Politiek

Vergeet Agenda 21: VN’s 2030 agenda zal ‘de wereld transformeren’

Agenda 21

Het doel van Agenda 21 is alles wat er wereldwijd is; Water, flora, fauna, lucht, land en de mens in kaart brengen, verdelen, verzorgen en/ of terugbrengen naar zijn oorsprong en controleren of toezien op.
Rosa Koire is een deskundige op het gebied van Agenda 21. Zij geeft vele lezingen over dit onderwerp. Hier kunt u belangrijke interviews met haar over de gevolgen van de invoering van deze Agenda bekijken.

The United Nations kan door nieuwe digitale ontwikkelingen en samenwerkingen met profit organisaties de lang geplande Agenda voor de 21e eeuw ten uitvoer brengen.

Er waren een aantal problemen die het realiseren van Agenda 21 in de weg stonden. Deze problemen pakken ‘ze’ aan de hand van een tussenstap: Agenda 2030, aan.

Reporting progress on the 2030 Agenda: Navigating through ...

In hoofdlijnen zijn er 3 problemen

1. Landen hebben enorme schulden

Het wereldwijde geldsysteem staat op omvallen. De schulden van landen zijn enorm. Ook onze staatschuld is buiten proptioneel.
De Rothshild familie (eigenaren van meerdere Nationale banken – Big Bank) leent al honderden jaren geld aan landen voor bijvoorbeeld oorlogen, maar ook grote investeringen. Zij waren in de 17e eeuw de bedenkers van het geldsysteem. De controle op dit systeem is uit de hand gelopen. ‘Zij’ willen een nieuw digitaal wereldwijd controleerbaar betaalsysteem. Om dit te realiseren zal er een reset in ons huidige systeem gedaan moeten worden.

2. Exponentiële groei wereldbevolking

Door steeds meer technologische mogelijkheden en welvaart is er een explosieve groei van de wereldbevolking en een grote toename van CO2 en andere vervuiling. Om de CO2 terug te dringen willen ‘zij’ de wereldbevolking en de veestapel halveren en de mens controleren in dat wat ze doen.

‘Zij’ willen controleren:

 • waar wij ons geld aan uitgeven (digitaal banksysteem)
 • hoe wij ons voelen en ontwikkelen (transhumanisme, artificial intelligence)
 • wat wij doen (Chip)
 • hoe wij ons gedragen (belonen/ straffen via Chinees communistisch puntensysteem)

3. De groei van nieuwe technologische ontwikkelingen past niet in het systeem waarin wij werken en op wie wij zijn

De ontwikkelingen/ mogelijkheden die de technologie in huis heeft passen niet op de situatie waar we nu in leven. De ‘belanghebbende partijen’ die verantwoordelijk zijn voor deze ontwikkelingen willen een

Gedigitaliseerde gecontroleerde samenleving

 • Digitaal onderwijs en thuiswerk: ontwikkeling software pakketten.
  Gevolg: bezuinigen en veranderingen in het onderwijs
 • 1 wereldwijd digitaal betaalsysteem: cash geld is niet meer te controleren.
  Gevolg: volledig afhankelijk van het systeem.
 • Digitale energie: windmolen parken en zonneparken, opkopen land van boeren.
  Gevolg: meer grond/ bezit voor de Elite en grote multinationals, minder mogelijkheden voor ons om onafhankelijk van de overheid/ zelfstandig als samenleving te blijven.
 • Gedigitaliseerd geprint voedsel: CO2 uitstoot door veestapel beperken en bevolking halveren waardoor er minder voedsel nodig is.
  Gevolg: veranderingen in contact met en verzorging van dieren en alles wat erbij komt kijken.
 • Digitale beveiliging en digitaal strafsysteem: Wij zijn 24/7 controleerbaar door middel van camera’s en een persoonlijke chip. Oordeelt het systeem verkeerd, is het moeilijk om dit gerectificeerd te krijgen. Houd je je niet aan de regels worden jou dingen ontzegt (bijvoorbeeld toegang tot je bankrekening) en/ of vindt buitensluiting plaats.
  Gevolg: geen vrijheid meer. Uitzonderingen, discussie en overleg mogelijkheden met agenten bestaan niet meer. Bezuinigen bij de politie.
 • Digitaal medisch handelen: Nanoparticels zoeken de verstoring op en kunnen deze herstellen.
  Gevolg: bezuinigen in de medische sector.
Voorbeeld van de verdienste van de Big Tech afgelopen jaar door thuisonderwijs.

Big Tech voert deze ontwikkelingen momenteel in via beleidscampagnes gestimuleerd vanuit de overheid. Zij rechtvaardigen deze veranderingen omwille van Pandemie en Klimaat. Of te wel AGENDA 21. De profit en macht voor de technologische sector zal enorm toenemen en gaat ten koste van onze vrijheden, werkwijzen, banen, ons inkomen en onze manier van leven.

Hoe zal uw baan eruit gaan zien als uw sector en werk gedigitaliseerd worden?

Ook voor ons als mens heeft Big Tech serieuze veranderingen

Transhumanisme, Artificial intelligence

Passage uit het boek society 4.0 (de opkomst van de 4e industriële revolutie) van professor Bob de Wit:
De mens 2.0, 3.0, 4.0.human beings (4.0) that potentially possess eternal life.

Bij 1 Agenda hoort 1 leiding

Issue 7 (rethinking human life) pg 71
Elite upgrade

Humans can be upgraded with new biotechnology developments such as the CRISPR-Cas-9 technology, with which human DNA can be manipulated. As a result there will be modified humans: Sapiens 2.X. Humans can also be upgraded by implanting brain-machine interfaces (BMIs), leading to what Elon Musk calls “humans with a neural lace”, also called cyborgs. These upgraded humans 3.X may have an IQ of 300 or higher. The difference compared with the intelligence of the current Sapiens 1.0 is huge – comparable to the IQ difference between humans and chimpanzees. And human-like robots with artificial intelligence, such as Sophia, will lead to artificial

Wie zijn de organisaties achter AGENDA 21 en 2030?

United Nations Logo, United Nations Symbol, Meaning ...

De UNITED NATIONS heeft altijd GLOBALISATIE als doel gehad.
1 wereldwijde leiding UN – 1 wereld bank (World bank) – 1 gezondheidsorganisatie (World Health) – 1 handelsorganisatie (World Trade Centre), 1 wereldwijd leger (NAVO) – 1 economisch orgaan (World Economic Forum).

Belanghebbende partijen als the Bill and Melinda Gates foundation en The Rockefeller foundation hebben zich bij de UN binnen gelobbyd. In 2016 hebben zij zich officieel verenigd met de United Nations en het World Economic Forum. Door de krachten te bundelen werd het mogelijk om in beider belang het creëren van 1 overzichtelijk wereldrijk te volbrengen.

Grote nadelen van 1 wereldrijk voor ons

Het bestuur achter AGENDA 21 is NIET democratisch. Grote corporate states, stakeholders en partners van de bedenkers van Agenda 21 zullen wereldwijd de beslissingen over onze leefomgeving nemen.
Deze bedrijven werken op basis van profit en hebben geen democratisch besluitvormingssysteem. De overnames in de sectoren zijn NIET in het belang van onze gezondheid en wat het beste is voor de Nederlandse bevolking.

Wat is de werkwijze om tot realisatie van AGENDA 21 en voor nu AGENDA 2030 te komen

Om het wereldwijde systeem te veranderen naar de door ‘hun’ gewenste situatie: controle, financiën en macht, maken ze gebruik van

1992: CREATE A PROBLEM
Creëer een wereldwijd probleem waarbij alle landen de macht overdragen aan 1 overkoepelende partij. De UNITED NATIONS.
Problemen die alle landen aangaan zijn: Klimaat en pandemie.
193 landen erkenden deze problemen en tekenden voor akkoord en volledige medewerking.

2016: OFFER THE SOLUTION
Er worden 17 kernproblemen vastgesteld om KLIMAAT en PANDEMIEËN op te lossen: De 17 substainables goals. Vaccinatie/ immunisatie als oplossing voor de bevolking en ‘Build Back Better‘ als oplossing voor de reset van landen (invoeren alle digitale plannen).

2017:
Voorbereiding op de oplossingsfase. 2017 is massaal de start geweest voor de verkoop COVID 19 testkits.

2019 – 2020:
Creëer een pandemie zodat de oplossing ‘vaccinatie’ aangeboden kan worden.

Het voordeel van een Pandemie

In periodes van angst volgt de mens makkelijker de ‘nieuwe’ regels van de overheid. Mensen geloven dan eerder dat een vaccinatie de enige oplossing is.

De taak van de overheid en Media (die vertelt zijn dat er gewerkt wordt aan Build Back Better’): houdt de mensen angstig voor een virus – zorg dat ze niet met elkaar in contact komen en informatie kunnen uitwisselen door lockdowns en social distancing – censureer al het tegengeluid en houdt mensen dom.

Door de nieuwe regels als gedragsexperiment in te voeren, kun je de mens alvast laten wennen aan een gecontroleerd leven zonder vrijheid met het oog op het aankomende digitale, communistische systeem.

2020: SOLVE THE PROBLEM
Start wereldwijd met de aankondiging voor de leiders van de deelnemende landen met het aangeven van ‘The Great Reset’.

Professor Bob de Wit zag deze ‘Communistische’ digitale machtsovername in 2017 al op ons afkomen. Hij heeft er een duidelijke kijk op. Bekijk hier zijn interview.
De aankonding van The Great Reset door Klaus Swchwab.
Bekijk vanaf 12 minuten hoe ‘de Elite’ het menselijk leven in de toekomst voor ogen heeft.

Welke doelstellingen moeten in 2030 gerealiseerd zijn?

UN Agenda 2030: A Recipe for Global Socialism | Europe ...
 1. COVID 19 paspoort, iedereen is traceerbaar.
 2. Iedereen gevaccineerd. Zonder vaccinatie wordt je buiten gesloten van het dagelijkse leven.
  * Via vaccinatie pleisters zullen nanoparticles jouw lichaam ingebracht worden. Deze zijn nodig voor lichamelijke aansturing als upgraden van het brein.
  * Elon Musk heeft in 2020 de eerste neuralink (chip) geïmplanteerd in een brein.
  * Ook het jeugdjournaal heeft al uitgebreid aandacht voor deze technologische mogelijkheden over 20 jaar gehad.
 3. Verbetering van de digitaliseringsroutes door 5G en het aanbrengen van wereldwijd internet. (Italië ontvangt hoge bedragen uit het corona noodfonds en besteed dit aan het verbeteren van de bereikbaarheid van internet).
 4. Ruimte, land en bezittingen komen in handen van grote corporate states en multinationals waardoor zij nog machtiger zullen zijn.
 5. De middenklassen tezamen met de miljonairs worden de nieuwe onderlaag. Dr. Vernon Coleman legt dit haarscherp uit.

2030:
De mens is gevaccineerd en gechipt, economieën zijn kapot, mensen zijn afhankelijk van de overheid. In de meeste sectoren zullen de digitale ontwikkelingen doorgevoerd zijn. De wereldbevolking is klaar voor de mens 2.0: TRANSHUMANISME.

2030 voor de elite: de start van het controleren en bezitten van alles wat er op aarde is.

2030 voor ons: You’ll own nothing but you will be happy

De slogan van het WEF zal gelden voor iedereen die de coronacrisis ‘overleeft’, gechipt, gevaccineerd is en meedoet met alle communistische opgelegde regels.

Is dit wat u en WIJ willen? Zullen wij écht gelukkig zijn?

Wij geven u deze informatie opdat u zelf kunt beslissen en onderzoeken of deze COVID Pandemie toevallig gekomen is, of dat er een andere bedoeling achter deze COVID PANDEMIE zit.

Is het écht de bedoeling dat wij allemaal gevaccineerd moeten worden vanwege de verspreiding van een zeer gevaarlijk killervirus met een nog lager sterfte cijfer dan de griep? Of is de bedoeling van deze pandemie het tot stand laten komen van Agenda 2030 op de wijze die de Elite voor ogen heeft?

Is de totstandkoming van Agenda 21 bedoeld om het klimaat te redden en de mens met een vaccinatie te beschermen tegen Pandemieën? Of is de doelstelling van Agenda 21: het komen tot een totalitaire wereldstaat, waarbij de United Nations en de grote multinationals de macht in handen krijgen en de wereld kunnen vormgeven zoals zij met hun nieuwe technologische ontwikkelingen voor ogen hebben?

Wat betekenen deze doelstellingen voor uw bedrijf, uw bezit, uw toekomstdromen en gespaard pensioen?

Waar ligt de grens! Wanneer gaan we zeggen GENOEG IS GENOEG. Er is geen weg meer terug als u straks uw land en bezit verkocht heeft aan buitenlandse opkopers die er nu een mooi bedrag voor bieden, maar wat straks niets meer waard is als ons geld systeem klapt. Met grond behoudt u de mogelijkheid om geld te verdienen.

Ook is er geen weg meer terug als we eenmaal het genetisch gemanipuleerd mRNA vaccin genomen hebben. Gezonde mensen hebben op geen enkele wijze dit vaccin nodig. Door het vaccin te weigeren kunnen wij tijd rekken en aangeven dat wij antwoorden op bovenstaand verhaal willen. Wij willen een stem hebben in het ‘werkelijke doel’.

Als wij nu niets doen en niet achter deze vragen aangaan, zal iedereen onder een vermogen van 1 biljoen zijn geld, toekomstplannen, dromen en zijn bezit kwijt raken, u ook. Is deze gok het u waard om te blijven geloven dat de overheid door alle maatregelen handelt in ons belang?

Zaken waar wij NU naar kunnen kijken:

Professor Bob de Wit doet in zijn boek een oproep aan deskundigen om na te denken over een feedbacksysteem. Als de Agenda door de elite in 2030 gerealiseerd is, hebben wij géén invloed meer op besluitvormingen.

In zijn boek: Society 4.0. roept hij deskundigen op om samen met hem na te denken over hoe wij als mens toch inspraak kunnen houden. Hoe en of we wetten en regels kunnen invoeren aangaande artificial intelligence en andere zaken waar we mee te krijgen.

Waar ligt de grens bij deze Elite en wie bepaalt tot hoever je met transhumanisme mag gaan?

Bron: https://www.infoflyers.nl/agenda-2030-en-de-gevolgen-voor-de-hogere-inkomens/#respond

Daisy Luther/Ce Evolution

https://news.un.org/en/story/2016/09/540632-leaders-must-decide-whether-go-it-alone-or-work-together-better-world-germany#.V-ZYQVc4mNY
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://undergroundmedic.com/2016/09/new-united-nations-agenda-is-a-date-2030/

Een belangrijke nieuwe aanvulling

file:///C:/Users/shela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GAVK0TB1/CIFAL-Flanders_SDG-Infosheet_2019-Q4.pdf

 

 

 

Toon meer

Related Articles

One Comment

 1. Now I have a problem, or sort of, so to speak.

  The Venus project (www.thevenusproject.com) is mainly the same. its also global, except, the VP had deleted money from its plans, but the globalisation and solving all problems is simular. So; Is the VP part of 2030?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button