Ad BroereColumnsCorona

Het angstvirus heerst

In mijn nieuwsbrief van oktober 2020 schrijf ik dat de economie zware tijden tegemoet gaat. De samenleving staat onder grote druk als gevolg van onzekerheid en angst. De overheid is niet in staat om dit tij te keren zolang men vast blijft houden aan het strijdmodel. Het Covid virus is de grote vijand en alles moet wijken voor het gevecht om dit virus eronder te krijgen.

De media versterken dit vijanddenken en eveneens de angst door suggestieve berichtgeving zoals: “Die ziekte was zo eng, de patiënten waren zo bang” (bron Volkskrant, voorpagina 6 oktober 2020) en dan gaat het over wat er zich heeft afgespeeld in Nederland tussen maart en mei 2020. In diezelfde krant staat op pagina 26: “Corona is vaak niet de oorzaak, maar de druppel die emmer doet overlopen”. Een artikel waarin wordt bevestigd dat mensen niet sterven aan Corona maar met Corona.

De Bussumse huisarts Martin Voerknecht, tevens opleider van artsen aan het VMUC, tracht met zijn posts op de sociale media mensen vanuit zijn professie tot nuchter nadenken te bewegen. In onderstaande post refereert hij aan de uitspraken van drie Amerikaanse topvirologen. Voerknecht vat het als volgt samen:

Drie experts aan het woord. Top universiteiten. Genuanceerde woorden.

Herd immunity is een mogelijke uitweg. Niet via iedereen blootstellen, maar wel via de populatie die het (vrijwel) risicoloos door kan maken het laten doormaken. Daarna is ook de kwetsbare populatie veilig; Zweden deed het voor.

Het vergt wel omdenken, het loslaten van de paniekpolitiek, het loslaten van “besmettingen” (dat werkt met een week wachttijd echt niet meer; het is als mosterd na de maaltijd)

Maar dan wel zorgen voor risicogroepen.

Zorg met de verspilde miljarden nu eindelijk voor een verse lucht strategie in de verpleeghuizen.

Zorg voor virus arme lucht. De recirculatie systemen; ze voldoen helaas heel vaak niet.

Risicogroepen: werkzame mondmaskers (FFP2) regelen voor hun bij risico, dus geen fake mondkapjes zonder enig nut.

De niet risico populatie na 7 maanden wurggreep: vrij laten. Scholen open, universiteiten open, geen fake maatregelen zoals knutsel mondkapjes .

De risicogroepen zijn inmiddels duidelijk: (Fors) overgewicht, longpatient, verzwakt immuunsysteem, ouderdom..

Via laten leven kunnen we de natuurlijke balans (en groepsimmuniteit) herstellen. Zo werkt het al sinds de mens bestaat.”

“Geen vaccin, geen lockdown, geen 1,5 meter stopt een virus binnen dit jaar.”

In aanvulling op deze krachtige oproep nog een aantal feiten, die zijn ontleend aan de database van het RIVM, waarin de opgaves van de GGD’s worden geregistreerd.

Tussen 1 juni 2020 en 4 oktober 2020 werden 2.180.124 mensen getest op Covid.

In deze periode werden 88.895 mensen positief getest op Covid: 4 procent van de getesten.

In de periode tussen 1 juni en 4 oktober stierven 320 mensen, toegeschreven aan Covid, 0,36 procent van de positief getesten en 0,017 procent van alle geteste personen. Tot 1 juni stierven 6.111 mensen.

leeftijden en geslacht overledenen vanaf februari tot en met september 2020 (bron RIVM)

Er stierven tussen 1 juni en 4 oktober  geen mensen jonger dan 60 jaar, toegeschreven aan Covid.

Er was GEEN oversterfte (bron: Euromomo) in de afgelopen weken tot en met 4 oktober 2020 in Nederland, maar ook niet in andere Europese landen, met uitzondering van Spanje en Belgie. (zie grafieken hieronder):

De meeste sterftegevallen van de 320 mensen kwamen voor in de leeftijdsgroep boven 80 jaar, relatief veel vrouwen, ouder dan 90 jaar.

Uit de weekstaten van onderzoek door Nederlandse laboratoria van onderzoek op virussen tot eind september (week 39) blijkt, dat het coronavirus in de onderzochte bloedmonsters nauwelijks meer voorkomt. (bron RIVM)

In week 36 werd er in 1 monster corona aangetroffen van de 645 met een virus, in week 37 1 van de 745 virusbevattende monsters, week 38 1 van de 682 en week 39 0 van de 587 monsters met een virus. Checkt u het zelf via de link.

Dit werpt een ander licht op de grote hoeveelheid positief getesten op Covid in de afgelopen maanden. Over de betrekkelijke waarde van de PCR test spreekt Patrick Savalle. Virologe Marion Koopmans stuurde Savalle naar aanleiding van dit filmpje haar paper, waarin zij concludeert dat de PCR test valide is. Savalle weerlegt dit hier. Ook de publicatie op mijn blog: De Corona Simulatie Machine bevestigt de ongeschiktheid van de PCR methode voor klinische tests. De ontwerper van de PCR methode heeft dit zelf herhaaldelijk bevestigd. Savalle zegt terecht dat veel virologen over de hele wereld de waarde van de PCR methode voor klinische tests ernstig in twijfel trekken. Desondanks wordt de methode nog steeds  op grote schaal daarvoor gebruikt, ook in de teststraten die inmiddels 2,1 miljoen (!) Nederlanders hebben getest.

Bron: RIVM

De alarmerende berichten over het groeiende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames (zie grafiek hierboven) moeten in dit licht worden bekeken om uit de angst en de paniek te blijven en om nuchter na te denken over wat Covid echt is. Dit geldt in het bijzonder voor de politici in de Tweede en Eerste Kamer, die binnenkort moeten stemmen over de zogenoemde spoedwet. Het virus dat ons echt te pakken heeft is het angstvirus.

© Ad Broere, auteur en econoom

ARD extra – mainstream dus – met een genuanceerd programma over de tweede golf. De viroloog Hendrik Streeck, hier geïnterviewd, werd bekend door zijn onderzoek naar de overdraagbaarheid van covid waarbij hij tot de conclusie kwam dat die niet via voorwerpen kwam, zelfs als er kort te voren op was gehoest en dat mensen elkaar alleen kunnen besmetten als ze langdurig in een gesloten ruimte zitten met iemand die besmettelijk is. Vooral Maurice de Hond heeft zich in NL ingezet voor het ventileren van gesloten ruimtes. Schoorvoetend komt men nu over de brug. Alle miljarden die in de plomp zijn gesmeten hadden kunnen worden besteed aan een voortreffelijke ventilatie in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, scholen, bibliotheken, theaters, bioscopen, muziekgebouwen et cetera. Maar het kan alsnog.

Copyright foto:
https://images.app.goo.gl/qghejHyQZKexJi8Y7

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button