Artificial Intelligence

Het Verdrag van Marrakesh

Het verdrag van Marrakesh, getekend tijdens de vijfde Euro-Afrikaanse ministeriële conferentie over migratie, georganiseerd in het kader van het “Proces van Rabat”, wordt, zo ligt ‘t in de bedoeling, zonder al te veel media-aandacht, op 10 en 11 december 2018 aangenomen.

Dit “Wereldpact voor veilige, ordentelijke en reguliere migratie” wordt dan officieel aangenomen door de lidstaten van de Verenigde Naties (VN).

Er is overeenkomen dat migratie uit Afrika naar de EU als een ‘noodzakelijk en positief fenomeen’ wordt gezien en ‘gestimuleerd moet worden’ door ‘de immigratie uit Afrika te bevorderen door de Afrika-Europa-route aan te moedigen, mensen niet terug te sturen en de positieve invloed van migratie op de samenleving te benadrukken’.

Op 2 mei 2018 hebben 57 landen -alle landen van de EU (27) -behalve Hongarije- en de rest uit Afrika (30)- dit verdrag reeds getekend om de immigratie uit Afrika te bevorderen. Met dit verdrag verbinden de VN-lidstaten zich ertoe “vluchtelingen” en “migranten” gelijk te stellen, ongeacht hun wettelijke status.

https://ec.europa.eu/…/20180503_declaration-and-action-plan…

In de praktijk kan dit betekenen dat zelfs illegale migranten niet kunnen worden uitgewezen naar hun land van herkomst want dit zou volgens de nieuwe VN-richtlijnen de ‘mensenrechten’ kunnen schenden.
Afhankelijk van de juridische interpretatie -het verdrag is ‘non-legally binding’, althans, officieel- zijn zelfs illegale grensoverschrijdingen niet langer strafbaar. Het zogenaamde Global Compact van de VN en de EU verlangt van de EU-staten dat deze mensenrechten met betrekking tot de migratie worden geëerbiedigd.

Dit betekent dat wanneer Afrikanen die zich in een “moeilijke” situatie bevinden, zonder problemen naar Europa kunnen komen en een migratie-status kunnen krijgen. Een “moeilijke” situatie kan in dit verband ook hongersnood, armoede of de gevolgen van klimaatverandering zijn; de recentelijk uitgevonden ‘klimaatvluchteling’.

Definitieve Versie (Juli 2018)

https://www.un.org/…/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/mi…

De overeenkomst volgt op eerdere overeenkomsten van dezelfde aard wo.:

de Resolutie van Straatsburg (Olie voor Immigratie) (Juni 1975)
http://nageltjes.be/…/Tekst-Resolutie-van-Straatsburg-8-jun…

– Resolutie 1605 – European Muslim Communities Confronted with Extremism (Islamophobia Bestrijden en Islam Faciliteren) (Apr. 2008) – Effectief een update van de Resolutie van Straatsburg uit 1975
http://www.assembly.coe.int/…/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp…

– de Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten (Juni 2008, definitief Apr 2009)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…

– Resolutie 1743 – Islam, Islamisme en Islamofobie in Europa (juni 2010) – Effectief een update van Resolutie 1605 uit 2008
http://www.assembly.coe.int/…/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp…

– Agenda 2030, ‘Sustainable Development’ (voorheen Agenda 21) (sep/dec 2015)
http://www.earth-matters.nl/…/11626/privacy/agenda-2030.html

– de Resolutie van het Europees Parlement over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (Apr 2017)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…

Janis Say

.

 

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button