Gezondheid

De werking van ons lichaam en elektromagnetische velden

De kunstmatige elektromagnetische velden (of de technische elektromagnetische velden) zijn ontstaan door mensenhanden. Denk aan alle zendmasten,smartphones, tablets, magnetron, Dect-telefoons en slimme meters.

De natuurlijke elektromagnetische velden, zoals het aardmagnetisme, de zon, magnetische stormen, geopatische zones en onweer, heeft een mens nodig om te kunnen leven, net als alle dieren, planten en bomen.

De wetenschappers zijn echter verdeeld over de vraag of de kunstmatige elektromagnetische velden nu het natuurlijk proces van ons lichaam verstoren en wat de gevolgen kunnen zijn.

Een organisme (lichaam) heeft de frequentie van de natuurlijke elektromagnetische velden nodig om te kunnen leven.Van nature heeft de aarde een magnetisch veld, het aardmagnetisch veld en een elektrisch veld (denk aan bliksem). Andere natuurlijke vormen van elektromagnetische velden zijn zichtbaar licht en de infrarode en ultraviolette straling van de zon.

‘De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’ aldus de overleden professor Werner K. Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde (1932) en een van de grondleggers van de kwantumfysica.

De menselijke cel heeft een frequentie en een lichaam dat bestaat uit ongeveer uit 100 biljoen cellen.Elke cel heeft zo’n 10 tot 25 reacties per seconde. De cellen vormen de organen en botten, waarbij elke cel elektromagnetische golven heeft, en verschillende cellen voor de lever, het hart of de longen hebben een eigenfrequentie (trilling). Deze frequentie wordt gemeten in hertz (Hz). Een menselijk lichaam, dat zich binnen het normale bereik van trillingen bevindt, is gezond.

Magnetieten en magnotosomen
Een mens is dus afhankelijk van het natuurlijk elektromagnetisme om te kunnen leven. De lichaamscellen doen hun werk door de natuurlijke EMV, omdat iedere cel een elektrische lading heeft en de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk kunnen doen.

In de hersenen (in het zeefbeen van de neus) zitten vele kleine magneten (magnetieten) die beschermd worden door magnetosomen, deze kunnen veranderingen in het elektromagnetisch veld kunnen waarnemen.

Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigen. Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft in 1992 aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetiet kristallen per gram weefsel aanwezig zijn.

Magnetiet in een lichaam dat als basis gevoeligheid voor de natuurlijk elektromagnetische velden. De cellen die geen magnetiet hebben, kunnen tot 30 % van de elektromagnetische golven absorberen.

De Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme noemt het één van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor elektromagnetische straling dan andere mensen. Sommige mensen
zouden meer van deze magnetosomen hebben dan anderen.

Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen te vinden. Het zijn de receptoren voor het magnetische veld van de aarde, zodat dieren in staat zijn zich te oriënteren (trekvogels, duiven).

Lichaamscellen hebben een trilling nodig
Mensen zijn te beschouwen als bio-elektrische organismen. Het functioneren van onze organen worden op elkaar afgestemd door middel van bio-elektrische signalen. De hersenen communiceren d.m.v. bio-elektrische signalen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie.

Elektrosmog interfereert met ons bio-elektrisch signaalsysteem en het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks de rol van  de overheid en de telecomindustrie.

Alle levende organismen, waaronder een menselijk lichaam, zijn opgebouwd uit cellen. Het zijn de bouwstenen van weefsels en organen. Een menselijk lichaam is afhankelijk van de natuurlijke elektrische en magnetische oscillaties (trillingen) in de ruimte.

Elke cel in het lichaam heeft een eigen resonantiefrequentie (trilling) met de taak om: De trillingen te filteren. Elke cel, weefsel of orgaan heeft zijn eigen specifieke trilling. Een gezonde cel zendt harmonische trillingen uit en bij zieke worden de trilling verstoord.

Door de wetenschap is aangetoond dat in ieder levend organisme ook deze elektromagnetische signalen vrijkomen.’richtingsgevoel’ van cellen te geven. Als er twee soorten elektrische ladingen zijn dan is er sprake van polariteit en polarisatie wat bepalend is voor het richtingsgevoel van cellen.

Zo zijn de cellen van belang voor alle processen in een menselijk lichaam om deze goed te laten verlopen.

Mitochondriën geven energie voor de lichaamscellen
Het menselijk lichaam bestaat uit miljarden cellen waarvan de mitochondriën in de cel de voeding omzetten in energie (ATP, de afkorting van adenosinetrifosfaat) zodat het lichaam bijvoorbeeld kan bewegen, groeien en denken.

Het zijn de energiecentrales van de cel. Mitochondriën hebben een buitenmembraan en een binnenmembraan. Het buitenmembraan omvat het binnenmembraan, dat dankzij instulpingen een sterk vergroot oppervlak heeft. Een groot deel van de verbranding van glucose uit voedsel vindt plaats langs de ruimte van het binnenmembraan (de matrix). Mitochondriën bezitten hun eigen DNA, het mitochondriaal DNA.

Wanneer de mitochondriën niet goed werken, vindt het de mogelijke oorzaak in het DNA en zelden in een andere oorzaak. DNA schade geeft een verhoogd risico op kanker en een verlies van vruchtbaarheid, wat onderzocht is in epidemiologische studies, zegt Dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen en gerenommeerd om haar expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid.

De effecten van de kunstmatige elektromagnetische straling van draadloze technieken, zijn experimenteel vastgesteld met behulp van spermavocht. De resultaten van dit onderzoek, toonden een beschadiging van het DNA door lekkage van de spijsverteringsenzymen uit de lysosomen die in de cellen zitten, de productie van reactieve zuurstofverbindingen (ROS)*, een verlies aan kwaliteit van het sperma en in sommige gevallen strengen DNA die uit elkaar gingen.

Bij meer dan hoeveelheid normale hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS) beschadigen alle delen van de cel, inclusief proteïnen, lipiden en DNA. De conclusie is dat GSM straling indirect het DNA beschadigt, hetzij door lekkage van spijsverteringsenzymen uit lysosomen of door de productie van reactieve zuurstof soorten (ROS) van beschadigde mitochondriale membranen.

Celmembranen in de cellen
Een cel is de kleinste bouwsteen van leven en een mensenlichaam bevat ongeveer 80 biljoen cellen. Alle cellen hebben een celmembraan die zorgen voor de scheiding tussen de cel en de omgeving. De cel moet echter niet geheel afgesloten zijn van de omgeving, dit om de nuttige stoffen in de cel door te laten en de schadelijke stoffen eruit te laten. Celmembranen zijn semipermeabiliteit, wat betekent dat ze sommige moleculen wel doorlaten en andere niet.

Het celmembraan is zeer dun en heeft als functie om:
-Vorm en stevigheid te geven. Een dubbele lipidenlaag zorgt voor een waterafstotende laag. Lipiden zijn moleculen die koolwaterstoffen bevatten en geven de structuur en functie van levende cellen. Voorbeelden van lipiden zijn vetten, oliën, wassen, bepaalde vitaminen, hormonen en de meeste niet-eiwit membranen van cellen.

-Om isolatie van de cel te geven. Doordat het celmembraan bepaalde stoffen afstoot, of moeilijker doorlaat, wordt de cel beschermd door het celmembraan.

-Uitwisseling van stoffen mogelijk te maken. Om energie uit de cellen te transporteren gebruiken celmembranen natuurlijke gelijkstromen. Mitochondriale membranen hebben de stroom van waterstofionen nodig om het verbranden van voedsel te geven aan de ATP productie en de buitenste celmembraan gebruikt natriumionen om de ATP te binden aan de opname van voedingstoffen. Wanneer een van de celmembranen lekt of beschadigd zijn wordt het automatische proces verstoord wat een enorme moeheid kan veroorzaken.

De elektromagnetische velden van smartphone, tablet en zendmasten genereren een wisselende elektrische stroom door de cellen en laten essentiële calciumionen uit de celmembranen verdwijnen, waardoor die gaan lekken.

Bijna alle niet-thermische klachten (wat officieel geldt voor een mensenlichaam en kunstmatig elektromagnetisme) kan worden verklaard door het lekken van celmembranen. Dit zegt Dr. Andrew Goldsworthy die vooral de calciumhuishouding in levende cellen en de beïnvloeding hierop door elektrische en elektromagnetische velden, bestudeert.

Een kleine en grote bloedsomloop
Het bloedvatenstelsel of de bloedsomloop bij mensen bestaat uit het hart en bloedvaten. De pompkracht van het hart zorgt ervoor dat het bloed door het lichaam stroomt. Als het hart niet meer pompt, stopt ook de bloedcirculatie. De bloedsomloop bestaat uit:

De kleine bloedsomloop. De kleine bloedsomloop zorgt ervoor dat je bloed het kooldioxyderijke bloed (CO2) kan afstaan aan de longen en zuurstof kan opnemen.

De grote bloedsomloop. De grote bloedsomloop geeft juist zuurstof af aan je lichaam en neemt CO2 op.

De calciumionen die naar binnen lekken geven aan het bloed giftige stoffen in de bloedsomloop, volgens Dr. Goldsworthy (en veel andere wetenschappers) waardoor verschillende klachten kunnen ontstaan. Klachten wat betref:

-de hersenen,

-het ademhalingsstelsel

-lever

-darmen

-auto-immuunziekten

De elektromagnetische velden kunnen de werking van een lichaam verstoren
Wat de vele kunstmatige elektromagnetische straling afkomstig van alle draadloze elektronica met een organisme doet, geeft anno 2016, geen consensus bij de wetenschappers. De ene helft van de wetenschap zegt dat er niets aan de hand is terwijl de andere helft zegt dat het erop lijkt dat deze velden een verstorend en beschadigend effect hebben op mens, dier en plant.

Dat het de grootste pandemie ooit zal veroorzaken. Dat de kunstmatige straling interfereert met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat. Dat cellen in ons lichaam opnieuw worden geordend en de natuurlijke werking van een goed lopend organisme verstoren. Het maakt dat mensen gevoelig worden voor de kunstmatige elektromagnetische velden (elektrogevoelig), met alle klachten die erbij horen.

Wat zijn de klachten
Bij elektromagnetische gevoeligheid (ElektroHyperSensitiviteit of EHS)) hebben mensen onaangename symptomen en klachten door blootstelling aan elektromagnetische velden van wifi, DECT-telefoon, slimme meter, smartphone, tablet en alle zendmasten in Nederland. De klachten zijn terug te voeren op een verzwakking van het immuunsysteem en kunnen op den duur chronische ziekten veroorzaken en een vatbaarheid voor besmettelijke virusziekten.

Een klein deel van de elektrogevoeligen zijn zo zwaar belast, dat deelnemen aan de maatschappij anno 2019, niet meer mogelijk is. Langdurige blootstelling aan deze elektromagnetische velden doet de ernst van de symptomen toenemen en de enige optie is om al het mogelijke te doen om deze blootstelling blijvend te vermijden.

Symptomen van elektromagnetische gevoeligheid
De eerste symptomen van een gevoeligheid voor de kunstmatige elektromagnetische velden kunnen zijn:

-slecht in slaap kunnen komen,

-gespannen spieren tot onverwachte kramp,

-hoofdpijn en/of een kriebelende hoofdhuid,

-huidproblemen,

-duizeligheid,

-oorsuizingen (tinnitus),

-hartkloppingen. Uit wetenschappelijk onderzoek van professor dr. von Klitzing is gebleken dat de radiofrequentie van de mobiel een effect geeft op het hartritme en verstoringen geeft op de werking van het hart en de communicatie tussen cellen en organen.

-overgeven,

-diarree,

-concentratieproblemen,

-moeheid die niet over gaat,

-oogklachten,

-onvruchtbaarheid,

-verminderd libido,

-tintelingen in vingers of gezicht (verlammingsgevoel).

Niet mijden
Het niet mijden van de kunstmatige elektromagnetische straling (of herkennen van de klachten), kunnen op den duur:

-de activiteit van enzymen doen veranderen,

-een verzwakt immuunsysteem geven,

-stemmingswijzigingen geven,

-tot DNA breuken leiden,

-hartklachten geven,

-een lekkende hersenbloedbarrière,

-de hersengolven veranderen,

-een vermindering geven in de elektrische lading van zenuw- en spiercellen.

Andere welvaartsziekten
Het niet herkennen van de klachten is omdat de klachten veel lijken op andere welvaartsziekten of auto-immuunziekten, zoals:

-het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS of ME),

-fibromyalgie,

-diabetes,

-multiple sclerose,

-chemische gevoeligheid of ook wel multiple chemical sensitivity (MCS) genoemd,

-burn-out,

-gevoeligheid voor licht (CPLD),

-ALS (amyotrofe laterale sclerose),

-een voedsel- of hooikoortsallergie.

Door Ria Luttikhold

Alwareness Tv-19 November

Bronnen en referenties
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/laat_de_wetenschap_spreken_%281%29._de_kirschvink_studie_magnetietkristallen_in_de_hersenen
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/elektromagnetische-velden-en-straling/
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/862/_de_elektromagnetische_mens__door_gerrit_teule_(boekbespreking)

De geschiedenis en de impact van elektromagnetische straling


http://www.goldenlightcenter.nl/trilling_gezondheid/trilling_inleiding.html
http://www.menselijk-lichaam.com/cel/mitochondria/
http://www.secrino.com/nl/wetenschap.html
https://www.vsn.nl/spierziekten/diagnose.php?diagnose_id=53
http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/images/Kennisbericht%202013-5.pdf
http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/straling
http://michielhaas.nl/elektrogevoeligheid-wetenschappelijk-vast-te-stellen/
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams.

Pulsed Electromagnetic Fields


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1502184 (magnetiet)
Zendmasten, draadloze technologiën en gezondheid van Dr. Jean Pillette.

 

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button