Ad BroereColumns

Ontzield of Bezield?

In de nieuwsbrief van Oktober 2021 stelt Ad Broere deze vraag.

‘De ziel zal door een medicament worden afgeschaft. Men zal vanuit het oogpunt van de ‘gezondheid’ een vaccin vinden waardoor ons organisme al op zo jong mogelijke leeftijd en liefst direct na de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt dat er een ziel en een geest bestaat. –

Zo scherp zullen de beide wereldbeschouwelijke stromingen tegenover elkaar komen te staan. De ene stroming zal er over nadenken hoe er begrippen en ideeën gevormd kunnen worden die de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de geest en de ziel, weerspiegelen.

De anderen, de navolgers van de huidige materialisten, zullen een vaccin proberen te vinden dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen het lichaam zo maakt, dat het door de toestand waarin het verkeert niet meer spreekt over zotte dingen als ziel of geest, maar ‘gezonde’ praat ophangt over de krachten die in machines en scheikundige processen leven en die in een planetaire nevel planeten en zonnen voortbrengen. Dit zal door lichamelijke ingrepen teweeg worden gebracht. De materialistische artsen zullen met de taak worden belast om de ziel uit de mensheid uit te drijven.’

Steiner, Rudolf, 1917: Vorträge in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917, Gesamtausgabe Band 177, Seiten 97 f.

Dit citaat uit het omvangrijke werk van Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofische beweging, heb ik in een eerdere nieuwsbrief opgenomen. Ik herhaal dit citaat omdat het duidelijk maakt dat de ontwikkelingen in deze tijd reeds lange tijd geleden werden voorzien door enkele mensen.

Het is mijns inziens niet goed mogelijk om de essentie van waar het om gaat te doorgronden, als de reikwijdte van ons denken beperkt wordt tot de materie.

‘Ik ben gekomen om jullie te leren over wat is, wat was en wat er zal zijn, waardoor jullie zowel de verborgen wereld als de zichtbare wereld gaan doorgronden, evenals het onaantastbare karakter van de volkomen Mensheid’

Vind je mijn nieuwsbrieven inspirerend en wil je verder lezen? Vertel het dan ook aan anderen, want wat ik hierin schrijf komt niet op de sociale media en is bestemd voor degenen die echt geïnteresseerd zijn in mijn visie.

Het abonnement op mijn nieuwsbrief kost € 2 per maand.
Als je € 2 per maand lastig vindt, dan is een halfjaar vooruitbetaling van € 12 of een jaar vooruitbetaling van € 24 ook mogelijk.

Het bedrag van jouw keuze graag overmaken op NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing.

Mijn boeken ‘Geld komt uit het Niets’en ‘Geld in de Bijrol’kunnen rechtstreeks bij de Vrije Uitgevers worden besteld door hier te klikken.

Wil je deelnemen aan mijn workshop? Op 16 november zijn er nog plaatsen beschikbaar.
Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button