Columns

De onveranderlijke staat van zijn

Ik wil het hebben over iets… Iets, dat geen begin, of einde kent. Iets, dat geen verleden, of toekomst kent. Iets, dat geen eerste oorzaak, of gevolgen heeft. Iets wat geen voor, of na kent. Iets wat niet komt, of gaat. Iets wat niet verschijnt, of verdwijnt. Iets wat ongeboren is en niet sterft. Iets dat was, is en zijn zal. Iets, wanneer je, jezelf de vraag stelt wie ben ik?

In het onmiddellijke zien in het hier en nu, dat er iets is dat niet verandert, zich niet ontwikkelt, of evolueert, iets dat niet ouder wordt. Onnoembaar, onbeschrijfelijk, zo ongekend daar zijn geen woorden voor. Ik noem dat principe in alles God, of liefde. Wat liefde is kan niet worden onderwezen, of geleerd want er is geen tijd geweest dat je het niet kende. Waar over ik spreek is altijd al het geval geweest. Jij bent nog nooit niet, niet jezelf geweest.

Stel jezelf de vraag wat is aldoor aanwezig in alles? Het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde is innerlijke vrede Voor de vrede, die je bent wat een teken van liefde is, is er nog nooit iets gebeurt. Het leven gaat over geluk dat voortkomt uit vrede en dankbaarheid dat voortkomt uit geluk. Zo danst en zingt God’s hart.

Het wereldtoneel, is als een film dat zich afspeelt op een filmdoek. Jij bent als het filmdoek, dat onbeschadigd blijft, welke film zich er ook op afspeelt. Je gedachten, de ondertiteling. Wat je dacht dat gebeurde is nooit werkelijk gebeurt. Bevrijd de wereld van al wat je haar hebt toebedacht.

God, die alles is, heeft nooit wat gedaan, in die zin ben je onschuld en kun je het niet fout doen. God, die alles is oefent geen invloed uit, woorden vallen me toe, alles is inspiratie, niets is toeval, alles is zoals het zijn moet. Het idee geboren te zijn in een lichaam heeft geen betekenis, niet eenmaal, of meerdere malen.

De ik-gedachte verwijst naar de grenzeloosheid, die ik ben. Mijn grenzeloosheid maakt me vormloos en mijn vormloosheid maakt me alomtegenwoordig, dat betekent dat ik overal ben. In het grenzeloze ontdek je dat, de ander jij bent en jij de ander bent, er een zelf is, er geen ander is. We zijn het ene zelf dat liefde is, als een grote familie. God staat hier met zichzelf te praten.

Dat is in eenheid met elkaar verbonden zijn. Ongeboren, nu, onveranderlijk, grenzeloos, onnoembaar en onaanwijsbaar, geen andere jij dan jij, zijn woorden, die verwijzen naar wie jij werkelijk bent Hier lijkt alles vergankelijk maar wat onveranderlijk is, is eeuwig en wat eeuwig is herinnert ons aan een onzichtbare wereld.

Werkelijk zien is dat je beseft dat je al het zichtbare en onzichtbare bent. Dat is kijken met de ogen van de hemel. God, die alles is, gaat nergens heen, in die zin ben je de hemel. De hemel is geen plaats, of toestand maar een gewaarzijn van volmaakte eenheid en het besef dat daar niets buiten, of binnen is. Jij bent gezondheid want jij bent vrede en gezondheid is innerlijke vrede. Ik kan niet genezen, of ziek maken.

Wie de diepte van deze woorden begrijpt is zich bewust van zijn heelheid en volmaaktheid. Het geheel is heel en volmaakt en jij bent het geheel, dat is samenvallen met alles. Jij bent perfectie, te allen tijde, overal veilig! Jij bent de vogels in de lucht, de vissen in het water, de lucht en het water zelf, de bomen, planten dieren, de zon de maan de sterren, de dingen, de stoel, de tafel, al het zichtbare en onzichtbare. We kunnen met een telescoop het universum inkijken, de oneindigheid in.

We kunnen met een microscoop, echo, of MRI het lichaam inkijken, de oneindigheid in. We geven aan alles betekenis, zon, maan, sterren en planeten, gen, chromosoom, D.N.A., molecuul, proton, elektron, kwantum deeltje, maar wie aan alles betekenis heeft gegeven en ieder woord vervangen heeft met God, of liefde is alwetend. Voor diegene is alles hetzelfde.

Het antwoord op de vraag wie ben ik is het antwoord op al onze vragen want wie zichzelf kent, kent de liefde en wie de liefde kent weet alles. Alles wat voortkomt uit liefde is een wonder, alles is liefde dus alles is ook een wonder, jij bent liefde, jij bent een wonder, het leven is een cursus in wonderen.

Dat is misschien wel de reden dat wel eens gezegd wordt, het leven is niet een probleem dat opgelost dient te worden maar een mysterie dat geleefd dient te worden. waar ik het over heb gaat over het nu, het grenzeloze en onveranderlijke, thuiskomen bij jezelf, terug van nooit weggeweest in dat wat altijd al het geval is geweest.

Ik geef je niets te doen, je kunt jezelf niet kwijtraken, er is geen weg naar jezelf toe, of er van af, er valt niets te bereiken, of ergens van af te komen, er zijn geen obstakels op de weg, je hoeft alleen maar te zijn dat is meer dan genoeg.

Maitreya

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button