Corona

Richt uw eigen behandelverzoek aan uw eigen huisarts

Omdat onderzoek aantoont dat vroeg behandeling in de eerstelijnszorg dé manier is om COVID-19 effectief te bestrijden en daarmee ziekenhuisopname zoveel mogelijk te voorkomen is er door www.zelfzorgcovid19.nl een brief opgesteld met daarin een persoonlijk behandelverzoek.

NHG

In Nederland is het uiteindelijk het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) dat beslist over de inhoud van de behandelprotocollen. Men laat zich daarin adviseren door de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) maar de eindbeslissing ligt bij het NHG. De commissie die deze besluiten voorbereidt baseert zich op wetenschappelijke onderzoeken welke bij voorkeur via RCT’s (Randomised Control Trials)  tot stand gekomen moeten zijn.

Geen RCT wel empirisch bewijs

Tot op heden zijn er in Nederland geen RCT’s over vroegbehandeling van COVID-19 afgerond en dat is dan ook steeds de formele reden voor de weigering om het protocol aan te passen. Nu is het wel zo dat, indien een medicijn in een RCT goed blijkt te werken en het betreft een ernstige ziekte, men op ethische gronden niet door kan blijven gaan met het verstrekken van placebo medicijnen.

Wel kan op basis van resultaten uit het buitenland geconstateerd worden dat er grote verschillen in sterfte cijfers waargenomen worden tussen situaties waar men wel bepaalde medicamenten toepaste vs. waar dat niet gebeurde. Zie https://c19study.com/ [en klik op Early ] in totaal 15 studies en hieronder de 4 meest recente:

USA – 3 Juli 2020 – 2200 patienten – https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

Frankrijk – 25 Juni – 3737 patienten – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817

China – 22 Juni – 48 patienten – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.19.20136093v1

Spanje – 10 Juni – 502 patienten – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.10.20101105v1

Het blijft ook merkwaardig dat ondanks dat er simpelweg geen RCT-resultaten beschikbaar zijn van vroegbehandeling men voor bepaalde medicamenten toch reeds een negatief protocol heeft opgesteld. Hoe kan het NHG alle vormen van behandeling, en dus ook vroegbehandeling, bij voorbaat verbieden indien er nog geen wetenschappelijke bewijzen beschikbaar zijn dat het niét werkt noch dat bewezen is dat de bijwerkingen schadelijk zouden zijn?

Oproep aan huisartsen om hun invloed aan te wenden

In deze brief doet U ook een persoonlijke oproep aan uw huisarts om te helpen bewerkstelligen dat de NHG protocollen worden aangepast.

Bij deze roepen wij U op om deze brief met de bijbehorende bijlage te printen, te ondertekenen en te overhandigen aan uw eigen huisarts.

Brief huisarts en bijlage vs3

Off-label use of medicine for COVID-19  

Update 17/7/2020: op verzoek van het NHG vermelden wij dat “het NHG op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van het artikel of de brief”.

zie : https://www.nhg.org/actueel/nieuws/advies-over-patientenbrief-covid-19-behandelverzoek

Het, in bovenstaande link, door het NHG genoemde JAMA overzicht (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768391)  bevat slechts onderzoeken in het ziekenhuis/tweedelijnsbehandeling terwijl wij juist expliciet pleiten voor huisarts/eerstelijnsbehandeling : zie https://c19study.com/

In versie3 van de brief is de rol van paracetamol gecorrigeerd: het is een symptoombestrijdingsmiddel. Er is dus geen enkele medicamenteuze behandeloptie via de huisarts in de eerste lijn.

Rechtsgeldigheid voor de brief is er wel degelijk want elke patient mag zich richten tot zijn/haar huisarts om die te verzoeken om alles te doen wat mogelijk is in dit geval het legaal off-label voorschrijven van medicatie.

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook
Close
Back to top button