Artificial Intelligence

ANGST is onze grootste vijand !

Ik wil de lezer alvast laten weten dat volgende informatie verontrustend en schokkend kan overkomen. Ook wil k vermelden dat ik hierbij geen stelling inneem. Ik heb enkel mijn persoonlijke gedachte en gevoelens hiertegenover, net zoals jullie, de lezers, voor jezelf zullen hebben. Geen interpretatie is beter of slechter dan de andere, enkel persoonlijk.

Onderstaande vermeldingen zijn als losse punten vermeld, niet uitgewerkt, en kunnen dienen, voor degenen die dat willen, om zelf verder op te zoeken en te onderzoeken.
Niettegenstaande het afzonderlijke gegevens betreft kunnen ze makkelijk aan elkaar verbonden worden om een meer globaal beeld te vormen.

Nogmaals het zijn losse niet uitgewerkte stukken informatie, net zo omdat ik wel wens dat de lezer er actief mee aan de slag gaat. (Toch diegenen die daarvoor interesse hebben)
Ook wens ik te vermelden dat het hier niet gaat om complot theorieën maar wel degelijk verifieerbare feiten.
Ikzelf vond het zeker een waardevolle oefening.

De bevolking vergrijzing stijgt – de gemiddelde levensverwachting stijgt – door medische doorbraken, medische zorgen, beter hygiëne, …
Daarentegen daalt het geboortecijfer in westerse landen.
De pensioengerechtigde leeftijd werd verhoogt.
Daartegenover verhoogt ook de werkloosheid.

Men vraagt van de werkende mensen steeds meer te presteren (langere werktijden, kortere rusttijden) waardoor de druk en stress verhoogd.
Dit veroorzaakt meer en meer burn-out’s en andere medische klachten, waardoor meer mensen op zieke periode komen te staan, vroeger moeten stoppen met werken (maar geen volwaardig pensioen of tussenkomst kunnen genieten) of zelfs (al of niet door chronische klachten) geen ‘normaal’ leven meer kunnen hebben.

Leven en overleven wordt steeds duurder, maar de lonen (of index aanpassingen) zijn lager dan de stijging v.d. kosten.

Onze ‘vrijheden’ worden steeds meer en meer beperkt.
We kommen meer en meer in een politie staat situatie met Big Brother als het alles ziende en al wetende orgaan.
Vele zaken worden ons ‘verkocht’ – opgedrongen – onder het motto dat het voor onze veiligheid is.(?) – War on terror – War on drugs = War on our consciousnes = vrijheidsberoving ! (Maar de meeste mensen zien daar blijkbaar geen gevaar in)

Als dat nog niet genoeg is worden andere zaken ons als zoete koekjes verkocht. Waardoor de meesten geen vragen stellen en er enkel de fata morgana van zien.
Denk daar bijvoorbeeld aan alles dat met ‘Smart’ verkocht wordt. – Behalve dan misschien de Smart als automerk 😉

Smart-phone, Smart-watch, Smart-TV, Smart-meters, …
Weet dat die ‘Smart’ staat voor Big Brother.

De medische onderzoekers zoeken naar middelen om ons blijkbaar gezond te houden, maar is dat zo ??
Medicijnen zijn er om ons te genezen -> hebben meestal vele bijwerkingen en nemen de oorzaak van het probleem niet aan, enkel (in de meeste gevallen) een lapmiddel om de symptomen te onderdrukken.
Verder kan men bijna gaan aannemen dat de Pharma industrie niet wenst dat mensen gezond en wel door het leven gaan zonder ziek te worden en zorgt er zelfs voor dat er nood blijft bestaan voor hun ‘geneesmiddelen’.

Enerzijds zoekt men naar de bron des levens om ons gezond te houden en langer te laten leven, anderzijds brengt men gemanipuleerd ziekte in de wereld om juist dat te voorkomen.

Er is meer en meer bewijs dat bepaalde ziekten
(om maar een heel voorkomende en opvallende te noemen – griep) (maar ook HIV/AIDS, kanker en anderen dodelijke virussen en bacteriën) ontworpen werden en losgelaten op de bevolking.
Men stelt enerzijds naar het vinden van onsterfelijkheid en anderzijds worden en bommen geld en middelen besteed aan biologische wapens.
(Info : een normale cell kan zich tot max. 50x delen alvorens te ‘sterven’. Een kanker cell kan zich eindeloos blijven delen)

Er is steeds massa geld voor wapens en oorlogsvoering maar blijkbaar niet voor het oplossen van honger en armoede.
En bijna 60% van het voedsel in de westerse wereld wordt niet geconsumeerd maar weggesmeten of vernietigd.

Elk jaar weten we van enorme bosbranden die massa natuur, infrastructuur, dieren en mensen eist, wetende dat (er ik heb daar zelf bewijs van gezien) we met een enkele verstuiving boven de vlammenaard de brand kan blussen.
Alle UN-landen weten van dit middel en toch wordt het niet aangewend.

Reeds van de vroege 60’er jaren weten we van een werkende motor die draait op water.
Toch, door de hebzucht van de petroleum industrie (de aandeelhouders) draaien onze motoren vandaag nog steeds (buiten de kleine fractie elektrische voertuigen) op fossiele brandstoffen.

NB ; Ook de Pharma-industrie (niet natuurlijke middelen) berust voor een deel op de petroleum industrie ! – geneesmiddelen, cosmetica
Ook vele andere derivaten worden dagelijks in massa gebruikt ; plastieken, verven, lijmen, kuismiddelen, …
Daartegenover wil men de vervuiling en de opwarming v.d. Aarde tegengaan.

Kan je de vele vele contradicties hier zien !!!??
Er zijn nog vele andere van deze zaken te vinden en te vermelden, maar ik denk dat ik het punt hypocrisie hiermee toch al wat duidelijk gemaakt heb.

Eens men dit inzicht heeft stelt men zich wel degelijk de vraag WAAROM dit zo is.
Waarom worden zoveel ‘negatieve’ dingen in een mooi jasje gestopt en aan ons verkocht en waarom worden zoveel goede dingen verborgen gehouden.

EN … wie zit er achter het complot !!!???
Een waarschijnlijke redenering van de machten verantwoordelijk hiervoor zou het volgende kunnen zijn ;

Door verbetering van leefomstandigheden stijgt de wereldbevolking naar een (misschien) kritieke massa waarbij de nodige parameters voor overleving v.d. mens niet meer ingevuld kunnen worden. – Er ontstaat een te kort aan levensnoodzakelijke zaken zoals drinkbaar water, gezonde voeding, niet toxische lucht om te ademen.

Als men dit in overweging neemt dan blijkt al snel dat we reeds nu (relatief gesproken) dicht bij dat punt komen.
(Info ; De opwarming v.d. Aarde is niet in die zin als het ons voorgeschoteld wordt !
En de CO2 uitsloot is slechts een heel klein deel daarvan – maar wel iets waarvoor men ons taken kan laten betalen.)

Dus … een logische gevolgtrekking zou zijn om de bevolkingsgroei tegen te gaan.
Maar dat strookt dan met mensen gezonder te houden en langer te laten leven !
Enkele theorieën die al of niet reeds geïmplementeerd worden staan vermeld in verschillende publicaties, verborgen in vol zicht.
Denk bijv. aan de ‘gidestone monument’ , de Denver airport fresco, de UN generaal conference room, … het boek ‘Inferno’ van Dan Brown, en vele andere.
Natuurlijk kan geen overheid of andere instantie openlijk verklaren dat men de wereldbevolking wil uitdunnen naar onder 50% v.h. huidige.
Niettegenstaande lieten enkele wel bekende personen dit wel al eens vallen in een gesprek. Zo o.a. ook Bill Gates ! (Dewelke zijn vaccinatie programma heel omstreden blijkt te zijn alsook de digitale pil die hij ontwikkelde)
Enkele andere grote boosdoeners zijn o.a. Monsanto en Nestle om er maar twee te noemen.(er zijn er nog meer hoor)

Dus hoe dit te bereiken ?
Zoals in ‘Inferno’ van Dan Brown zou dat kunnen door een soort van virus te verspreiden die de vruchtbaarheid aantast. Trouwens ook iets waar Monsanto heel sterk in is (niet enkel met hun Round-Up en GMO zaden)
In het boek van Dan Brown wordt het water gecontamineerd, maar het kan natuurlijk ook via ons voedsel en de lucht die we ademen. Of bijv. via vaccinaties.

Waarom werden de ruimtevluchten naar de Maan, of andere planeten, gestaakt ? – misschien hebben de maanlandingen nooit plaatsgevonden ?
Vele conspiricy theorieën zijn daar over te vinden. Alsook het feit (??) dat de Chinese rover op de maan geen enkel spoor kon vinden van enige Amerikaanse voorafgaande aanwezigheden.
Dan zijn er ook de vele tegenstellingen bij NASA zelf hierover.
Plus de gegevens die we hebben ivm de Van Halen belt rond d Aarde.

Maar … indien we even terugkeren naar de bovenvermelde dreiging van over populatie … en indien we de wereldbevolking niet willen uitmoorden met 50% … en we de noodzakelijke levensvoorwaarden om te overleven hier op Aarde niet kunnen herstellen … dan … is de enige uitweg … de ruimte in en naar een andere levensvatbare planeet.
Waarom denk je dat de’ race into space’ terug op de agenda staat ? EN niet enkel bij NASA !

Verder is er ook de meer toenemende controle over ons denken en doen via propaganda, reclame, de media in het algemeen, en dus niet enkel door de meest vermelde ’smart-technology’.
NB; Kijk ook eens dieper naar de mogelijkheden van het nieuwe G5 netwerk !!!

Er is nog zo zo veel meer dat hierover te zeggen valt maar ik ga het hier voorlopig bij laten. Ik denk wel dat dit voor vele mensen reeds een hele brok info is om mee aan de slag te gaan en te verwerken.

Is dit een pessimistische kijk op onze hedendaagse wereld en maatschappij ?
Ik zou het wel een realistische en ontnuchterende kijk noemen, dat is zeker.
Natuurlijk wat niet weet, niet deert ! – Onverschilligheid en naïviteit !

Ik kan enkel hopen dat lezers hiermee aan de slag gaan, dat het hun aan het denken zet, hun bewustzijn opent MAAR er niet door in Angst gaan.
ANGST is onze grootste vijand ! (En dat wordt tegen ons gebruikt – o.a. onder de noemer van ‘War on terror)

Neo Van de Velde

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button