Gezondheid

Gezondheidseffecten door WiFi straling op onze cellen en vruchtbaarheid

De effecten van niet-ioniserende microgolf straling met een frequentie van 2,45 GHz (gigaHertz)worden steeds duidelijker. Deze frequentie wordt voornamelijk gebruikt voor WiFi en magnetron toepassingen. Nieuwere WiFi standaarden gebruiken ook frequenties van 5 GHz, 6 GHz en 60 GHz.

WiFi wordt in toenemende mate gebruikt voor mobiele telefoon toepassingen, omdat WiFi vergunningsvrij is en de gebruiker niets kost. Om gebruikers overal online te kunnen laten zijn, worden steeds meer 2,45 GHz WiFi systemen geplaatst in bibliotheken, ziekenhuizen, hotels, luchthavens, stations, winkelcentra, treinen etc.

Spelletjes worden over WiFi systemen gestuurd, kantoor- en huishoudapparaten worden met WiFi zenders uitgerust. WiFi apparaten in huis zijn vaak uitgerust met twee WiFi zenders. De omvangrijke hoeveelheid onderzoeksresultaten over de gezondheidsrisico’s door WiFi straling wordt door de politieke beleidsmakers en in het publieke debat als regel niet in aanmerking genomen.

Gedocumenteerd zijn onderzoeken naar beschadiging van de vruchtbaarheid, naar de effecten op het EEG en hersenfuncties, op DNA en tumorontwikkeling, naar effecten op hart, lever, schildklier, gen-expressie, celcyclus, celmembraan, bacteriën en planten. Als werkingsmechanisme identificeren vele studies oxidatieve cel-stress. Negatieve effecten op leren, geheugen, concentratie en gedrag zijn een gevolg van cel-toxische effecten.

Meer dan 100 onderzoeken werden geanalyseerd bij een frequentie van 2,45 GHz, die in de meeste gevallen beneden de in Duitsland (en ook in Nederland) geldende ICNIRP limieten veranderingen ten opzichte van onbestraalde groepen lieten zien.

Conclusies
Op basis van het omvangrijke aantal onderzoeken en de negatieve effecten op de gezondheid, die in een overwegend deel van de studies werden gevonden wordt, in overeenstemming met officiële publicaties aanbevolen, maatregelen te nemen om de stralingsbelasting te verminderen.

Oplossingen met draadverbindingen zouden voorrang moeten krijgen. De geldende grenswaarden geven geen bescherming tegen de gezondheidsrisico’s door WiFi straling. De negatieve effecten op leren, concentratie en gedrag zijn voor opleidingsinstituten voor studenten van alle leeftijden voldoende reden om af te zien van WiFi toepassingen.

Op grond van de cel-toxische effecten is WiFi als technologie in ziekenhuizen en voor geneeskunde op afstand ongeschikt. WiFi zou niet in slaapkamers, op arbeidsplaatsen, op rustplekken, kamers voor zieken, collegezalen, klaslokalen en in het openbaar vervoer toegepast moeten worden.

De mogelijke gevaren door WiFi straling zouden voorkomen kunnen worden door toepassing van alternatieve overdrachtstechnieken met andere frequentiebanden, zoals de optische VLC/LiFi-techniek (Visible Light Communication).

Waar toepassing van WiFi als overdrachtstechniek niet vermeden kan worden, moet naar het ALARA (As Low As Reasonably Achievable)worden gehandeld; geen continue, maar een uitschakelbare en in sterkte regelbare WiFi installatie.

Peter van der Vleuten

Voor meer informatie: www.diagnose-funk.org/aktivitaeten/aktion-aufklaerung/keine-wlan-strahlung-an-schulen

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button