Ad BroereCorona

Naar de ‘hunger-game’ samenleving?

In maart 2020 werd David Icke geïnterviewd voor London Real TV. Hij waarschuwt in dit interview voor de instorting van de economie als gevolg van de corona crisis.

Het midden- en kleinbedrijf gaat wereldwijd verdwijnen, zzp’ers hebben geen werk meer. De economie gaat worden gedomineerd door enkele multinationals. Er ontstaat een gigantische werkloosheid. Er zal een vorm van basisinkomen zijn, maar dat is net genoeg om niet dood te gaan en niet genoeg om van te leven.

Bovendien wordt dat basisinkomen verbonden aan voorwaarden, die ‘van bovenaf’ worden gedecreteerd, zoals bijvoorbeeld verplichte vaccinatie. Voldoe je niet aan de voorwaarden dan word je een paria. Cashgeld verdwijnt en digitaal geld in de vorm van een wereldmunt zet de toon, uitgegeven door de BIS Bank, dat zijn masker zal laten vallen en het werkelijke doel van zijn bestaan toont.

Het wordt een samenleving die door David Icke de ‘hunger game society’ wordt genoemd, naar de film die een beeld schetst van de toekomst die ons te wachten staat als de 1% de macht volledig grijpt.

Over het waarom ervan heb ik in november 2016 met David Icke een gesprek gehad. Hierin wordt duidelijk dat het gaat om de ‘evolutiestap’ waarover onder andere Harari het heeft naar de transhumane mens, verbonden met het veld van kunstmatige intelligentie. Ik schreef hierover in mijn nieuwsbrief van februari.

In mijn meest recente boek Geld in de Bijrol is een interview opgenomen met Pieter Stuurman. Hij heeft een duidelijke visie op de machthebbers, zoals hij de 1% noemt en ook op hun motieven. Vanwege het belang tegen de achtergrond van wat er nu zich aan het ontvouwen is, volgt hierna een gedeelte van dit interview.

Over de 1%

Het belangrijkst is eigenlijk de constatering dat er machthebbers zijn die beschikken over de middelen en de kennis om de rest te beïnvloeden. In China is dit duidelijk, omdat daar de communistische partij het voor het zeggen heeft en er aan president Xi Jinping een absolute macht is toegekend. Het Chinese bewind stuurt de bevolking met behulp van elektronica, waardoor het mogelijk is om elk individu te belonen of te straffen voor zijn of haar gedrag. Ook in Rusland is duidelijk dat Poetin het voor het zeggen heeft en dat hij letterlijk de oppositie uitschakelt.

Minder duidelijk is het in het Westen, waardoor de meeste mensen in het Westen denken dat die invloed er niet is en dat het zelfs absurd is om te veronderstellen dat er een – onzichtbare – macht is. Toch is aan elke burger in Nederland via het burgerservicenummer en de DigiD-code een persoonlijk dossier geplakt. Ook Google, Facebook en Microsoft verzamelen informatie over personen, die in handen komen van je-weet-niet-wie. Er is bovendien een zichtbare exponentiële curve die het gevolg is van de combinatie van rijkdom en macht.

Hoe meer rijkdom hoe groter de macht, en hoe groter de macht hoe meer rijkdom. Het versterkt elkaar en het versnelt steeds meer. Kijk maar naar de groei van de rijkdom van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking en in het bijzonder van 1 procent van die 1 procent. Deze superrijken oefenen hun macht op een niet-zichtbare manier uit.

Waarom wil iemand macht hebben over een ander?

Het gaat altijd om het gebruik willen maken van het enorme potentieel dat in mensen schuilgaat. Dit te mobiliseren en ervan te profiteren zonder zelf iets te hoeven doen, is het doel van de machthebber. Deze doet niets anders dan monitoren en op het juiste moment op de knoppen drukken. Degenen over wie de macht wordt uitgeoefend, creëren zelf de gewenste realiteit.

Wij zijn slaven zonder ons ervan bewust te zijn dat we in slavernij leven, omdat we in de waan worden gehouden ‘vrij te zijn’. Ik zie deze processen in het groot, maar ook in het klein. Bijvoorbeeld in giftige relaties, waarin de een de ander exploiteert en leegzuigt. Ik ben in mijn praktijk meerdere relaties zoals deze tegengekomen. Het eindigt er vrijwel altijd mee dat het slachtoffer na te zijn leeggezogen als onnuttig wordt weggedaan.

Dit zie je ook in het groot?

Ja, uiteindelijk wordt de mens door de machthebbers gezien als afval. Zolang er in voldoende mate creativiteit, intelligentie en dadendrang worden ontplooid en zolang er dus van mensen geprofiteerd kan worden, wordt de mensheid ‘begeerd’. We worden dan letterlijk als ‘bezit’ gezien. Maar mensen kunnen alleen in vrijheid beschikken over hun ontzaglijke potentieel.

Als het vuur eruit is, omdat de mensheid is leeggezogen zoals een parasiet zijn gastheer leegzuigt, zijn ‘we’ in de ogen van de elite ‘nutteloze opvreters’ geworden, die moeten worden opgeruimd. Dat zie je in deze tijd gebeuren. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van de Britse prins Philip die als hij zou reïncarneren dat in de vorm van een dodelijk virus zou willen doen. Wij worden dan gezien als ongedierte. Dat komt omdat macht, en de daaruit volgende onvrijheid, het menselijk potentieel buitenspel zet. En daarmee worden we nutteloos voor de machtszoekers. Ieder machtsbolwerk verzandt daarom uiteindelijk in genocide.

Hoe hebben ze de macht kunnen grijpen?

Door leugens. Liegen is de enige manier om mensen dingen te laten doen waarover ze niet zouden piekeren als men vanuit zichzelf zou handelen. Leugens zijn niets bijzonders in de politiek, zolang ze niet op zo’n manier aan de kaak worden gesteld dat niemand er meer omheen kan.

Dit blijkt telkens weer, met het verdraaien van de waarheid over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en in Nederland uit de leugens van VVD’er Halbe Zijlstra over uitspraken die aan Poetin werden toegekend. Na zijn zelfgekozen aftocht werd hij als een verslagen held getroost door premier Rutte.

De vrijmetselaar Albert Pike die leefde in de 19e eeuw, zei, ik parafraseer: “Wij hebben alles aan Lucifer te danken. Van Lucifer hebben wij geleerd dat we alleen de mens aan ons kunnen onderwerpen als we alles omkeren en hen laten geloven in de leugen.

‘Geen mens wil van nature zijn vrijheid en de opbrengsten van zijn werk aan de voeten van de machthebber leggen. Onverschillig of dat een kerk, een politiek systeem, een monarchie, een instituut, een universiteit of een multinationale onderneming is. Je krijgt het alleen maar voor elkaar door leugens. De leugen om mensen te laten geloven in schuld en boete, de leugen om mensen te laten geloven in een bestraffende of belonende God buiten ons, de leugen om de mens te laten geloven dat geld noodzakelijk is om op aarde te kunnen leven en de leugen dat de macht de bedoeling heeft om voor de bevolking te ‘zorgen’.

Wat mankeert er aan machthebbers?

In feite hebben ze een groot gebrek aan bewustzijn. Ze functioneren als een parasiet die zijn gastheer leegzuigt en dan vervolgens zelf ook sterft. Het gebrek aan bewustzijn zit in het niet weten dat ook zij onderdeel zijn van het geheel. Ze gedragen zich als cellen in een lichaam die een eigen koers gaan varen, die parasiteren op de andere cellen en niet langer samenwerken met die andere cellen om het lichaam vitaal te houden. Een kankerproces dus, met als resultaat dat het lichaam sterft, met hen erbij.

Tot zover het gedeelte uit het interview met Pieter Stuurman. Voordat het zover is dat de macht zichzelf vernietigt, kan het de mensheid enorme schade hebben toegebracht. Ik heb diep respect voor de moed en het doorzettingsvermogen van David Icke, die al dertig jaar waarschuwt voor de ontwikkelingen die zich nu aan het ontvouwen zijn.

Ondanks de lastercampagnes die tegen hem worden gevoerd en ondanks de voortdurende tegenwerking. Als de mensheid massaal gaat ontwaken, dan is dat zeker niet op de laatste plaats aan hem te danken. Want dat ontwaken is nodig om het onheil af te wenden dat over ons wordt uitgestort. Dit is ook de enige manier om de angst te overwinnen die ons nu massaal in de greep heeft. Angst is het omgekeerde van liefde. Liefde is vooral dat we boven alles het leven laten prevaleren en de moed hebben om het leven aan te gaan zonder angst en zonder zelfbeklag.

Dit is de link naar het interview met David Icke voor London Real TV. Youtube heeft het verwijderd.

Ik wens ons allen in de komende dagen veel liefde, moed en wijsheid toe.

(c) Ad Broere

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button