Geldsysteem

De winst van de zorgverzekeraars

Inmiddels verschijnen de eerste berichten over premies van de zorgverzekering alweer in het nieuws.Wanneer zorgverzekeraars geen winst mogen uitkeren, stijgen de zorgpremies. Dat zegt De Nederlandsche Bank en nu ook zorgautoriteit NZa.

Stukje voorgeschiedenis: in 2006, toen de Zorgverzekeringswet in werking trad, kregen de zorgverzekeraars €2 miljard uit de bestaande ziekenfondsreserves in hun schoot geworpen. Voorwaarde was dat ze tot 2018 geen winsten mochten maken. Daarna zou de marktwerking volledig losgaan en konden verzekeraars ook winst uitkeren aan hun aandeelhouders.

Toch maar niet
Maar nu krabbelt de politiek terug. Als er verdiend wordt op zorg, dan moet dat geld maar gebruikt worden voor lagere premies of betere zorg. DNB en NZa vinden dat geen goed idee ,want als de zorgverzekeraars geen winst kunnen maken, dan wordt het voor de sector moeilijker om kapitaal aan te trekken, redeneert DNB.

Wie wil eigen vermogen in een bedrijf stoppen dat geen rendement mag maken?
De premies verhogen is dan eigenlijk het enige middel dat verzekeraars hebben om hun eigen vermogen aan te vullen.Maar wacht even: waarom zou een zorgverzekeraar eigenlijk het eigen vermogen moeten aanvullen?

Precies, dat is alleen nodig als de solvabiliteit niet op orde is. Dat is nu ook gek, in hetzelfde advies van DNB staat toch echt dat het verbod op winstuitkering nauwelijks impact zal hebben op de solvabiliteit van zorgverzekeraars. Maar de zorgverzekeraars zijn blijkbaar volop aan het lobbyen geweest bij DNB.

De nationale bank wringt zich in allerlei bochten om toch maar het advies te kunnen geven dat een winstverbod voor zorgverzekeraars tot hogere premies zal leiden.
Want neem nu het hypothetische voorbeeld dat een zorgverzekeraar ondanks de kartelvorming, de zekere inkomsten en de solvabiliteitseisen toch in financieel zwaar weer komt.

Bijvoorbeeld wanneer alle topmensen tegelijk met een dikke oprotpremie de deur uit moeten. In dat geval, zegt DNB, zal het lastiger worden potentiële geldschieters te vinden die bereid zijn de noodlijdende zorgverzekeraar over te nemen.

Dat betekent dus dat filantropische instellingen als ING en Rabobank of Aegon de boel niet kunnen overnemen om vervolgens fijn te kunnen speculeren met onze zorgpot van 40 miljard. Om daarna aan de belastingbetaler te vragen om de gaten aan te vullen wanneer het mis is gegaan.

Winsten schuiven
Gelukkig voor de zorgverzekeraars zijn er nog meer redenen te bedenken: een winstverbod slaat toch nergens op omdat de meeste zorgverzekeraars coöperaties zijn, die toch al niet streven naar winst. En als er winst te verdelen is, dan wordt die verdeeld onder de premiebetalers. Dus waar is de Tweede Kamer bang voor, vragen verzekeraars zich af?

Verzekeraars doen toch alles in het belang van hun verzekerden? Ja, was dat maar waar. Want waar zijn die enorme winstreserves (8 miljard in 2015) van die coöperaties dan voor?

Ware het niet dat er natuurlijk ook mét winstverbod nog allerlei manieren zijn om iets van de jaarlijkse 40 miljard af te romen. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar onderdeel te maken van een verzekeringsconcern dat ook op andere gebieden actief is en daar wel winst uitkeert.

Zoals dat met Achmea (op de zorgmarkt actief met Zilveren Kruis) nu al het geval is. Er zijn dan natuurlijk manieren te over om geld uit de zorgpoot door te sluizen naar andere. Je stuurt een mannetje van Achmea Schade voor een ‘adviesklus’ naar Achmea Zorg, en laat de zorgtak daarvoor een gepeperde factuur betalen aan de schadetak. Zo schijnt het er volgens de SP aan toe te gaan.

Non-discussie
Het wetsvoorstel om winstuitkering te verbieden staat volgens de Raad van State ‘op gespannen voet met het zorgverzekeringsstelsel’. En daar hebben de adviseurs wel een puntje. Zolang private partijen de zorgpotten beheren, zullen ze er geld aan willen verdienen.

En terecht, want dat is het hele idee achter marktwerking. De echte vraag is dan ook niet of er al dan niet winst mag worden gemaakt, maar of marktprikkels zorgen voor goedkopere en betere zorg. Tot nu wil dat nog niet zo lukken En er zijn weinig redenen om aan te nemen dat het ooit het geval zal zijn. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

Cashen met crèches
In Nederland ging het in de kinderopvang hopeloos mis na de invoering van marktwerking.
Het is nu eenmaal zo dat beleggers in zaken als kinderopvang en zorg geen voorziening voor het algemeen nut zien, maar een ideale gelegenheid om heel veel geld te verdienen.

Men neme de volgende ingrediënten: een verzekering waar iedereen verplicht duizend piek per jaar premie aan betaalt; waarvan een deel van de kosten worden afgewenteld op de premiebetaler via het eigen risico; waaraan werkgevers en de overheid ook meebetalen; en waarvan het voor consumenten volstrekt onmogelijk is te achterhalen voor welke kosten je je precies verzekert;

Plus: een vergrijzende bevolking die gegarandeerd ‘klant’ wordt van de zorg. Zie daar een gegarandeerd pot van 40 miljard per jaar.

Machtige farmareuzen
De kans dat met dit soort marktcondities marktwerking de premies omlaag gaat brengen is klein. Voor de zorgverzekeraars is het lastig iets te doen aan de echte grootverdieners binnen de zorg: de farmareuzen en de apparatenbouwers. Die zijn veel te machtig. Dus de prijzen voor medicijnen, geavanceerde scanners en rollators blijven onverminderd hoog.

Voor de zorgverzekeraars maakt dat ook niet uit, hun winsten zijn gegarandeerd. Zolang het verzekeringskartel in stand blijft verhogen ze gewoon de premie die iedereen verplicht moet betalen, en knijpen ze aanbieders van de zorg verder af. De vraag is dus niet of zorgverzekeraars winsten mogen maken. Winsten horen nu eenmaal bij marktwerking.

De echte vraag is of marktwerking bij de zorg hoort. Of beter: kan er binnen de zorgsector, waar mensen verplicht premies betalen en er niet voor kiezen om ziek te zijn, wel een marktwerking bestaan?

Das Kapital

 

http://www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/ontstaan/

http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/bronarchief/canon/1974.html

http://reclamewereld.blog.nl/files/2015/11/DSW-zorgverzekeraar.png

http://www.volkskrant.nl/dossier-zorg/zorgverzekeraars-berispen-dissident~a3800586/

http://www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2015/1/Marktwerking-in-de-zorg-is-vooral-een-machtsstrijd-tussen-politici-1694310W

Toon meer

Related Articles

One Comment

 1. Het systeem gaat zijn eigen (doodlopende) weg 😉 Wij, met het GezondheidsCoöperatief Nederland bewandelen een duurzame, menselijke weg. ‘Back to the roots’ van
  – VERBINDEN door met elkaar ervaringen, kennis en informatie uit te wisselen;
  – SOLIDAIR ZIJN door de Pilots die wij zijn gestart waar we met elkaar de kosten van natuurlijke zorg dragen;
  – KEUZEVRIJHEID omdat een ieder de eigen weg naar gezondheid kan bewandelen.
  ‘Samen zijn wij de verandering!’ is ons motto 🙂
  Neem een kijkje op onze website en doe mee aan die verandering 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button