Ad Broere

Terug naar de eenvoud

De Griekse wijsgeer Diogenes bekritiseerde zaken die de maatschappij beheersten, zoals geldzucht,iets dat tot op de dag van vandaag actueel is. Hij plaatste daar de leer van de eenvoud tegenover. De
maatschappij, zoals die mondiaal tot ontwikkeling is gekomen is hopeloos ingewikkeld en
ondoorzichtig.

Hoofdverantwoordelijk hiervoor is het op hebzucht, machtsstreven en drang tot
destructie gebaseerde geldsysteem. Het heeft ruim baan gegeven aan de slechtste eigenschappen
die de mensheid in zich draagt. Daardoor wordt vrijwel alles beheerst door leugen, bedrog,
desinformatie, onderdrukking, dwang en ongelijkheid.

Ontkennen van deze realiteit helpt niet. Evenmin schiet je er uiteindelijk niets mee op om je ogen
ervoor te sluiten en in een schijnwerkelijkheid te gaan leven. Volgens Diogenes moet de mens
terugkeren naar de eenvoud om af te komen van geld en van de mensen, die aan geld hun macht
ontlenen.

In 1973 werd ‘Small is Beautiful’, geschreven door de Engelse econoom Dr. E.F.
Schumacher, gepubliceerd. Hij schreef: “ Wat mij het meest opvalt bij de productie van
multinationale ondernemingen is dat er zoveel voor nodig is (aan grondstoffen, transport, arbeid) om
relatief zo weinig voort te brengen.

” Schumacher had het over het destructieve geweld dat door deze ondernemingen wordt uitgeoefend
op onze planeet en alles wat erop leeft. Hiermee bedoelde hij duidelijk te maken dat voor de multinationals
en hun aandeelhouders de aarde en alles wat erop leeft genadeloos worden geëxploiteerd om winst te behalen.

Het omzetten van de aarde in geld tot het punt dat aarde, dieren, planten, bomen en mens volledig zijn uitgeput en de grenzeloos hebzuchtige en machtsbeluste kliek erachter komt dat zij als een parasiet hun slachtoffer hebben leeggezogen en nu zelf aan de beurt zijn omdat er niets meer te parasiteren valt.

Schumacher heeft gezegd dat een intelligente dwaas dingen groter, complexer en gewelddadiger kan
maken, maar dat er moed en een ‘touch of genius’ voor nodig zijn om in de omgekeerde richting te
werken. Terug naar de eenvoud, naar het transparante en vooral naar menselijkheid. Hoe kunnen
we dat bereiken?

Allereerst door onszelf er niet buiten te plaatsen en te doen alsof alle anderen de
toestand waarin de wereld nu verkeert hebben veroorzaakt. Dus door zelf verantwoordelijkheid te
willen nemen en een actieve rol te willen spelen in het veranderingsproces dat van onderen op moet
komen. Verder door open te staan voor zuivere informatie.

Door de stroom van leugen en bedrog hebben nog weinig mensen die wakker zijn vertrouwen in de media.
Als je nog twijfelt aan de betrouwbaarheid van de media, lees dan het boekje ‘Eerlijk nieuws zonder censuur geschreven door Alexander en Silvia Belgraver. In het verlengde van het zelf verantwoordelijkheid nemen is het
nodig om ervoor te zorgen dat de zuivere en ongecensureerde informatie binnen ons bereik kan
komen.

Kennis is van groot belang om los te komen van de leugen. Laat je daarbij niet piepelen door
de ‘Jip en Janneke informatie’. Onderschat je eigen begripsvermogen niet en leg de lat voor jezelf zo
hoog mogelijk. Uiteindelijk komt alles samen in het ‘doen’. Er zijn al heel veel initiatieven op allerlei vlakken .

Ik schrijf hierover in mijn recente boek ‘Geld in de Bijrol’. Ga je oriënteren op die initiatieven. Kijk of het
je aanspreekt en zo ja, doe dan mee. Zoals het initiatief ‘De Florijn’: betalenmetflorijn.nl De Florijn is
een goed voorbeeld van terugkeer naar de eenvoud. Alles staat en valt bij draagvlak. Samen kunnen
we het tij keren op basis van de menselijke maat.

@Econoom en Auteur Ad  Broere

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook
Close
Back to top button