Milieu

Shell frustreert onderzoek mensenrechtencommissie

Actievoerders komen in actie bij raffinaderij in de Filipijnen.Doorgaan met vervuilen, terwijl je weet dat het levens in gevaar brengt, is dat niet in strijd met de mensenrechten? De mensenrechtencommissie van de Filipijnen onderzoekt de verantwoordelijkheid van 47 van de grootste vervuilers van de wereld.

Shell is een van deze vervuilers. Maar ‘Koninklijk’ als Shell is, probeert het bedrijf dit onderzoek tegen te houden en heeft de commissie gevraagd het onderzoek te staken. In de Filipijnen kwam Greenpeace daarom in actie. We roepen Shell op om dit verzet te staken en actief mee te doen aan de aankomende hoorzittingen.

Eerste nationale hoorzitting
Shell is een van de 47 bedrijven die worden onderzocht door de mensenrechtencommissie van de Filipijnen. Het gaat om het eerste nationale onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de CO2 uitstoters voor mensenrechtenschendingen als gevolg van de impact van klimaatverandering. De hoorzittingen gaan de komende maanden plaatsvinden in de Filipijnen, de VS en Europa.

Geen land is veilig voor de gevolgen van klimaatverandering
In de Filipijnen is het stormseizoen door klimaatverandering veranderd in een periode van nóg zwaardere cyclonen en onvoorspelbare stormen. Zelfs met waarschuwingssystemen en overheidshulp zijn arme Filipino’s niet bestand tegen dit extreme weer. In 2014 moesten 3 miljoen mensen hun huis ontvluchten door het natuurgeweld.

Klimaatverandering bedreigt de fundamentele mensenrechten van miljarden mensen: het recht op huisvesting, op een gezonde omgeving, op veiligheid… In het ‘rijke westen’ bouwen we dijken tegen de stijgende zeespiegel en irrigatiesystemen voor verdroogde akkers. Veel ontwikkelingslanden hebben daar het geld of de technologische kennis niet voor. Maar geen land blijkt immuun voor de gevolgen: tropische eilanden, kuststeden en rivierdelta’s worden aangetast door de stijgende zeespiegel en elders verscheuren de droogte en bosbranden lokale gemeenschappen.

Shell wist ervan
Kees Kodde, Klimaat & Energie campaigner van Greenpeace Nederland: “Shell weet al langer dan 25 jaar dat zijn bedrijfsvoering een gevaar voor het klimaat was en is. En terwijl ze de middelen hadden om er iets aan te doen, blijven ze miljarden investeren in de zoektocht naar nieuwe olievoorraden.

Wereldwijd actie en rechtszaken
Mensen, organisaties en steden nemen wereldwijd juridische stappen om olie, gas en steenkoolbedrijven verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van hun bedrijfsvoering op het klimaat en om overheden te dwingen om hen te beschermen tegen klimaatverandering en de uitstoot van CO2 terug te brengen.
De beweging is sterk en divers. Groepen van vrouwelijke senioren in Zwitserland; jongeren in de US, Noorwegen, Portugal en Columbia, vissers in de Filipijnen, een boer uit Peru, Nieuw Zeeland en Pakistan.

Nederlanders roepen op hun beurt de Koning op om Shell te ontdoen van het predicaat Koninklijk. Dat predicaat is weggelegd voor onberispelijke bedrijven met bestuurders van onbesproken gedrag. Dat daarvan geen sprake is bij Shell blijkt uit een reeks van schandalen en nu opnieuw uit het frustreren van het onderzoek van de Filipijnse mensenrechtencommissie.

Bron: Greenpeace

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button