Columns

Aan wie behoord de geldmacht toe?

Geldgarantie
Aan wie behoord de geldmacht toe?
Wat voor een zeggenschap willen de kiezers en de partijen over hun geld?

De geldmacht / geldonmacht veroorzaakt het meeste leed op aarde en moeten we dat willen als veel leed te voorkomen is door democratische maatregelen?

De € is namelijk niet je eigendom ook al heb je waardevolle spullen of je werkkracht ervoor ingeruilt. DNB en de ECB beschouwen autonoom als staat binnen de staten (bankwet:https://wetten.overheid.nl/BWBR0009508/2019-01-01 ) alle €’s als hun eigendom en niemand anders dan de geldmacht heeft daarover iets te vertellen, zelfs nadat de € lidstaten de invoering van de € hebben mogelijk gemaakt, hebben dezen nu geen zeggenschap meer over dit geldsysteem.

Zelfs de bestuursrechtelijke boetes als iemand tegen hun procedures opstart, mogen ze zelf bepalen, dus de rechters moeten het beleid van de geldmacht als leidend principe handhaven.

De inofficiële 5e macht in Nederland is de Geldmacht (geniepige, bankgeheime, duistere en ook openbare ) geldmacht is feitelijk een geldGEweLD macht waaraan alle democratische en niet democratische machten geld verschuldigd zijn en daarom doodsangsten uit staan als die hun dreigt omdat die blijkbaar oppermachtig boven alle wetten alles mag overrulen (vetorecht) wat haar/ hun in de weg ligt.

De bankencrisissen van 1929 en 2008 hebben hun macht bloot gelegd, zij laten de bevolking voor hun ethisch te kwader trouw geldsysteem, voor alle gemaakte schulden betalen en de preferente profiterende aandeelhouders in de bankenwereld en de geldhandel (beurzen enz. )komen rijker dan tevoren uit de crisissen, in 1929 was immers al het geld gedekt door goud, dus waar kwam op eens het geldtekort vandaan?

Blijkbaar hebben de angsten de vele miljoenen dossiers waaruit het geldGEweLD blijkt al het onrecht in hun hoofden verdrongen, alles is in de doofpotten terecht gekomen, maar nu is de deksel ervan afgehaald omdat we de bedriegelijke feiten weten.

Het WRR stelde duidelijk in de documenten m.b.t. het rapport Geld en Schuld
https://www.wrr.nl/…/geld-en-schuld—de-publieke-rol… dat de volgende bankencrisis onvermijdelijk is.

Deze wetenschappelijke adviseurs voor het regeringsbeleid wilden niet eens een beetje macht van deze autoritaire geldmacht afpakken oftewel er genoeg literatuur over democratische en andere alternatieve geldsystemen bestaat die het eigendom van het geld aan de werkelijke eigenaar toekennen.

De onmachtige burger is door de van de geldmacht afhankelijk gemaakte democratie in de steek gelaten en de partijen die de stemgerechtigden benaderen, die wetten tegen het onrecht dat de geldGEweLD macht veroorzaakt zouden kunnen verbeteren, daarover kunnen beslissen, blijken tot op heden zich te afhankelijk van de geldmacht op te stellen en gehoorzamen hun lobbyclubs en tevens zijn zij zelf ook van het geld zo afhankelijk, chantabel, corrumpeerbaar, als u wilt.

Velen maar ook partijen bedelen om geld, vraag het maar aan de portefeuillehouders, generaal thesaurier, penningmeesters, comtabiliteits medewerkers, procurateuren, gewoon iedereen is er van de oneerlijke geldhandel afhankelijk gemaakt, immers de geldhandel kent geen moraal maar alleen maar winst. Maar winst bestaat eigenlijk niet, het is alléén een gunstig axioma, geldig voor de bevoorrechte belastingparadijsbezoekers. Voor de rest van de mensheid is het een fopspeen.

Het axioma winst (hersenspinsel) bestaat alléén uit dode getallen en dode letters en juist die zijn de wapenen van het dodende geldGEweLD! We zitten midden in een geldoorlog maar weten het niet omdat daartegen geen wetten gemaakt mogen worden (gemaakt zijn) , worden de daders die zich schuldig maken aan de op sterven na dode democratie (dood door schuld) niet aangeklaagd en als de rechters en aanklagers zich niet op wetten kunnen beroepen komen geen uitspraken tegen dit onrecht tot stand, zo werkt ons rechtsbestel.

Als het spreekwoord: “Geld regeert de wereld ” door democraten word gebruikt dan staat dit in strijd met hun voorgestelde werkelijkheid, immers doen zij het voorkomen als of de democratie regerende is. Of dezen zijn schizofreen, dom ( onderscheidingsvermogen kwijt geraakt, en / of te lui om er over na te denken) of ordinaire leugenaars.

Als je bedrogen word en je merkt het niet, ja dan bestaat het perfecte bedrog.
De meeste mensen ontdekken daarom dit bedrog niet, immers ze kunnen toch iets kopen voor het geld dat aan hun is toevertrouwd.

Van weten komen wetten (etymologische-rechtsgeschiedenis analogie) zie: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/weten

Democraten, onderzoek dit vraagstuk en zorg voor een geldgarantie, dit is toch ook in uw eigen belang en dat van uw naasten, namelijk dat ieders geld voor 100 % gedekt is. Vroeger was dat goud, maar bijvoorbeeld bitcoins is net zoals de andere speculatie objecten, dit zijn geen wettige betaalmiddelen en het is al erg genoeg dat zelfs pensioenfondsen in alles wat niet deugd (beursgenoteerde ondernemingen die het geldGEweLD in stand willen houden) gokken, speculeren, als het maar winst op levert.

Er zijn eerlijke dekkingen voor een eerlijk geldsysteem mogelijk maar dan moeten we ons niet meer door de geldmacht laten chanteren, doodsbang laten maken dat we “ons” geld kunnen verliezen, het is overigens juridisch gezien immers al hun geld. En als de voorstanders van de geldGEweLD machine ons mogen (willen) blijven bedriegen dan zal ook over een wet in het strafrecht hierover beslist moeten worden.

Gaan de laatste democraten in de politiek voor een democratische geldmacht annex geldgarantie zorgen of moet er eerst weer een bankencrisis en /of een bindend correctief referendum gehouden worden ?

Niemand, geen verantwoordelijke van het zogenaamde ordentelijke systeem, de legislatieve, de executieve, judicatieve , de media en de geldmacht, die betrokken was en nog steeds bij deze geldoorlog in al die jaren betrokken is, is onschuldig m.b.t. het geldgeweld en hoort zich zelf aan de schandpaal te spijkeren en als er onschuldigen zijn, of men serieus spijt heeft, laat het mij dan weten , die zou ik graag op een erezuil willen vereeuwigen.

Hoe denkt u over het democratiseren van de geldmacht ?
H.-Jürgens Redczus

(Dergelijke dieven maken geen wetten tegen diefstal)
p.s. op mijn foto’s rust geen copyright

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button