Columns

Cowboys en zeerovers

Onze boerderij heeft alles, waar veel mensen van dromen. Imposante koeien met hoorns, lieve kalfjes bij de koe, de ouderwetse zachte geur van gezonde mest en rondom een prachtig landschap met verschillende kruiden. Hooi en kuil van eigen land, aangevuld met een klein beetje biks bij het melken. We melken zelf (geen robots). Je kunt ondertussen goed bekijken hoe het gaat met de klauwen, de uiers en de melk die eruit komt.

Vroeger was dit wat het was: boer zijn was een volwaardige baan met de nodige gezonde fysieke inspanning.

Maar deze boerderij kan vandaag de dag niet meer blijven bestaan. We zouden er allebei een baan bij moeten nemen of een duur extraatje gaan verkopen** naast de melk die naar de coöperatie gaat. De kleine, regionale coöperatie is ook allang niet meer een kleine regionale coöperatie: Europa schrijft ons de wet voor en dat doet ze om met de rest van de wereld buiten Europa te handelen. De wet van buiten Europa beheerst de gang van zaken in bijna elke kleine plaatselijke boerderij ter wereld.

Hoe het toch kan dat “er zoveel bij moet”?

Dat kan alleen maar komen doordat we een klein scheepje zijn in een zee vol kapers: ondanks dat de coöperatie “een bovengemiddelde melkprijs biedt” is onze “onder gemiddelde pachtprijs” niet op te brengen. Brandstof, dat kleine beetje krachtvoer dat we gebruiken, reparatie- en onderhoudskosten, noem het maar, elk jaar kost het meer maar het inkomen van de boerderij gaat niet omhoog.

Wanneer we bovengronds onze zacht geurende mest willen toepassen voor de vruchtbaarheid, moeten we een vergunning aanvragen. “Bio” zijn is als je het mij vraagt “buitenissig zijn tegen wil en dank” en vraagt nogal wat offers. Er wordt beweerd dat het doel is om 25% van het boerenland bio te laten worden op korte termijn*. Maar als de lobby voor niet-bio de boventoon blijft voeren, vraag ik me af of dat doel wel meer is dan een loos gebaar. De kapers slopen ons schip tijdens de overval. We mogen blij zijn als we op een overgebleven stuk wrakhout straks de wal nog bereiken.

We gaan hier niet klagen. Dat is niet mijn stijl. We hebben dingen onderzocht en daarom volgt hier een prachtige bijdrage van onze vriend en specialist in geld-geweld, Hans Jürgens. Met dank aan zijn schrijfkunst en enorme doorzettingsvermogen. Hij heeft zich volledig gegeven om dit geldgeweld te bestrijden en om medestanders te organiseren, een bijna ondoenlijke taak. De dienstbaarheid als hoogste goed en als de ware zin van het leven is het onderwerp van zijn bijdrage. De verwondering in de ogen van zijn kleinkinderen is een van zijn grootste drijfveren.

*De Europese Unie heeft in mei 2021 aangekondigd dat 25% van de landbouwgrond van Europa in 2030 biologisch moet zijn (dat is nu nog 8%, en in Nederland 5%)

**Bijvoorbeeld kalfjes van Texas Longhorns verkopen (om maar eens wat te noemen, zie daarvoor de uitzending van Boer Ayoub uit januari 2022 op tv) “Op aarde bestaat geen winst, alleen maar leven. Zodoende is de zin van het leven om dienende aan het leven te leven. De mens heeft de getallen verzonnen, gemaakt en nu lijkt het als of de economische wetmatigheden op basis van deze getallen over ons regeren. Iets abstracts zou toch niet over het leven mogen regeren?

Wanneer Axioma’s*** het leven niet dienen zijn ze overvloedig. Het zijn natuurlijk niet de letterlijke getallen die op zich zelf over de mensheid regeren, het zijn de mensen die deze getallen voor hun onrechtmatige doelen misbruiken en tot op heden daarin schijnbaar niet gehinderd worden.

Hoe goed deze getallen-goochelaars zijn weten zelfs de meeste professoren in economie niet en die zouden het toch moeten weten. De film van SAT3 waarnaar we verwijzen, bewijst dit. Deze professor heeft zijn collega’s naar de geldschepping gevraagd en ze wisten het niet. Omdat ook de leerboeken daarover feitelijk een leugen vertellen, namelijk: dat de banken het geld uitlenen dat ze bezitten en dat ze (het geld) van hun bankklanten beheren voor rente vice versa uitlenen, wat dus een leugen is. Dus hebben tot op de dag van vandaag allen, van hoog tot laag opgeleide mensen, die economielessen hebben gevolgd, waaronder ook de politici, een volledig onjuist, foutief beeld over de werkelijke waarde van geld / vals geld. In het filmpje wordt hierover meer uit de doeken gedaan.

We, allen zijn door deze rovers en de (r)overheid gegijzeld, ook degenen die denken dat dit niet zo is. Ik weet niet hoe jullie energiekosten omhooggegaan zijn maar ik denk dat binnenkort als dit zo verder gaat bijna iedereen op een stukje wrakhout aan het ronddobberen is.”

***Een axioma (of postulaat) is in de wiskunde en logica sinds Euclides en Aristoteles een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering.

Met dank aan Hans Jürgens Redczus

Lees ook  Geldschepping SCHULD VERSUS VORDERING https://boerenlevennet.files.wordpress.com/2021/06/geldschepping-anno-2016.pdf

Voor de glimlach dit filmpje: hoe vangt een koe een haas? Nee: hoe vangt een boer zijn koe. Lees ook dit artikel op onze website over geldschepping:

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button