Columns

Geobiologie, straling van natuurlijke oorsprong

Straling van natuurlijke oorsprong, de wetenschap die zich hier mee bezig houdt is de Geobiologie

Geobiologie bestudeerd de samenhang tussen de aarde (geo) en het leven (bio), het is de wetenschappelijke benadering van de invloed die aardstralen, wateraders, breuklijnen en het elektromagnetisch veld van de aarde kunnen hebben op de mens en alles wat leeft. In Nederland neemt men dit niet zo serieus, maar in het buitenland 0a Duitsland en Zwitserland is het een erkende wetenschap.

Deze wetenschap is niet iets nieuws maar was al aanwezig bij oude volkeren zoals de Maya’s en Egyptenaren, deze kennis is helaas voor een groot deel verloren gegaan, zijn wij steeds verder verwijderd geraakt van deze kennis, vooral in het westen.

Men spreekt ook wel van geopatische belasting hieronder wordt verstaan alle soorten straling die uit de aarde komt, die invloed uitoefent op alles wat leeft.

Er zijn lijnen die over de aarde lopen zoals de Hartmann- en Curry-lijnen, dan zijn er nog de lijnen vanuit de aarde zoals wateraders en breuklijnen.
“aardstralen” hoeven niet negatief te zijn, wij hebben ze ook nodig om te leven, als ze maar in harmonie zijn met elkaar en andere factoren.

Magnetisch veld van de aarde

Het magnetisch veld van de aarde kun je zien als een web of energienetwerk dat de aarde verbindt.
Wij nemen dat waar in de vorm van hele smalle energielijnen. De energie die daar uit komt is uiterst gering en bevatten hoofdzakelijk frequenties onder de 100 Hertz.
Dit netwerk wordt beïnvloed door de zon, maan, kosmos, elektriciteit, magnetisme, licht, kleur, warmte en geluid.
Er zijn meerdere netwerken o.a. het Hartmann netwerk en het Curry netwerk.

Hartmann netwerk
De aarde zendt stralingen in microgolffrequenties uit, ook wel tellurische stralingen genoemd. (Latijn: tellus,aarde). Dit is een netwerk van lijnen die Noord-Zuid en West-Oost georiënteerd zijn, dit wordt het Hartmann netwerk genoemd, ontdekt door Dr. Ernst Hartmann in de jaren 50, de banen zijn ongeveer 21cm.

Curry netwerk
Ook is er een netwerk waarvan de lijnen Noord-west/Zuid-Oost en Noord-Oost/Zuid-West georiënteerd zijn, dit wordt het Curry netwerk genoemd, ontdekt door Dr. Manfred Curry, de banen zijn ongeveer 80cm

Deze netten horen bij de aarde, maar het is wel belangrijk te weten dat het niet goed is om langdurig te verblijven op knooppunten van deze lijnen, zeker niet wanneer deze gekruist worden door andere lijnen zoals wateraders en breuklijnen.
Het immuunsysteem wordt dan overbelast, waardoor ook elektrosmog meer invloed krijgt op ons lichaam.
Belangrijk is dus dat u slaapt op een onbelaste plaats, ‘s nachts moet het lichaam herstellen en niet extra belast worden.

Hartmann-lijnen
Zonder zich bewust te zijn van de ontdekkingen van zijn collega, ontdekte de Duitse arts Dhr. Hartmann ongeveer gelijktijdig met Dhr. Curry het verschil tussen ziekten en de reactie op behandeling bij patiënten die op verschillende plaatsen woonden. Ook hij bracht deze ziekmakende aardstralen die zowel horizontaal als verticaal over onze aarde lopen in beeld: de zogenaamde Hartmann-lijnen.

Mogelijke ziekmakende belasting
Evenals de Curry-lijnen, zijn niet alle Hartmann-lijnen ziekmakend. Integendeel: schone Hartmann-lijnen geven positieve energie en creatieve vooruitgang af . De Romeinen ervaarden dat al: zij legden hun wegen aan op wat wij nu kennen als de Hartmann-lijnen,

Vervuilde lijnen belasten het lichaam wel. Zeker wanneer deze over het hart en/of het hoofd lopen, veroorzaken zij onrust, lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.

Waterader

Een waterader is een ondergrondse waterstroom. Het regenwater gaat de grond in en zoekt ondergronds een weg richting een rivier of de zee, hierdoor ontstaan ondergronds een soort riviertjes en stroompjes waar het water het makkelijkst langs wil, vaak zijn deze stroompjes jaren geleden al ontstaan. Door de wrijving van het water langs de aarde wordt de aarde op deze plaats positief geladen. Waardoor de lucht boven een waterader wordt geïoniseerd. Wanneer men lang verblijft boven deze positief geladen plek, kan dit klachten geven. Een bed boven een waterader is dus niet goed omdat we hier een groot deel van de tijd doorbrengen. Ook werkplekken of andere plaatsen waar men langdurig verblijft kan men beter niet situeren boven een waterader.

Heb je zelf vage klachten en wil je meer weten informeer jezelf.

https://www.stralendvrij.nl/natuurlijke-straling.
htmlhttp://www.jehuisontstoren-maase.com/

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button