of niet we werken er nog altijd aan mee….nou ja de meeste dan … t romijnse rijk was christentijd, na die inzakking zijn christenen eigelijk hier vast gehoude…

  de elite hebben ook nooit kern energie openbaar willen maken omdat dit vrijwel gewoon schone energie is kon er overal op aarde mensen zich gaan voortplanten en energie was voor iedereen toegankelijk…nu nemen ze windmolens die op diesel draaien zonne panelen met zilver er in terwijl zilver een maan energie is, en chems in de lucht de zons energie ook minder toelaat. dus mijn vraag die ik me nu werkelijk stel….is de elite echt zo slecht bezig aangezien mensen het geld systeem nooit gesnapt hebben of zijn ze echt zon slecht om het uit de hand te laten lopen als ziel hebben we geen hekel aan elkaar en is er geen haat, en ik denk ook dat er nu geen haat is naar mensen vanuit hun richting…

  ook al is de wereld nog lang niet overbevolkt, de dieren zijn we alleen gaan verjagen door overal maar te bouwen is het ene net klaar verhuizen mensen vaak naar het volgende….de agenda die nu wordt gedraaid zal je ook vinden in een 5de dichtheids wereld dus tussen lichtwezens…

  ik denk namelijk zo zij die wakker zijn zal weinig mee gebeuren mocht er de pleuris uitbreken hebben vrede met alles….het zijn de slapers die dit systeem wat we nu hebben ten allertijden willen verdedigen, het alles mag en kan naar de klote geholpen worden zolang het financieele systeem maar rechtop blijft staan…
  ik heb altijd gezegt ik werk niet voor geld, nu zegt de financieele top zelf ook dat zij niet voor geld werken maar daarom juist wel rijk man zijn…ik voel mezelf ook rijk man…maar de slapers verdienen geld en geld verdienen betekend kwijtraken ze zullen dus het verdienmodel willen verdedigen…je hebt er alleen totaal niets aan…

  dit zijn slechts bedenkingen, met hier en daar feiten tussen door.

  1. Wow deze agenda is prachtig maar het staat bijna haaks op wat de zogenaamde kwaadaardige agenda inhoudt.
   Mijn vraag is: als deze versie die u heeft gedeeld de juiste is, waarom wordt dit dan niet op de mainstream media gepubliceerd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button