ColumnsCorona
Trending

Wanneer de huisarts vragen stelt over de Covid vaccins

CBG Critic jan 2021

Ik ben huisarts en geacht op basis van wetenschappelijke en ethische standaarden te werken. Als ik mensen een bepaald stof in hun lijf injecteer, moet ik weten wat ik spuit, waarom en wat de
voor- en nadelen zijn. Bovendien moet ik van tevoren de weloverwogen geïnformeerde toestemming
van de betreffende persoon verkrijgen.

Dit geldt ook voor de nieuwe Covid vaccins die wij huisartsen in Nederland op aanwijzing van de
regering onze mensen/ patiënten moeten geven. Daarbij gaat het om genetische stoffen die nooit
eerder ter vaccinatie aan mensen zijn gegeven. In feite voeren we nu fase 3/4 studies van de Pharma
industrie uit, zoals Pfizer, Moderna en Astra Zeneca. In juli 2020 heeft de Europese commissie de
strenge wettelijke eisen versoepeld, die gesteld zijn aan genetische experimentele onderzoeken op
de mens.

In mijn zoektocht op antwoorden op vragen betreffende de werkwijze van deze stoffen, hun
werkzaamheid en veiligheid, de studiekwaliteit, de dataverzameling en de onafhankelijke
wetenschappelijke toetsing kwam ik in contact met het CBG, College ter beoordeling van
geneesmiddelen.

Het CBG is onderdeel van de EMA, het Europese geneesmiddelen bureau. Zij zijn de autoriteit, die nieuwe geneesmiddelen voor de Europese markt mag toelaten. Daarmee hebben zij de
macht in handen, om Europese regeringen in staat te stellen, hun bevolkingen met deze nieuwe
experimentele vaccins te verzorgen. Daarmee dragen zij verantwoordelijkheid voor de gezondheid,
mogelijke lange termijn gevolgen en het leven op sociaal, economisch en psychologisch vlak voor 500
miljoen Europeanen.

In een gesprek op 12 oktober 2020 bij het CBG in Utrecht, werden mij antwoorden gegeven die niet
kloppen.

1: Vraag: Het CBG beoordeeld alleen op basis van de data die de Pharma firma’s hun aanleveren. Zijn
er onafhankelijke wetenschappers, die de data van de Pharma firma’s beoordelen, zoals het hoort bij
wetenschappelijk onderzoek?
Antwoord: wij zijn onafhankelijk.
Maar de EMA wordt 80 % betaald door de Pharma industrie. En de onafhankelijke internationale
Cochrane wetenschappers worden ondanks hun vraag de inzicht in de data geweigerd.

2: Hoe veilig is het voor kinderen? – Antwoord: Kinderen worden niet gevaccineerd, pas minstens 2
jaar na toepassing en veiligheidsstudies om te zien of het veilig is.
Pfizer vaccineert vanaf 16 jaar .

3: Op mijn doorvragen hoe het nu echt werkt, welke routes in de cel worden in gang gezet, welke
immuunreactie op vreemd chimpansee adenovectorvirus ontstaat, hoe vaak treden ADE ( antibody
dependent enhancement) immuunreacties op ? Daarop kreeg ik geen antwoord . Hoe kan je iets
toelaten van zo grote impact als je niet weet hoe het werkt? Ik kreeg een wetenschappelijk artikel
mee, waarin juist mijn vragen behandeld werden met de conclusie dat nog veel over deze nieuwe
genetische vaccins onbekend is.

4: Ik vroeg: nu worden vaccins ontwikkeld op basis van RNA van het virus uit Woehan van Januari
2020. Maar er komen mutaties, werkt het dan nog? –Antwoord: Nee, corona is stabiel, en zeker het
spike protein gaat niet muteren.We hebben al honderden mutaties, ook in het spike protein met hoge besmetting. Het is schokkend dat een gepromoveerde biologe van het CBG niet weet, dat virussen muteren.

5: Ik vroeg of de studies , die vooral uitgevoerd werden in Zuid-Afrika en Brazilië, wel representatief
zijn voor de vooral oudere en Multi morbide mensen in Nederland. Antwoord: ja, de studies zijn
representatief voor alle leeftijdsgroepen in Nederland.
Dit is niet waar. Astra geeft nu toe, dat hun vaccin niet geschikt is voor mensen boven 65 jaar, dus
juist de meest kwetsbaren met de hoogste mortaliteit, die baat kunnen hebben bij een vaccin.

6: Ik werd gevraagd: waarom maakt U zich zo druk? Het komt er nog lang niet! We hebben nog geen
data.
In December al heeft de EMA Pfizer toegelaten. Dus dat het nog lang niet komt, was een foute
uitspraak.

Ik zei: precies dat is mijn probleem: de gezaghebbende instanties , CBG en RIVM, waarop de politiek
steunt/ baseert, zeggen mij: we weten nog niet hoe het werkt/het komt er nog lang niet.
Maar de minister zegt vanaf het begin: er is maar een uitweg , geen plan B, alleen het vaccin en het
komt in December.

Hoe moet ik deze discrepantie tussen uitspraken van de politiek, steunend op de
experts zoals CBG, en de uitspraken van het CBG zelf nu begrijpen?
Daarop kon ik geen antwoord krijgen.

De conclusie uit mijn gesprek op 12 oktober 2020 met het CBG is de volgende: mij zijn antwoorden
gegeven die of niet kloppen of ontoereikend zijn. Ik heb als huisarts niet genoeg informatie gekregen
om weloverwogen een verantwoord besluit te kunnen nemen over de vaccinatie met deze
genetische stoffen.

Of het CBG is incompetent betreffende deze vragen of heeft gelogen.
In beide gevallen stel ik het op prijs, dat hierover een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt met de
passende maatregelen, om meer duidelijkheid te verkrijgen en mogelijk schade te voorkomen.

Dezelfde gesprekspartner van het CBG sprak in december 2020 op de persconferentie na de
toelating van het Pfizer vaccin. Dit is te zien op Youtube: persconferentie CBG 21 December 2020.

Hieronder presenteer ik mijn analyse van de persconferentie:

Vaccin CBG persconferentie Pfizer: mijn analyse
You tube 21 12 2020

“Pfizer beschermt 95 % tegen covid ziekte.” Wordt beweerd.
Dit getal is de berekening van de relatieve risicoreductie. Klinisch relevant is de absolute
risicoreductie. Die is afhankelijk van de vooraf kans en die verschild enorm tussen leeftijdsgroepen en
co morbiditeit. Voor veel mensen is de absolute risicoreductie veel kleiner, kleiner zelf als het risico
door vaccinatie bijwerkingen of overlijden te ondervinden. Hoe geven we als huisartsen hierover
voorlichting en informed consent?

We moeten volgens de Pfizer studie 131 personen vaccineren om 1 licht event te voorkomen, en
7000 om 1 ernstig event te voorkomen. Om 1 dode te voorkomen ca 100000 vaccineren. De kans op
systemische bijwerkingen is minstens 3%, lichte bijwerkingen ca 40 %. Het risico op anafylaxie en
overlijden is niet verwaarloosbaar. Hoe kan je dan de HELE bevolking vaccineren, als maar een paar
er baat bij hebben en een groot deel niet of zelf schade oploopt?

Op 10: 07: We weten niet of het beschermd tegen infectie. Te weinig in de studie groep kregen
ernstige Covid. “
Als je niet weet of het tegen infectie, en daarmee ziekte en ernstige ziekte , beschermd, EN in de
studiegroep te weinig ernstig zieke patiënten waren, hoe kan je dan beweren dat we nu weten dat
het vaccin 95 % tegen ziekte beschermd? Contradictie in termini.

“Dat we het niet weten, betekent niet , dat het niet werkt.”
Dit is een onzinnige, niets zeggende uitspraak. Logisch gezien onacceptabel. Hier kan je helemaal
GEEN conclusies uit trekken of ALLE conclusies.
“We hebben geen bijwerkingen gezien , die door het vaccin kwamen.” Hoe weet je dat? Hoe is dat
onderzocht?
“En de bijwerkingen die we gezien hebben, zijn de gevolgen van het afweersysteem door het vaccin.
“. Dus wel door het vaccin, dit is weer contradictie.

En: de tijd van injectie tot aanmaak van een immuunreactie op het spike protein , aangemaakt na
aflezen van de RNA, duurt 8-10 dagen. Dus een bijwerking optredend korter dan deze tijd is ZEKER
NIET immuun afweer op spike protein, maar bijwerking / reactie op de ingrediënten! En de
hoofdpijn, spierpijn , koorts, dus SYSTEMISCHE reacties, na paar dagen zijn reacties op ingrediënten,
en dat zien we nooit bij het influenza vaccin. Dus wat is de biologische/ medische verklaring hier?
“ De Vergrotte lymfklieren zijn een afweerreactie door het vaccin. “ Hoe weet je dat? De
differentiaaldiagnose van vergrotte lymfklieren is zeer uitgebreid, da heb je medische specialistische
kennis en medisch onderzoek voor nodig. Is dat bij alle probanden met vergrotte lymfklieren gedaan?

Op 12,05 en 12,26 :”Alle gevaccineerde worden zorgvuldig gevolgd. Postmarketing onderzoek.
Betrokken RIVM, CBG, GGD, Surveillanceorganisatie, Lareb, Pfizer.

“ Hoe concreet? Belt iedereen die klachten krijgt, Pfizer of CBG of Lareb?
Zondag avond in verpleeghuis meldt iemand zich met koorts, heeft het vaccin gehad, en dan?
De eerste aanspreekpunt in NL is de huisarts. Moet ik Pfizer bellen?
CBG? Formulieren invullen? Zijn zij 24/7 bereikbaar? Wie levert aan wie welke data voor een
zorgvuldige surveillance? Of krijgen alle gevaccineerde automatisch ieder maand een vragenlijst en
zo nodig klinisch onderzoek door CBG/ RIVM of Pfizer?

Na vaccinatie moeten wij de mensen , cave anafylaxie, goed observeren, “zoals bij de griepvaccinatie
wij ook doen”. NEE , bij griep komen op 1 middag 300 mensen langs, krijgen de spuit en gaan naar
huis.
“Corona muteert niet erg, is een stabiel virus, anders dan de griepvirus.” Dus wel anders dan griep!
En we hebben al meerder belangrijke mutaties op dit moment!

Vragen over zwangere: tot nu toe dierproeven: geen aanwijzing dat het schaadt. Wat zeggen
dierproeven voor de mens? “Bij twijfel of risico zwangerschap of risico Covid groter is, kan de
zwangere met de behandelend arts overleggen. “ Wie? Huisarts? Verloskundige? Hoe moet die dat
weten? Als het CBG dat ook niet weet.

26.08 stelt een journalist deze vraag aan directeur CBG: hij geeft geen antwoord, “op de
productinformatie staat niet, dat het niet werkt. “ Dit is een onzinnige, niets zeggende uitspraak.
Logisch gezien onacceptabel. Hier kan je helemaal GEEN conclusies ut trekken of ALLE conclusies.

Voor meer informatie verwijst hij naar de gezondheidsraad, dus moet de zwangere de
gezondheidsraad bellen? Of de arts, naar wie die vrouw Leonore adviseerde eerder, de
gezondheidsraad?

21.08: “ We weten nu , dat mensen die gevaccineerd zijn, beschermd zijn tegen ziekte. ….Je weet niet
of een infectie ook voorkomen wordt.” Dit is een contradictie. Dus: wat weet je echt?
“Je weet niet of een infectie voorkomen wordt of overgedragen”/Hoe lang het werkt weten wij niet.

23,55 Maandelijkse rapportage van de firma’s over effectiviteit. HOE? Alle miljoenen gevaccineerde
op welke manier volgen?

24,44: over de mutaties: we gaan ervanuit dat Pfizer ook tegen mutaties beschermt. Of het zo is,
namelijk dat ook tegen de mutaties NEUTRALIZERENDE antistoffen gemaakt worden ( alleen die
geven bescherming) onderzoeken we nu in lab en dierproeven. Dus je WEET NIET of er bescherming
is bij mutaties.

28,18: “Er waren geen twijfels, niet gebeld , gevraagd met Pfizer. We hebben meegekeken met de 2
voortrekkerslanden. “ Wie waren dat? Dt? Italie? Polen?

28,55: “We waren het erg met elkaar eens…in de duiding van de data. …..ik weet niet hoe het is aan
toegegaan in de discussie vanochtend!! In het centraal commitee, C? MP (slecht te verstaan). “
Waarom weet je dat niet? Wie is dit CC? Hoe kan je dan erg met elkaar eens zijn als je daar niet bij
was vanochtend?

31,08: Over onafhankelijkheid in beoordeling data die 100 % van de Firma komt, mogelijkheid van
fraude. “Duizenden paginas gelezen, alle protocollen, tabellen in 2 maanden! Hard gewerkt”
Dus : in 60 dagen 42 000 studiedossiers gelezen. Als 10 uur per dag gewerkt wordt zijn dat 600 uur.
Dan heeft 1 medewerker 0,8 minuut per dossier. Hoeveel medewerkers van CBG hebben hieraan
gewerkt? Dat mal 0,8 minuut is de tijd die het CBG besteedde per dossier. Wat is dit getal? En is dat
dan zorgvuldig of overhaast?

Als 1 dossier 5 uur lezen is (zorgvuldig!) heb je 210 000 uren nodig. Daarvoor heb je 350 mensen
nodig, voor deze 2 maanden 10 uur per dag. Had het CBG deze 350 mensen?
33,30: Mensen die Covid hebben gehad, vaccineren? Was vraag journalist.

Antwoord baas CBG: weer geen antwoord, getallen in studie te klein, verwijst WEER naar
gezondheidsraad. Maar zegt: wel vaccineren , want het is niet bekend hoe lang de natuurlijke infectie
bescherming biedt. Wat voor logica is dit? Dat weten we ook niet van het vaccin. En omdat we iets
niet weten, doen we maar wat? Zo kan en mag geen arts handelen, dit is tegen ieder ethiek in.
Dus: veel gehoord hier: we weten niet, er zijn geen aanwijzingen dat het niet werkt, dus we gaan uit
dat het werkt.

Premisse 1: we weten niet of A het werkt.
P2: geen aanwijzingen dat –A

Conclusie: dus A.
Bij Pfizer hebben in 4 maanden tijd van 21 000 niet gevaccineerde 160 lichte covid /klachten gehad
en 3 ernstig. Niemand is overleden.
Dus incidentie lichte klachten: 0,0076 , incidentie ernstig: 0,00014, mortaliteit kleiner dan dit.

Dit is geen vaccinatieprogramma, dit is een Fase 3 genetisch experiment op een hele bevolking.
Het grootste Pfizer experiment is op dit moment Israël. Over 3 weken wordt duidelijker, of het echt
werkt. Maurice de Hond volgt de data daar nauwkeurig.
Is dit een gangbare logica in wetenschap en beleid en handelen?

De Cochrane wetenschappers eisen al maanden de ruwe data van Pharma voor een onafhankelijke
wetenschappelijke analyse. Pharma weigert, hoewel zo een analyse zeer kan helpen, belangrijke
antwoorden op prangende vragen te krijgen.

Ik verwijs na Dick Bijl: “Stand van zaken coronavaccins eind januari 2021”.
Https://www.linkedin.com/pulse/stand-van-zaken-coronavaccins-eind-januari-2021-dick-bijl.

Surveillance , dataverzameling , privacy en informed consent:
Omdat het vaccineren een fase 3 studie is, is wettelijk surveillance geëist. Ieder deelnemer aan een
fase 3 studie moet informed consent tekenen. Voor de verstrekking van medische gegevens aan
derden, zoals RIVM, CBG, Pharmafirmen, is toestemming van de betrokken persoon wettelijk
voorgeschreven.

Hier heb ik vragen over:

A: Wie voert op welke manier de surveillance uit? Krijgt ieder gevaccineerde van Pfizer, of RIVM, een
maandelijkse vragenlijst over bijwerkingen? Meldt de gevaccineerde persoon zelf zijn klachten bij
Pfizer of RIVM? Als hij /zij dat niet kan, dan de vertegenwoordiger? Of moet die arts, die de prik
geeft, deze taken uitvoeren? Hoe is een mogelijke korte of lange termijn bijwerking gedefinieerd?
Als ik als huisarts bijvoorbeeld op zondagavond bij een mij niet bekende patiënt kom en ik zie een
verband van de klachten met de vaccinatie, wat moet ik dan doen? Aan iemand melden? Aan wie?
Mag ik alleen met toestemming deze medische informatie doorgeven?

B: Over informed consent: volgens internationale wetgeving moet de uitvoerende onderzoeker eerst
informed consent hebben voordat hij het onderzoek uitvoert. Hebben de Pharmabedrijven nu via de
vaccinatieprogrammas van de regering indirect deze toestemming gekregen? Zonder inspraak van de
burgers zelf? Wat is de wettelijke basis hiervan? Mag een gevaccineerde zijn data terughalen en
vernietigen?

C: Door de verplichte surveillance is de Pharmaindustrie binnenkort in bezit van medische gegevens
van miljarden mensen , een ware goudmijn. Wat worden met deze data gedaan? Wie houdt hier
toezicht op? Wat zijn de eigendomsrechten? Ook anoniem geleverde Big data kunnen intussen door AI en algoritmen teruggebracht worden tot personen.

Als huisarts die verplicht is de vaccinaties uit te voeren, vraag ik om beantwoording van mijn vragen
en een kritisch commentaar op mijn analyse van de CBG persconferentie.
Ik ben als arts opgeleid met ethische, wetenschappelijke en logische principes, die nog steeds de
uitgangspunten van mijn handelen zijn.

Als mijn analyse klopt, heb ik medisch ethisch en medisch wetenschappelijk bezwaar tegen het
vaccineren. Als mijn analyse niet klopt en ik het gezegde anders moet interpreteren, hoor ik de argumenten
daarvoor graag.

Ik wil een weloverwogen besluit kunnen maken.

Conclusie: veel van de informatie die het CBG op 12 Oktober 2020 aan mij geeft en op 21 December
op de persconferentie zijn of fout, of ontoereikend of tegenstrijdig. Dit is ontoelaatbaar gezien de
grote macht die het CBG heeft over de gezondheid en levens van miljoenen mensen in Europa. Op
basis van hun advies voeren regeringen nu deze experimentele vaccincampagnes uit en dwingen
artsen hieraan mee te werken. Als een arts in Nederland ethisch of wetenschappelijk bezwaar uit,
wordt dat niet getolereerd of besproken. Bij weigering dreigt de inzet van de Inspectie.
Dit is een slechte situatie en verdient nader onafhankelijk multidisciplinair onderzoek.

Bettina van Steenis

Copyright foto:
https://images.app.goo.gl/DrP9jUHeN

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button