Geldsysteem

Het Deep State Kartel

Wat doet dit systeem? Het creëert “geld” uit het niets; gecontroleerd door overheden en centrale banken. Het creëert een economie die draait op krediet, niet op echte rijkdom of echte opbrengst.
Het kan alleen maar groeien door het schuldniveau te verhogen en is daardoor gedoemd tot zelfvernietiging.
Er zijn slechts twee grote bedreigingen voor dit systeem;


Economisch
:
Schuldniveaus kunnen niet oneindig toenemen. Vroeg of laat zal het hele systeem opblazen.

Politiek:
Een vastberaden, ontwrichtende politicus kan het misschien vertragen, maar zal het nauwelijks kunnen hervormen.

Het systeem is de grootste financiële zwendel in de geschiedenis van de mensheid. Het heeft de afgelopen vier decennia minstens $ 15 triljoen verplaatst van de mensen die het hebben verdiend, naar de superrijken en de Deep State elite.

Dit resulteerde in een totale schuldenlast van huishoudens die in het vierde kwartaal van 2017 nog eens $ 193 miljard groeide naar een record van $ 14,5 biljoen. De schuld is nu veertien opeenvolgende kwartalen en vijf opeenvolgende jaren gestegen. Het is nu een bescheiden $ 500 miljard meer dan de vorige piek, in het derde kwartaal van 2008, dat de aanzet was voor de collaps en de crisis.

Creditcardschuld ging opnieuw omhoog.
Het steeg 3,2% in het laatste kwartaal tot $ 834 miljard. Studenten- en autoleningen stegen respectievelijk met 1,5% en 0,7% naar een record van $ 1,38 biljoen en $ 1,22 biljoen. En zelfs de hypotheekschuld klom voor het eerst sinds meerdere kwartalen aanzienlijk, met 1,6% tot $ 8,88 biljoen.

In plaats van de spaarquota van 10% die gebruikelijk was in de jaren zeventig, tachtig en negentig, daalden de spaargelden bij huishoudens vorig jaar naar een recordniveau van bijna 2,4%. Lezers worden eraan herinnerd dat spaargelden de sleutel zijn tot economische groei en welvaart. Zonder spaargeld leef je van de hand in de tand; of te wel, alles consumeren wat is geproduceerd.

Geleidelijk slijten de machines, weiden en wegen weg. Ze moeten voortdurend worden onderhouden, vernieuwd, met nieuwe fabrieken en nieuwe bedrijven om banen te scheppen, te concurreren op de markt en rijkdom te creëren. Zonder besparingen stopt de voortgang en keert zich om. Om het kredietgeldsysteem in leven te houden, hebben centrale bankiers al meer dan 30 jaar opzettelijk het sparen en het aanhouden van spaargeld ontmoedigd.

Het verschil tussen een rijk land en een arm land is het spaarniveau – het opgebouwde kapitaal – dat beschikbaar is voor bedrijven en consumenten. Tegenwoordig is de trend onhoudbaar. Vroeg of laat zal dit eindigen, en een van de grootste credit-default cycli in de geschiedenis gaat beginnen.

Dit monetaire kredietgeld systeem heeft alle instellingen, alle markten, onze cultuur, politici en regeringen gecorrumpeerd. Dit systeem wordt ondersteund door alle politici, de reguliere media, academici, economen, internationale organisaties zoals de VN, het IMF en de Wereldbank, door de “wapenindustrie”, “onderwijs” en “medische zorg” – allemaal in citaten gezet om de diepgaande scepsis te signaleren dat zij doen wat zij beweren te doen, en last but not least, het belangrijkste, door Wall Street en de TBTF-banksector.

Het internationale bankkartel
De geopolitiek financiële elite hebben al eeuwenlang het mechanisme in handen om de rijkdom van het volk naar de enkelingen te sturen. De Rothschilds zijn het bekende gezicht van dit kartel, maar de bank- en financiële corruptie gaat verder, ver voorbij hun invloed.

“De weinigen die het systeem begrijpen, zullen ofwel zo geïnteresseerd zijn in hun winst of zo afhankelijk zijn van gunsten, dat er geen tegenstand van die klasse zal zijn.” – volgens de Rothschild Brothers of London, 1863

Banken bevinden zich in een unieke machtspositie in onze wereld en kunnen buitengewone winsten genereren zonder daadwerkelijk iets te produceren. Door de uitgifte van valuta en het verstrekken van krediet kunnen ze de hoeveelheid geld beheren die beschikbaar is voor de economie en economische hoogconjunctuur en recessies veroorzaken, teneinde eigendomsrechten te veroveren op land, huizen, bedrijven en bezittingen. Ze hebben buitengewone invloed op de overheid vanwege hun rol als financiers van alles, van openbare werken tot oorlog, en genieten zodoende extreem geldelijke voordelen en privileges.

Combineer dit met de nieuwbakken invloed van supranationale organisaties zoals de Bank of International Settlements – BIS in Bazel en de Wereldbank, en je beseft dat de wereld op het punt staat in de grootste valkuil aller tijden te vallen. Het bankenkartel is de voornaamste bron van oorlog, destabilisatie en militaire vernietiging in onze wereld van vandaag.

Het medisch establishment
De medische maffia heeft de gezondheid van de mens gekaapt; dat mensen dwingt tot gebruik van een buitengewoon duur programma en afhankelijk zijn gemaakt van verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische bedrijven en andere allopathische zorgverleners.

Opzettelijk is de medische industrie ook een belangrijke oorzaak van vroegtijdige sterfte voor mensen, omdat wanpraktijken,verkapte procedures en slechte patiëntenzorg bijdragen aan deze statistieken. Alleen al de gemaakte medische fouten zijn op twee na de belangrijkste doodsoorzaak op de wereld.

“Over de hele wereld leiden medische fouten tot de dood van patiënten dat een onderkende epidemie is geworden.”

Schreven dr. Martin Makary en zijn coauteur, Dr. Michael Daniel, beiden van Johns Hopkins, University School of Medicine, zoals werd gepubliceerd in het British Medical Journal. Ze definiëren medische fouten als verval in oordeel, vaardigheid of coördinatie van zorg; verkeerde diagnoses; systeemstoringen welke leiden tot sterfgevallen van patiënten door het niet reanimeren van stervende patiënten; en vermijdbare complicaties binnen de zorg.

Verder dient de overheid bewust deze bedrijfsbelangen door het beperken en vermijden van informatieverstrekking, en tegenwerking tot toegang van diensten en natuurlijke homeopathische geneeswijzen die positieve of zelfs betere resultaten kunnen opleveren, zonder afhankelijkheid van ziekenhuizen en artsen.

Op dezelfde manier draagt ​​dit kartel feitelijk bewust bij aan de menselijke ellende door dodelijke drugs zoals opioïden in onze wereld te pompen, vanwege hun plannen om zoveel mogelijk mensen verslaafd te krijgen teneinde meer winst te maken.

De energie-industrie
De vernietiging van de planeet door fossiele brandstof energie is al tientallen jaren aan de gang, maar begint nu eindelijk substantiële terugslag te creëren, aangezien de vernietiging van het milieu iets is dat niet langer kan worden genegeerd.

Er zijn energiecrisissen omdat de overheid ze maakt. Het mainstream media kartel, gecontroleerd door de Kabal, oftewel de Deep State, heeft zich duidelijk nooit de voor de hand liggende vraag gesteld: ‘waarom gedurende een eeuw lang of meer vóór 1971 nooit een energiecrisis is geweest, behalve tijdens WW2, en de  1956 Suezkanaal crisis?

Consumenten zijn niet plotseling verkwistender geworden, en er waren indertijd ook zeer koude winters. Arabische sjeiks wensten zich, zover het menselijk geheugen teruggaat, alle rijkdom. Maar sinds 1971, toen president Nixon de goudverbinding met US-dollar verbrak, heeft de overheid, in opdracht van de Deep State, maximumprijzen op ruwe olie en aanverwante producten ingesteld.

Vrije Energie Technologie
De wereld zou vrije energie technologie kunnen toepassen en gebruiken om al deze problemen op te lossen, maar de Deep State, meer precies de Rothschilds en Rockefellers zijn de belangrijkste eigenaars van Big Oil, en zij hebben vanaf het begin de ter zake uitvindingen van Nikola Tesla geboycot, gedurende meer dan honderd jaar.

Energie
Er is een toenemende groei in alternatieve of hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energiegeneratoren die over de hele wereld worden gebouwd, maar deze zijn veel duurder dan kolen of nucleair, terwijl door gebrek aan leveringscontinuïteit slechts een kleine hoeveelheid kan worden toegevoegd aan de algehele stroombehoefte.

Het oliekartel heeft onze wereld op dramatische wijze vervormd, met name door een bijna universele afhankelijkheid van de auto te creëren als de primaire vorm van transport, die zowel onze steden als onze mind-set heeft vervormd. De oneindige drijfveer voor olie-exploratie doodt de meest kostbare natuurlijke hulpbronnen die we nog over hebben, maar de invloed van het energiekartel is zo groot dat het vrijwel hele naties kan kopen, zoals o.a. Ecuador, waar buitenlandse oliemaatschappijen mogen boren in de Amazone. Waar een nieuwe ronde van olieboringen dieper gaat in  het nationale Yasuni-[ark van Ecuador. En het Staatsoliebedrijf haar tweede fase van boren start in een van ‘s werelds meest bio-diverse hotspots.

Producenten van landbouwchemicaliën
In de afgelopen 75 jaar hebben de industriële agrochemische reuzen het aanzien van de landbouw op aarde volledig en schadelijk veranderd. Familiebedrijven worden blijvend in een recordtempo onder de voet gelopen en het is duidelijk dat het eindspel van bedrijven zoals Monsanto en Bayer, die de patenten bezitten voor alle voedselzaden, heerser worden over onze planeet, waar landbouwers en boeren worden vervolgd voor het planten van eigen voedselgewassen.

Dit is behoorlijk verontrustend, vooral in combinatie met het feit dat de biodiversiteit van zaden om ons heen instort, het zal nog maar tien jaar duren voordat dit eindspel compleet is gerealiseerd.

Naast het zaadmonopolie vervuilen deze bedrijven de wereld op ongelooflijke wijze door het overmatig gebruik van giftige chemicaliën zoals glyfosaat en andere herbiciden die bestuivende insecten doden, de grond vernietigen en  vreselijke gezondheidsproblemen veroorzaken voor mensen die in de buurt van deze boerderijen wonen.

Het informatie-industriële complex
In 1961 bedacht de vertrekkende president Dwight D. Eisenhower de term ‘militair-industrieel complex’ om de fascistische samenzwering tussen het Pentagon en de ontluikende bewapeningsindustrie in Amerika te beschrijven. Daarnaast, zijn we nu getuige van de opkomst van een nieuwe samenzwering, een tussen het Pentagon en de technologische industrie die over de hele wereld heeft geholpen bij de creatie van een geheime oorlog tegen de mensheid.Deze nieuwe bedreiging: het informatie-industriële complex.

Bronnen:

Omvangrijkste Criminele Geldzwendel in de Geschiedenis

How Monsanto Destroyed Rural Argentina

Monsanto’s Glyphosate Linked to the Death of Our Oceans and Coral Reefs

Wakeup Call: 347 Native Bee Species ‘Spiraling Toward Extinction’


https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/10/new-round-of-oil-drilling-goes-deeper-into-ecuadors-yasuni-national-park#img-1
The Most Powerful Man In The World ? “The Black Pope” ?

Rothschild Family Wealth is Five Times that of World’s Top 8 Billionaires Combined


https://www.usnews.com/news/articles/2016-05-03/medical-errors-are-third-leading-cause-of-death-in-the-us

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button