CoronaVaccinatie

Garantieverklaringen Ouders/School en Werkgevers

GARANTIEVERKLARING VAN ONDERWIJSINSTELLING AAN OUDERS
m.b.t. PCR-test

Datum …………………..
Plaats ……………………
Geachte ouders van NAAM INVULLEN LEERLING
Als onderwijsinstelling verlangen wij dat uw kind als onze leerling een PCR test ondergaat.
Wij begrijpen dat u daartegen sterke weerstand heeft.
Desgevraagd kunnen we u bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de PCR-test en wij
weten wat die inhoudt.
We kunnen u daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat uw kind
door medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou
kunnen oplopen.
Voorts bevestigen wij dat, als uw kind onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van
de PCR-test, hetgeen wij dus uitgesloten achten, wij onze verantwoordelijkheid zullen
nemen.
Wij doen deze toezegging omdat wij vinden dat wij, door een ingreep als vermeld van uw
kind te verlangen, verantwoordelijkheid voor de gevolgen behoren te dragen.
Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en de schade van
uw kind zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien de klachten van uw kind er op het eerste
gezicht op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan het ondergaan hebben van de
PCR-test. Wij aanvaarden dat het in dat onverhoopte geval aan ons is om te bewijzen dat de
schade van uw kind géén gevolg is van het ondergaan hebben van de PCR-test.
Voorts bevestigen wij u dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze
aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft ons medegedeeld dat zodanige aansprakelijkheid
is gedekt onder onze polis.
Wij hopen met het bovenstaande uw zorgen te hebben weg genomen.
Met vriendelijke groet,
NAAM EN HANDTEKENING ONDERWIJSINSTELLING

ouders verklaring school of universiteit pcr

Opgesteld door mr. F. Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden. Voor vragen:
frank@stadermann.nl

GARANTIEVERKLARING VAN WERKGEVER
m.b.t. PCR-test/vaccinatie; telkens doorhalen wat niet van toepassing is

Datum …………………..
Plaats ……………………
Geachte WERKNEMER naam invullen
Als uw werkgever verlangen wij dat u een PCR test ondergaat/zich tegen Covid-19 laat
vaccineren.
Wij begrijpen dat u daartegen sterke weerstand heeft.
Desgevraagd kunnen we u bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de PCR-test/het vaccin
en wij weten wat het inhoudt.
We kunnen u daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat u door
uw medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen
oplopen.
Voorts bevestigen wij dat, als u onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van de
vaccinatie/de PCR-test, hetgeen wij dus uitgesloten achten, wij onze verantwoordelijkheid
zullen nemen.
Wij doen deze toezegging omdat wij vinden dat wij, door een ingreep als vermeld van u te
verlangen, verantwoordelijkheid voor de gevolgen behoren te dragen.
Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en uw schade
zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien uw klachten er op het eerste gezicht op
zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan de vaccinatie/het ondergaan hebben van
de PCR-test. Wij aanvaarden dat het in dat onverhoopte geval aan ons is om te bewijzen dat
uw schade géén gevolg is van de vaccinatie/het ondergaan hebben van de PCR-test.
Voorts bevestigen wij U dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze
aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft ons medegedeeld dat zodanige aansprakelijkheid
is gedekt onder onze polis.
Wij hopen met het bovenstaande uw zorgen te hebben weg genomen.
Met vriendelijke groet,
NAAM WERKGEVER

Door werkgever te ondertekenen verklaring mbt vaccinatie of pcr

Opgesteld door mr. F. Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden.
Voor vragen: frank@stadermann.nl

GARANTIEVERKLARING VAN onderwijsinstelling
m.b.t. PCR-test

Datum …………………..
Plaats ……………………
Beste STUDENT/ LEERLING naam invullen
Als onderwijsinstelling verlangen wij dat jij als onze leerling een PCR test ondergaat.
Wij begrijpen dat jij daartegen sterke weerstand hebt.
Desgevraagd kunnen we jou bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de PCR-test en wij
weten wat die inhoudt.
We kunnen jou daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat je
door je medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou
kunnen oplopen.
Voorts bevestigen wij dat, als je onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van de
PCR-test, hetgeen wij dus uitgesloten achten, wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.
Wij doen deze toezegging omdat wij vinden dat wij, door een ingreep als vermeld van jou te
verlangen, verantwoordelijkheid voor de gevolgen behoren te dragen.
Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en jouw schade
zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien je klachten er op het eerste gezicht op
zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan het ondergaan hebben van de PCR-test.
Wij aanvaarden dat het in dat onverhoopte geval aan ons is om te bewijzen dat jouw schade
géén gevolg is van het ondergaan hebben van de PCR-test.
Voorts bevestigen wij jou dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze
aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft ons medegedeeld dat zodanige aansprakelijkheid
is gedekt onder onze polis.
Wij hopen met het bovenstaande jouw zorgen te hebben weg genomen.
Met vriendelijke groet,
NAAM EN HANDTEKENING ONDERWIJSINSTELLING

verklaring school of universiteit mbt pcr

Opgesteld door mr. F. Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden. Voor vragen:
Voor vragen: frank@stadermann.nl

 

Copyright foto: https://images.app.goo.gl/8daqfyYKhWpoHKVTA

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button