Nieuwe realiteit

The Georgia Guidestones

Een mysterieus granieten monument, gebouwd op 22 maart 1980  in Elbert County, Georgia in de VS. Het monument wordt aangeduid als ‘De Wegwijzers van Georgia’ of ook wel als ‘Het Amerikaanse Stonehenge’.

Op 5 juli 2022 is het monument door onbekenden vernietigd. Wat was het precies en wie heeft het laten bouwen?

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd.  De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan.

R.C. Christian.
In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort tien ‘geboden’ om de mensheid een boodschap door te geven.

Al snel werd duidelijk dat R.C. Christian  niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine een figuur met een zeer occulte achtergrond.

De bedoeling van Paine was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel “The age of Reason’ (het tijdperk van de rede). De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.

De tien geboden op de stenen

  1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
  2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
  4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
  5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
  7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
  8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
  9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

Het eerste ‘gebod’ is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 6 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.

Momenteel is men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een wereldregering. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en “het zoeken van harmonie met het oneindige” vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.

De boodschap op de stenen liep ook vooruit op het huidige streven naar duurzame ontwikkeling. Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter) Dit is samengesteld onder de leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones en hun boodschap voor de mensheid hebben gehoord. .

Het gat dat u ziet werd geboord in de middelste steen, zodat men hierdoor te allen tijde de Noordpoolster kan zien. Dit was één van de eisen die door R.C. Christian werd gesteld bij de bouw van het monument. De stand en de beweging van de hemellichamen nemen voor occultisten en diverse godsdiensten een belangrijke plaats in binnen hun religieuze ceremonies.

Nederland
Bij de Guidestones hoort ook een manifest waarin op zaken nader wordt ingegaan. Er worden oa drie probleemlanden genoemd waar drastisch in gesneden moet worden: Japan, Haïti en Nederland. Volgens de schrijvers zijn deze landen te overbevolkt.

Japan heeft de ramp in Fukushima gehad. Haïti heeft een aardbeving te verduren gekregen met tussen de twee en driehonderdduizend doden tot gevolg. Je denkt misschien dat dit toeval is, maar een aantal wetenschappers verklaart dat HAARP (High Auroral Active Researsch Project gevestigd in Alaska) het weer kan beïnvloeden en aardbevingen kan veroorzaken.

Dit is de keuze waar we heden ten dage voor staan en die zich ook uitdrukt in de voeding: ofwel worden we gestuurd van bovenaf of vanuit een collectief ofwel nemen we meer en meer zelf het stuur met individuele verantwoording in handen.

Hoe het precies zit dat is nog een mysterie.
Maar wij bij Alwareness zeggen.

Het is tijd om te ontwaken en Uzelf te informeren.

 

Franklin ter Horst

https://infidels.org/library/historical/disclaimer.html
http://www.earthcharterinaction.org/content/

Toon meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button