Artificial Intelligence

Vrijheid

Vrijheid van zijn, uiting, expressie, handelen, doe en laten gebeuren.
Dit is een onderwerp dat mij al lang bezighoud en waarin ik mij, verder dan de meesten, in verdiepte.

Toen mij gevraagd werd om iets te schrijven over dit onderwerp wist ik niet waar mee te beginnen.
Ik zou erg diep in kunnen gaan op dit onderwerp maar dat zou veel te omslachtig worden en er zijn anderen die dit veel beter kunnen behandelen dan ik. (Meer wetenschappelijk onderbouwd)

De vraag die we kunnen – of reeds – gesteld hebben is misschien in de aard van ;
Hebben wij als mens echte ware vrijheid ?
Ken en ervaar ik vrijheid voor mijzelf ?

Onze persoonlijke vrijheid is spijtig genoeg maar al te veel verbonden aan de maatschappelijke vrijheid of het ontbreken daarvan.Zonder het te beseffen worden we bijna constant gemanipuleerd door wat binnenkomt via onze zintuigen en ervaren dat als waarheid. Veel te weinig staan we er even bij stil en stellen we ons vragen over wat we als informatie binnen krijgen, opvangen of opgelegd worden.

Natuurlijk moeten we eerst even stilstaan bij wat we onder ‘vrijheid’ verstaan !
Dit kan, en is waarschijnlijk, voor ieder net Ietjes verschillend. Daarbij denken we meestal wel dadelijk aan vrijheid van mening, vrijheid van doen en laten, en natuurlijk ook financieel vrijheid dewelke meestal ook verbonden is aan andere vrijheden.

Maar we vergeten daarbij nog een meer belangrijke vrijheid, dewelke we als natuurlijk beschouwen, de vrijheid van denken.Ik bedoel daarbij niet de vrijheid van denken in de zin van meningsuiting maar wel degelijk ons eigen denkpatroon. We aanvaarden dat ons innerlijk denken, de gedachten gang, en de resulterende acties eigen zijn aan ons en volledig onder onze controle. – Indien je dat denkt staat je hier een grote verrassing te wachten !
Maar dat voor later in dit artikel. (*)

Laten we eerst kijken naar de meer algemene zaken.
Alles wordt meer en meer aan banden gelegd door afspraken en wetten.
Ja, afspraken en wetgevingen kunnen natuurlijk nuttig zijn om de werking van zaken ordelijk te laten verlopen.

Stel je voor dat er geen verkeersregels zouden bestaan ! En toch zijn ook die regels verschillend van land tot land. Bijv. rijden ze aan de andere kans van de weg in bepaalde landen (die vroeger onder Engels regime vielen). In sommige plaatsen lappen ze bepaalde regels volledig aan hun laatst en toch gebeuren er relatief weinig ongevallen daardoor. (Kijk daarbij naar ogenschijnlijk chaotische situaties in delen van Afrika en Indië.)

Regels en wetten kunnen zelfs verschillen binnen een land van staat tot staat. (Zie de USA)
En regels die onder dezelfde naam vallen kunnen strikter zijn op de ene plaats dan op de andere.
Vrijheid van uiting van mening ; in het openbaar, gesproken, geschreven, in kranten en tijdschriften, op internet.

En dan kunnen we ook niet langs de ‘privacy’!
Denk jij dat er nog zoiets bestaat als vrijheid van privacy ??!!
Persoonlijk denk ik dat er maar heel weinig overblijft van onze persoonlijke vrijheden.
Daarbij zien we maar al te groteske voorbeelden van wat we ‘Big Brother’ toestanden noemen.

Men gebruikt een slimme zet om ons, het volk, dingen als normaal aan te nemen met beroof op vrijheid. Men verkoopt het ons onder de noemen dat het voor onze veiligheid is.

De zogenoemde ‘war on terror’ en ‘war on drugs’ zijn daar de grootste vormen van.
Natuurlijk zien we dat er al maar meer camera verschijnen op controle posten maar ook in het straatbeeld. Meer gebruik van ‘biometrics’ (vingerafdruk, iris-scan, gezichtserkenning en ja ook DNA sampling)

Waar vroeger misschien ook al camera stonden voor grenscontrole of nu trajectcontroles zien we daarbij ook extra camera voor nummerplaat-herkenning en gezichtsherkenning staan.
Meer en meer zien we verborgen microchips verschijnen ; in bankkaarten, identiteitskaart, paspoort,ingebracht via vaccinaties, enz.

En dan zijn er de diepere, meer verborgen, manipulaties. Zaken die aan het onmogelijk (voor nu althans in het slapende bewustzijn van de massa) grenzen. Men gebruikt allerlei zaken om ons nog verder te kunnen controleren.

Denk daarbij bijv. aan vaccinaties, dewelke een geprezen middel zijn om mensen te kunnen manipuleren.
Samen met gebruik van HAARP, Chemtrails, GSM netwerken (zeker met het opkomende 5G protocol) en andere kunnen ze mensen verder manipuleren zonder dat ze het zelf beseffen !

Voor alles wat je wil doen worden er je persoonlijke gegevens gevraagd en dat alles wordt dan centraal gekoppeld zodat men al je doen en laten kan volgen.

Je kan zelf niet eens meer beschikken over je eigen geld wanneer dat op de bank staat. Je kan nu al maar een bepaalde max. som cash storten of afhalen zonder eerst bewijs te leveren van waar of naar waar je dat geld gebruikt.(Het geld dat je op een bankrekening plaatst brengt nu ook al niets meer op.)

Dingen die je denkt van jou te zijn zijn dat ook niet echt. Je koopt een grond of huis, betaald dat volledig af, en toch dien je elk jaar daarop allerlei extra taken te betalen (grond-taks, eigendoms-taks, milieu-taks) of het wordt je afgenomen.

Zelfde is zo voor je auto. Je mag dan wel denken dat die jouw eigendom is maar …
Als je het allemaal nagaat bezit jij niets (of toch niet veel) maar behoort het toe aan de banken en de staat.
Als je het echt volledig wil doortrekken behoor jijzelf ook toe aan de staat van zodra er een geboorteactie opgemaakt werd.

Alles wat je doet via internet wordt bijgehouden en kan ingekeken worden. Elke aangeslagen toets is traceerbaar.
Alles wat je doet met je smartphone kan bijgehouden worden, getraceerd, afgeluisterd (ook buiten de telefoongesprekken) en gemanipuleerd worden zolang de batterij voeding geeft aan het toestel (en ja dat is ook wanneer jij denk dat het toestel UIT staat.)(Je smartphone is enkel UIT wanneer er geen batterij verbonden is !!!)

Door de micro-chips in aankaarten, winkelkaarten, smartphone, gps, … kan men ten aller tijden weten waar we ons bevinden en wat men doet. (De vele sensoren in een smartphone kunnen detecteren of we rustig zijn, slapen, sporten, lopen, wandelen, in een auto, bus, trein of boot zitten, enz.)

Momenteel kan men reeds – wanneer je bijv geen smartphone hebt aanstaan – toch je gesprek volgen door enkel een camera naar iets te richten in je nabije omgeving (bijv een blad van een plant) en een programma kan de Nano bewegingen/trillingen vertalen naar geluid.

Ik zou hier nog vele zaken zo kunnen aanhalen maar ik denk wel dat dit volstaat om jullie er van bewust te maken dat onze zogezegd vrijheid heel heel sterk aan banden gelegd is en de vrijheid die we nog denken te hebben ook al niet meer als vrijheid van privacy kan bestempeld worden.

En dan komen we bij datgene wat we denken en doen en menen dat dat toch wel onze vrijheid en beslissingen zijn. Sorry !

Het is nu, zoals ik bij elke van mijn schrijven aanhaal, ook tijd om jullie er nog maar eens op te drukken om niets van wat ik schrijft als waarheid te nemen ! Geloof mij niet ! Herhaal geen zaken die ik hier vermeldde als een papegaai.Doe je eigen research !!!

Zoals hierboven reeds even aangeraakt worden meer dan we denken beïnvloed door alles wat zich rond om ons afspeelt en wat we als informatie innemen.

(*) Experimenten zoals o.a. ‘de gorilla’, ‘de ster’ en anderen laten maar al te duidelijk zien dat wij bijna constant beïnvloed worden en handelen vanuit een ‘niet-eigen vrije’ overtuiging, (al denken we echter van wel) maar gebrainwasht zijn/worden door zoveel uitwendige signalen.

Ik nodig jullie uit om de volgende video op YouTube te gaan bekijken.

En indien dit je nog niet aan het denken zet en ‘vrije will’ in vraag stelt —>

Daar sta je dan waarschijnlijk wel even van te kijken.
Het is mind-blowing en het zal wel even duren vooraleer je de volledige scoop hiervan kan vatten.

Zoals ik hierboven ook vermeldde zijn er anderen die dit alles wetenschappelijk kunnen uitleggen.
Ikzelf kan en wil enkel doorgeven wat ikzelf heb ingekeken en kan doorgeven uit zelf onderzoek en/of ervaring, en probeer dat op een begrijpelijke manier te doen.

Hier nog verder en dieper op ingaan zou ons kunnen leiden naar zaken als ’The holographic Universe’ maar dat is voor een andere keer.

Een andere bron die ik nog zou willen vermelden is de werken van Anthony Peake.
Be prepared to let your mind be blown away. 🙂

Misschien kan je nu voor jezelf de vraag beantwoorden.

Ken en heb ik persoonlijk vrijheid en indien zo in welke mate ?

 

Toon meer

Related Articles

Back to top button