Columns

Confabu-watte?

Hoe belangrijk is intelligentie en is dat hetzelfde als logisch denken? Ben je intelligent als je veel weet, of heeft de hoeveelheid kennis niets met intelligentie te maken? Door de grote hoeveelheid informatie in deze tijd, komt het steeds vaker voor dat mensen moeten kiezen tussen wat ze geloven dat waar is, of wat niet waar is en die keuze wordt dan niet door onze intelligentie gemaakt, maar is gebaseerd op onbewuste patronen.

Als je mensen dwingt om te kiezen, gaan ze achteraf confabuleren
Confabu-watte? Confabuleren is de menselijke eigenschap om achteraf een gemaakte keuze te rechtvaardigen. Daarvoor gebruikt men dan redenen die achteraf bedacht, en daardoor fictief zijn. Er zijn altijd argumenten te vinden om achteraf een keuze te rechtvaardigen. Als men eigenlijk geen keuze kan maken, gaat men achteraf redenen bedenken, die men zelf kan geloven, om die keuze te kunnen verklaren.

Die redenen worden dan ervaren als rationeel, of reëel en gaan vaak een eigen leven leiden en bepalen dan regelmatig weer volgende keuzes, etc. Redeneren is rationeel en veel weten heeft niets met intelligentie te maken! Kennis kan héél beperkend zijn, waarmee wil ik niet zeggen dat kennis ‘verkeerd’ is.

Het is wel een feit, dat als je eenmaal iets denkt te begrijpen, of weet hoe iets werkt, je vaak ook denkt te weten waarom het zo is en dat is een zelfde soort illusie als confabuleren, waarmee je echte kennis en andere mogelijkheden buiten sluit. Dat noemen we logisch denken en dat beheerst op dit moment ons leven en heeft niets te maken met intelligentie.

Dit is niet zomaar een loze ‘bewering’, maar de reden waarom we, op dit moment in de tijd, worden bedolven onder een oneindige informatiestroom, waar we uiteindelijk helemaal niets mee kunnen. Onze hele maatschappij en onze wetenschap zijn gebaseerd op logisch denken en als iets eenmaal ‘bewezen’ is, dan wordt die informatie vaak gebruikt als ‘bewijs’ om weer andere dingen te bewijzen. Die logica leidt tot een onstuitbare stroom van informatie, maar niet naar intelligent denken.

En dat is geen domme stelling, want wat op de ene plek klopt, kan ergens anders niet waar zijn. Wat waar is voor jou, hangt af van wie je bent en wat jij wilt bereiken met wat je weet. Een héél simpel voorbeeld: als je weet waar en wanneer jouw trein vertrekt, is het een koud kunstje om op tijd te zijn, maar om die trein te halen, moet je ook weten of die trein op tijd vertrekt en dat laatste is nooit zeker.

Het besef dat iets onzeker is, is het begin van intelligent denken.

Zeker weten, of gelijk hebben, zijn afhankelijk van de tijd en hebben niets te maken met intelligentie. Het zijn stellingen van onze persoonlijkheid, die alleen bestaat in de tijd en die tijd is juist het enige dat met zekerheid blijft veranderen, tot het einde der tijden.

Ooit dacht men dat de aarde plat was en later wist men zeker dat de aarde het middelpunt van het heelal was en dat kwam door logisch redeneren. De logica waarmee Darwin de evolutie theorie opbouwde en ons bestaan verklaarde, komen steeds meer onder vuur te liggen met aanwijzingen die aantonen dat die theorie niet klopt.
Logica en gelijk zijn tijdsafhankelijk en onderhavig aan verandering!

Intelligentie is het besef dat niets hetzelfde blijft en dat wat onmogelijk lijkt, soms gewoon de waarheid is. Intelligentie is beseffen dat je niets zeker weet en logica heeft niets met intelligentie te maken en dat is met een simpel testje te bewijzen.

Stop 6 vliegen in een fles en sluit die fles af. Rol die fles daarna in een krant, met een klein krom tuitje aan de hals, zodat het lekker donker blijft in die fles en leg die fles horizontaal neer met de onderkant (zonder krant) tegen een ruit aan en haal de dop eraf. Die vliegen zijn, na eerst chaotisch rond gezoemd te hebben, binnen een paar minuten, via dat kromme tuitje, allemaal uit de fles. Héél soms blijft er eentje achter, maar de meesten overleven.

Maar voor bijen is dat anders, want bijen hebben een simpele logica, wat ze in staat stelt om georganiseerde structuren op te kunnen bouwen. Maar dat is  geen bewijs voor intelligentie.
Stop je 6 bijen in die fles, dan blijven die hardnekkig proberen door de bodem van het glas heen te komen, richting het licht, tot de dood er op volgt. Hun logica wordt hun dood, omdat logica pas werkt als je het intelligent gebruikt. Zelfs chaos werkt beter dan starre logica.

Als je jezelf altijd afvroeg waarom er steeds weer chaos ontstaat op deze wereld, heb je net het antwoord gekregen. Teveel rationeel denken leidt tot onze ondergang.

Peter Sattva

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button