Columns

Jurist Jeroen Pols legt uit hoe het Nederlandse volk met de Spoedwet vogelvrij wordt verklaard

Schokkend en schandalig dat deze wet überhaupt op tafel ligt – Onbegrijpelijk dat partijen met ‘christelijk’ in hun naam gaan instemmen met zulke antichristelijke maatregelen – D66 leider en minister Kaag op achtergrond grootste boosdoener, legt communistisch WHO beleid aan Nederland op

De uitgestelde Spoedwet die de Tweede Kamer zo goed als zeker alsnog gaat aannemen, maar die misschien in de Eerste Kamer nog kan sneuvelen, komt erop neer dat de resten van de Nederlandse democratie met instemming van het parlement compleet worden afgebroken, en ons volk feitelijk vogelvrij wordt verklaard. Vier ministers kunnen straks volledig naar eigen inzicht en zonder instemming van de Kamer de meeste extreme dictatoriale maatregelen nemen, waaronder verplichte coronatesten en keiharde sancties tegen de mensen die weigeren zich straks te laten vaccineren.

Onderzoeksjournalist Ab Gietelink sprak gisteren met jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid over de inhoud van de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ (de Spoedwet), en de standpunten van de politieke partijen hierover. Dat gebeurde op basis van 10 stellingen:

1. De noodwet is een machtigingswet met verregaande bevoegdheden voor de minister van Volksgezondheid. Pols: ‘Niet alleen voor de minister van VWS (Hugo de Jonge), maar ook die van Justitie (Grapperhaus) en Binnenlandse Zaken (Ollongren).’ Samen met premier Rutte gaan zij een soort kernkabinet vormen. Het heet een ‘machtigingswet’, omdat er geen specifieke nieuwe maatregelen in worden vastgelegd, maar de ministers de bevoegdheid geeft om deze naar eigen inzicht te nemen. In een Noodwet zouden wèl specifieke maatregelen moeten worden opgenomen.

2. De minister van Volksgezondheid kan zonder inmenging van het parlement de rechten en grondrechten verregaand inperken op basis van vage criteria. Zo’n vaag criterium is een ‘dreiging’ van een epidemie. ‘Maar wat is een dreiging? Kijk om je heen: alle ziekenhuizen zijn (vrijwel) leeg, en er sterft bijna niemand. Als je naar de getallen kijkt, is er helemaal niets aan de hand. Toch vindt men dat er een noodwet moet komen.’ Iedereen kan echter zien ‘dat van een bedreiging voor de samenleving (door het virus) geen enkele sprake is.’

Een ander vaag en rekbaar begrip is dat de maatregelen ‘noodzakelijk’ moeten zijn. Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft bepaald dat maatregelen noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving. Dat is heel wat anders dan dat nu een paar ministers zonder democratische inspraak mogen bepalen wat zij noodzakelijk achten.

Gietelink wijst op diverse bekende rechtsgeleerden die daarom waarschuwen dat de Spoedwet niet democratisch gelegitimeerd is. De ministers hoeven hun besluiten enkel een week ter inzage te leggen voor de Tweede Kamer. Die mag daar echter geen uitspraak over doen. Blokkeren of wijzigen is niet mogelijk. Gietelink: ‘Dat gaat wel heel ver, want dat betekent dat de democratie tijdelijk wordt afgeschaft, en een soort directorium van een paar ministers per decreet gaan regeren. Het parlement zet zichzelf buitenspel.’

Pols bevestigt dit. ‘Grootste probleem met de wet is dat jij als burger in continue in onzekerheid leeft. Je weet niet hoe de situatie morgen is.’ Als de minister besluit om morgen de scholen en bedrijven te sluiten, en iedereen thuis in quarantaine op te sluiten, dan gebeurt dat gewoon. ‘De rode draad is onzekerheid. Een rechtstaat is juist gebouwd op zekerheden.’

3. ‘De minister kan scholen sluiten of voorwaarden stellen.’ Studies (van o.a. de Universiteit van Leipzig) bevestigen dat kinderen en jongeren op geen enkele manier bijdragen aan de verspreiding van het virus. Uit die universitaire studie blijkt ook dat de scholensluitingen een ‘rampzalig effect op kinderen hebben gehad.’ Hun vertrouwen in de toekomst is permanent beschadigd. Pols: ‘Het is al bezopen dat volwassenen überhaupt over zo’n wet als deze spreken. Dat dan ook kinderen en jongeren erbij worden betrokken is een echte no-go. Dat kan niet.’

4. ‘Het zou een belangrijke vooruitgang zijn als de expliciete parlementaire controle en instemming voor iedere maatregel in de wet wordt opgenomen.’ Pols: ‘Dat is een voorwaarde. Het kan niet zo zijn dat de grondrechten worden ingeperkt zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging (Eerste en Tweede Kamer).’ De parlementariërs moeten zelf verantwoording nemen voor de Spoedwet, en straks, als zaken fouten zijn gegaan, niet enkel naar de regering kunnen wijzen.

5. In de Spoedwet wordt de verplichte 1,5 meter buiten je eigen woning vastgelegd. Pols: ‘Deze wet stelt normaal menselijk sociaal gedrag, zoals we dat al duizenden jaren doen, strafbaar. Ik denk dat wij de eersten in de geschiedenis zijn die dit proberen. We worden strafbaar als we te dichtbij komen.’ Dan krijg je ‘de meeste bezopen situaties. Er zit nog een heel gevaarlijk addertje onder het gras: het speelt mensen tegen elkaar uit.’

6. Boetes met strafblad blijven in stand. Stel dat de minister besluit dat er morgen nog maar 4 mensen bij elkaar mogen staan. Komt daar een 5e bij, krijgen ze alle 5 een boete van € 435,-. ‘Dat betekent dat we elkaars vijanden worden.’ Met een aantekening op je strafblad kun je bijvoorbeeld geen ambtenaar meer zijn of worden. Daar zouden ook leraren door getroffen kunnen worden. De carrières van heel veel mensen lopen zo gevaar.

‘Dat is juist de reden dat ze dit erin willen hebben,’ vervolgt Pols. ‘Het is echt een dwangmiddel om mensen tot gehoorzaamheid te dwingen. We worden op dit moment aan gedragstraining onderworpen.’

7. Het ‘handhaven achter de voordeur’ is uit het wetsontwerp geschrapt. De voorstanders vinden het maar niks dat dit nu toch niet mag, want ‘nu worden woningen ‘misbruikt’ voor feestjes. Zo staat het echt in de Kamerstukken! Als je je verjaardag viert ben je dus heel fout bezig, dat is ‘misbruik’.’ Agenten kunnen echter wèl met een andere reden (laten we het gewoon een smoes noemen) aan de deur van mensen gaan controleren, zoals ‘overlast’.

8. Met ‘vangnetbepalingen’ kunnen ook niet in de wet vastgelegde bevoegdheden alsnog opgenomen worden.’ Ondanks het feit dat we alles met het virus al achter de rug hebben, vindt de minister nog steeds dat er maatregelen nodig zouden kunnen zijn die we nu nog niet kunnen bedenken. De minister mag iets besluiten dat onmiddellijk van kracht wordt, maar waarvoor hij pas na 2 weken een wetsvoorstel hoeft in te dienen.

‘Als je achterdochtig wilt zijn, dan is de bedoeling hiervan om maatregelen mogelijk te maken die nu nog teveel aan discussie onderhevig zijn, zoals gedwongen quarantaine, mondkapjesplicht, gedwongen testen en mogelijk ook gedwongen vaccinaties.’

Gietelink: ‘Ook de vrijheid van publicatie – wat wij hier nu doen – kan dus aan banden worden gelegd.’ Dat is inderdaad een mogelijke vangnetbepaling: de vrijheid van meningsuiting en publicatie zouden ongedefinieerd kunnen worden ingeperkt. Dat betekent vrijwel zeker het einde van de onafhankelijke alternatieve media, en ook deze site. ‘Pols, ik weet niet of het zo is, maar ik heb wel die verdenking. Dit is een hele reële optie.’ De ministers kunnen dan gaan zeggen dat bepaalde informatie ‘het beleid en de bestrijding van het virus ondermijnt’.’

9. Verplichte testen en mogelijk zelfs verplichte vaccinaties staan NOG niet in de wet. De vier partijen die de grootste aanjagers van deze Spoedwet zijn (VVD-CDA-D66-PvdA) vinden echter dat dit er wel in zou moeten worden opgenomen (ook al wordt nu steeds beweerd dat verplichte vaccinaties niet aan de orde zijn). Vooral verplichte coronatesten zijn een mogelijke vangnetbepaling.

10. Verplichte quarantaine inclusief opname in GGD faciliteiten en kampen. Reizigers die uit een ‘oranje’ gebied terugkomen, of mensen die toevallig op een terrasje hebben gezeten waar later een ‘positief geteste’ persoon aan een tafeltje bleek te zitten, zouden verplicht 10 dagen in quarantaine kunnen worden gezet. Hoewel het nog niet mag, schijnt dit nu al te gebeuren, aldus Pols. ‘Een soort concentratiekamp dus,’ reageert Gietelink.

In de Wet Publieke Gezondheid mogen reizigers die een ernstige besmettelijke ziekte hebben nu al verplicht in quarantaine worden gezet, maar dan krijg je een advocaat toegewezen, en buigt een rechter zich erover. ‘Nu wordt deze wet uitgebreid tot mensen die helemaal niet ziek zijn, en er ook geen vermoeden is dat ze ziek zijn. Dit geeft ze de mogelijkheid om mensen (zonder recht op advocaat) massaal te gaan opsluiten.’ Opsluiten is het juiste woord, want als je naar quarantaine faciliteiten in bijvoorbeeld Australië kijkt, worden die bewaakt door militairen.

Gietelink: ‘Dit is nog nooit eerder in de wereldgeschiedenis gebeurt.’ Pols: ‘Wij zitten in de diepste, grootste crisis in de rechtsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog.’

VVD-CDA-PvdA versus FVD-PVV-PvdD

Grootste voorstanders van deze dictatoriale Spoedwet: VVD-CDA-PvdA. Zij willen zelfs nóg veel verder gaan, zoals controle en ingrijpen achter de voordeur mogelijk maken. ‘Zij willen de rechtsstaat afschaffen,’ concludeert Pols. ‘Weg met al die burgerrechten! Onvoorstelbaar wat deze partijen openlijk zeggen… Zij willen dat deze wet altijd kan blijven, dus dat de minister altijd deze bevoegdheid houdt.’

Grootste tegenstanders: FVD, PVV, Partij voor de Dieren en Haga. ‘Forum zegt bijvoorbeeld: ‘Hoe bestaat het dat je überhaupt over zo’n wet wil spreken, en daar hebben ze helemaal gelijk in,’ vindt Pols. Deze partijen zitten op de lijn van de critici die bij o.a. Café Weltschmerz aan bod komen.

50-Plus is in principe voor, maar ‘niet ten koste van alles’. Ook DENK lijkt voorstander, maar kan nog twee kanten op. ChristenUnie is voor, maar stelt wel kritische vragen. ‘Zeker de achterban ziet dat wat er nu gebeurt, niets met christelijke waarden te maken heeft.’

In een Duitse mainstream artikel stond afgelopen week dat er dagelijks 300.000 mensen overlijden als gevolg van de corona maatregelen. Honger, mensen die geen medische behandeling krijgen, eenzaamheid / depressies / zelfmoorden, et cetera. ‘Dit is niet christelijk. Dat beseft de CU steeds meer, maar ze maken wel deel uit van de regering. Ze moeten een beleid verdedigen dat helemaal niet christelijk en ook niet menselijk is.’ De CU zegt daarom wel dat ‘de noodzaak’ van de Spoedwet aangetoond moet worden, waar je de vier grote voorstanders niet over hoort.

Via D66 minister Kaag legt WHO verwoestende beleid aan Nederland op

Volgens Pols is D66 de belangrijkste speler. Zij bepalen of de wet er wel of niet komt. Zij stellen aan de ene kant soms kritische vragen, maar ook zij slaan de cruciale vraag naar de noodzaak van deze wet – de ziekenhuizen zijn immers al maanden vrijwel leeg -, en de verwoestende gevolgen ervan voor de economie en samenleving, over. Dus ook volgens D66 moet die wet er komen.

D66 partijleider en minister van BuZa Sigrid Kaag is wat deze Spoedwet betreft ‘eigenlijk de belangrijkste persoon in het kabinet.’ Kaag zit nl. in het bestuur van een orgaan van de WHO, dat toezicht houdt op het huidige (corona)beleid. ALLE maatregelen die in Nederland zijn genomen zijn 1 op 1 ontworpen door de WHO.

Dat is geen complottheorie, maar is op Viruswaarheid in de officiële stukken terug te lezen.’ Daarin staan ook de verwachte gevolgen van dit beleid, en die zijn op alle gebieden echt rampzalig: massa werkloosheid, sociale instorting, alcoholisme, depressiviteit, verhoogde sterfte, lagere levensverwachting, armoede, noem maar op. Alle ellende die je kunt bedenken wordt over ons heen gestort. Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien dat je met dit beleid de hele samenleving naar de afgrond drijft.’

Kaag houdt er vanuit de WHO toezicht op dat dit beleid ook in Nederland wordt geïmplementeerd. Tegelijkertijd voert ze in Nederland als minister hetzelfde beleid uit waar ze ZELF toezicht op moet houden. En kijkt u eens naar haar directe collega’s in dat bestuur: CDC hardliner Anthony Fauci, en een afgezant van de Bill & Melinda Gates Foundation, die, zoals iedereen weet, de vaccinatielobby vertegenwoordigen.

Daarnaast zit Kaag ook bij de Wereldbank, die – net als de WHO – de GAVI vaccinalliantie ondersteunt (waar Bill Gates eveneens achter zit). Kaag zit dus midden in die vaccinlobby. Het doel is om ons in deze ‘nood’toestand te houden tot er een vaccin. ‘En dat is géén complot. Het staat gewoon in de stukken over deze transitiefase.’ Bovendien heeft ook premier Rutte dit vanaf het allereerste begin letterlijk zo gezegd en herhaald.

GroenLinks was voor, maar steeds kritischer – SP lijkt nu tegen te zijn

GroenLinks was in principe ook voor, maar heeft al wel een hoop ‘juiste kritische vragen gesteld.’ Jesse Klaver heeft gezegd in principe voor de wet te zijn, maar het eens te zijn met de mensen die zich zorgen maken over de democratie.

Ook de SP ondersteunde vanaf het begin de wet, maar waren heel kritisch. ‘Inmiddels heb ik begrepen dat de SP tegen de wet gaat stemmen. Ik hoop ook echt dat ze zich daaraan houden.’ Zij hebben een hoop voorbeelden gegeven van de absurde situatie die we door de wet gaan krijgen, zoals de vraag of je straks een strafblad krijgt als je iemand op straat helpt die onwel is geworden, en dat kinderen vanaf 13 een boete (van € 95,-) en een strafblad krijgen als ze op straat hun oma een knuffel geven (en oma gelijk óók een strafblad krijgt). Deze kinderen kunnen zelfs naar Bureau HALT gestuurd worden.

Pols hoopt dat de kritische houding van GroenLinks en SP ertoe leidt dat de wet in ieder geval milder wordt gemaakt, voor het geval de oppositie geen meerderheid behaalt. ‘Maar ik ga ervan uit dat ze gewoon tegenstemmen, want niemand moet deze wet willen. Er is geen noodzaak, er is op dit moment geen enkele aanleiding voor wat voor maatregel dan ook. Ik hoop ook dat CU* en SGP* nog eens goed naar hun achterban luisteren, en niet omgaan.’

(* In ‘hun’ kranten, het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, is echter amper iets van kritiek te lezen. Integendeel, de redacties van deze kranten hebben het over Bill Gates als een ‘respectabele man’, en lijken onverkort achter de Spoedwet te staan. – X.)

‘Ik hoop dus dat de wet belandt waar die hoort: in de prullenbak.’

De Tweede Kamer stemt wellicht eind september over de Spoedwet (indien er niet opnieuw uitstel komt). Als deze wordt aangenomen, dan zou de Eerste Kamer zich er mogelijk begin november over kunnen uitspreken. De kans dat deze afschuwelijke wet, die naar onze overtuiging neerkomt op een regelrechte staatsgreep, daar alsnog sneuvelt, is iets groter, omdat het Forum voor Democratie hier de op een na grootste partij is.

Bron:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/jurist-jeroen-pols-legt-uit-dat-het-nederlandse-volk-met-de-spoedwet-feitelijk-vogelvrij-wordt-verklaard/?fbclid=IwAR1aQTFWhy3LPJC5BVOsb0ekS2P_1-I2hZX7iO9ao2ju3Rr6M99_zGwJOjs

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button