Columns

De incasso problematiek in Nederland

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft ernstige schulden of kans daar op. Burgers die scheiden, werk verliezen of ziek worden komen vaak in de schulden terecht. De overheid helpt daar graag een handje aan mee.

Als je bijvoorbeeld zes maanden je zorgverzekering niet betaalt, wordt de premie aanzienlijk verhoogd en ontvang je geen zorgtoeslag meer. Die premie wordt dan door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hiermee is de achterstallige betaling aan de zorgverzekeraar niet afgelost. Deze brute maatregel dient enkel ter bestraffing van burgers die toch al in een penibele situatie zitten. Ook verhoogt de overheid boetes wanneer ze niet op tijd betaald worden.

Zo kan een boete van 300 euro in drie maanden tijd ineens tot 900 euro oplopen. Het uitmelken van schuldenaars levert miljoenen op voor de staatskas. Enfin, die miljoenen hoeft de staat dan tenminste niet meer te halen uit, bijvoorbeeld, extra belasting voor rijke multinationals.

Als je eenmaal in de schulden zit, beland je in een vicieuze cirkel. De moed zakt je in de schoenen bij de aanblik van die dreigende brieven, of wanneer de telefoon overgaat. Dus open je ze niet en neem je de telefoon niet op, waardoor de rekeningen zich alleen maar opstapele.

Over schuldenaars wordt wel eens gezegd dat ze té impulsief zijn en zwichten voor de verleiding om meer aan te schaffen dan ze zich kunnen veroorloven. Individuele verantwoordelijkheid is belangrijk, maar in de schulden terecht komen kan iedereen overkomen. Een impulsieve daad of fout mag niet leiden tot door de overheid gesanctioneerde armoede.

Er zijn burgerinitiatieven die helpen bij het voorkomen van schulden. Zoals het Anti Incasso bureau,opgericht door advocaten Calvin Ceder het bureau biedt juridische hulp bij incassogeschillen.

Hij strijdt al een aantal jaar tegen de praktijken van malafide incassobureaus en vertelt dat bureaus regelmatig incassokosten rekenen die wettelijk niet zijn toegestaan. En daardoor raken consumenten soms nog verder in de problemen. ‘Mensen weten vaak niet wat hun rechten zijn en van die onwetendheid wordt door bedrijven gigantisch misbruik gemaakt. Wij proberen die foute incassobureaus te ontmaskeren en mensen voor zichzelf te laten opkomen,’ aldus Ceder.

Ontoelaatbare druk op schuldenaren
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt eind 2015 dat sommige incassobureaus zich niet altijd aan de regels houden.‘De ACM concludeert dat consumenten financieel gedupeerd raken door en emotionele stress ondervinden van de handelswijze van incassobureaus’

Ze stellen in het rapport vast dat consumenten worden geconfronteerd met onterechte of verjaarde vorderingen, maar ook met niet inzichtelijke of zelfs onterechte kosten. En tot slot ziet de ACM dat incassobureaus consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om hun vordering te voldoen.

Effecten van doorverkopen van vorderingen
Ook bij Anti-incasso zien ze dat sommige incassobureaus het niet zo nauw nemen met de wet of de grenzen opzoeken. ‘Sommige incassobureaus gaan heel slinks te werk,’ zo vertelt Ceder. Zo ziet hij regelmatig de nadelige effecten van het doorverkopen van bulk vorderingen aan grote incassobureaus.

‘De consument betaalt dan bijvoorbeeld voor diensten die niet zijn geleverd, zoals het afkopen van telefoonabonnementen door telecomproviders. Recent heeft de Hoge Raad nog bepaald dat deze overeenkomsten vernietigbaar zijn,’ aldus Ceder.

Bij het doorverkopen van vorderingen kopen incassobureaus of andere bedrijven goedkoop facturen op bij bedrijven die veel onbetaalde rekeningen hebben uitstaan. Ze betalen een deel van de waarde van de facturen, maar hopen uiteraard meer te innen dan dat ze ervoor betaald hebben.

Hele grote partijen die dit vaak alleen maar doen om te cashen, zouden zich moeten houden aan hun zorg- en onderzoeksplicht. Ze moeten de rechtmatigheid van de vordering en de daarbij behorende administratie kunnen overleggen wanneer hierom wordt gevraagd. Het komt meer dan eens voor dat vorderingen verkocht worden zonder dat de opkopende partij beschikt over een rechtsgeldige overeenkomst.

Regels
Die neiging om maar gewoon te betalen hebben meer mensen, blijkt uit het onderzoek van Waakhond ACM. Onder druk betalen veel mensen dan toch maar. Het gaat meestal om mensen met lagere inkomens, die toch al vaker schulden hebben.

Volgens ACM zijn er ruim 600 incassobureaus. Een vijfde is fout. Hoe je daar achter komt? Door te checken of de bureaus zich aan de regels houden, licht een woordvoerder van ACM toe. Zo is er een maximum aan de hoogte van de incassokosten, zijn administratie- of herinneringskosten niet toegestaan en is het uitoefenen van ontoelaatbare druk verboden. De bureaus mogen niet dreigen met inbeslagname van goederen of het salaris – dat kan alleen een deurwaarder. Uiteraard is agressief gedrag ook op geen enkele manier toegestaan.

De ACM roept slachtoffers op zich te melden en de namen van deze malafide bureaus door te geven, zodat ze kunnen worden aangepakt.

Foute incassobureaus

  • Ons land heeft ruim 600 incassabureaus.
  • Eenvijfde daarvan is hartstikke fout.
  • Ze willen geld van je zonder dat je ze iets verschuldigd bent.
  • Vijf procent, zo’n 850.000 Nederlanders geeft aan dat ze 1 of meer problemen heeft ervaren met een incassobureau.

De Consumentenbond heeft een stappenplan opgesteld voor het moment dat een incassobureau je achter de broek zit: 

  • Vraag bewijs en geef bij een onterechte vordering direct aan dat je niet betaalt. Bezwaar maken tegen incassokosten kan schriftelijk.
  • Leg een dossier aan van brieven, reacties en verweer.
  • Raadpleeg je omgeving voor kennis en ervaring.
  • Schakel je rechtsbijstandverzekeraar in (als je bent verzekerd): zij kunnen de incassokosten overnemen. Let wel op de hoogte van het eigen risico van je verzekering!
  • Als je in je recht staat, houd dan voet bij stuk; incassobureaus kunnen niet dagvaarden.

Bron:

Antiincasso.com
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/sommige-incassobureaus-gaan-heel-slinks-te-werk
https://www.rtlnieuws.nl/life/personal-finance/artikel/82306/slapeloze-nachten-door-fout-incassobureau-de-brieven-bleven
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/30/de-overheid-steekt-u-graag-in-de-schulden-a3962110

 

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button