Gezondheid

Homeopathie, waarom willen wetenschappers het verbieden?

Waarom waarschuwen de mainstream media  zo heftig tegen homeopathie?
En wat heeft de politiek überhaupt hiermee te maken? Kan het niet aan de mensen zelf worden overgelaten welke medicijnen we gebruiken?

Wat is homeopathie?
De ontdekker en oprichter van homeopathie, Samuel Hahnemann, werd in 1755 in Meissen geboren. Vanaf 1775 studeerde hij scheikunde en geneeskunde in Leipzig en Wenen. 1779 promoveerde hij aan de universiteit van Erlangen.

Na zijn studie werkte hij als arts en apotheker. Hij vocht tegen de giftige geneeskunde, pleitte voor betere hygiënische omstandigheden, gezonde voeding en lichaamsbeweging. Omdat hij om gewetensbezwaren al snel niet meer met de conventionele geneeskunde kon omgaan, stopte hij uiteindelijk met werken als arts.

Hahnemann behandelde later ‘Materica Medica’, het werk van een Schotse arts die malaria met onder andere cinchona-schors succesvol behandelde. Hahnemann experimenteerde zelf met natuurlijke werkzame stoffen en kwam erachter dat ‘hetzelfde met hetzelfde behandeld en genezen kan worden’.

Hij ontdekte dat werkzame stoffen bij gezonde mensen bepaalde symptomen veroorzaken die op een ziekte lijken, maar na korte tijd verdwijnen. De cinchonablok veroorzaakte bijvoorbeeld symptomen zoals malaria. Bij malariapatiënten verdwenen de symptomen echter na korte tijd en waren ze te genezen.

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn succesvolle theorie in een tijd waarin de geneeskunde nauwelijks nog op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.

Bewezen effectiviteit van homeopathie
Door tal van eigen experimenten en studies ontwikkelde hij geleidelijk aan het repertoire van de homeopathische geneeskunde. Omdat veel stoffen giftig waren, moesten ze zo sterk verdund worden zodat ze niet giftig zouden worden, doordat ze dus té sterk zouden zijn, maar een genezende werking zouden hebben.

Na verloop van tijd ontdekte Hahnemann, hoe hij dat met meer verdunde homeopathische geneesmiddelen kon doen en ze beter te laten werken.

“Het principe van de potentiëring was geboren”

Omdat gecertificeerde homeopathische geneesmiddelen aantoonbaar geen werkzame stoffen meer bevatten, ging Hahnemann ervan uit dat de stofmoleculen niet hetzelfde effect hebben als de werkzame stofmoleculen.

De moderne alternatieve geneeskunde wordt ook wel als ‘informatiegeneeskunde’ benoemd
Het blijkt keer op keer, dat het de frequentie is van de genezende stof die door het water is overgenomen, als een stem op een dictafoon of muziek op een CD. Natuurlijk zit die originele zanger(es) niet meer op die CD maar is het de trillingsfrequentie die we te horen krijgen. Identiek aan het origineel.

De Europese Academie van Wetenschappen  ‘waarschuwt voor homeopathie’
Deze koepelorganisatie EASAC (European Academies Advisory Council), van de Europese Academies van Wetenschappen, heeft ‘heel wetenschappelijk’ opgeroepen tot een verbod op homeopathische geneesmiddelen.

En natuurlijk vinden wetenschappers dat alleen geneesmiddelen waarvan bewezen is dat ze doeltreffend zijn en die gebaseerd zijn op conventioneel medisch onderzoek, in Europa zouden mogen worden verkocht.

De organisatie waarschuwt zelfs uitdrukkelijk voor homeopathische medicatie.
Deze zouden niet alleen ineffectief zijn, maar zelfs schadelijk. Het gebruik van homeopathische middelen vertraagt evidence-based (orthodox medisch evidence-based) therapieën. Een werkgroep van EASAC wil nu onpartijdig onderzoek laten doen naar de effecten van homeopathie.

Zij concluderen dat de effecten slechts placebo-effecten zijn als een gebruiker verbeteringen ervaart. Elk effect van homeopathie zou alleen gebaseerd zijn op toevalligheden of slechte studies. Bovendien zijn de homeopathische studies uitsluitend voor marketingdoeleinden opgezet en gepubliceerd om de verkoop van homeopathische geneesmiddelen te stimuleren en winst te maken

Tegenstrijdige beweringen: dus een placebo-effect en tóch schadelijk?
Een wetenschappelijk deelnemer van EASAC zei over de oproep van zijn club: “Het is zeer belangrijk om patiënten te informeren dat er geen wetenschappelijk aantoonbaar en reproduceerbaar bewijs is dat homeopathische producten effectief zijn. Voor welke ziekte dan ook”. “EASAC concludeert dat de claims van homeopathie niet geloofwaardig zijn en in tegenspraak met gevestigde wetenschappelijke concepten.

De Amerikaanse FDA heeft de EU opgeroepen om alle producten die als geneesmiddel worden verkocht, goed te laten testen op effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. De zogenaamde ‘alternatieve geneeskunde’, waarmee ze de oudste geneeswijzen sinds mensenheugenis bedoelen, zou volgens hen veel strenger gecontroleerd moeten worden. De gezondheidszorg mag dergelijke producten niet langer financieel ondersteunen als er geen op conventionele geneeskunde gebaseerd bewijs is over het effect en de veiligheid van alternatieve geneesmiddelen.

EASAC lobbyisten?
EASAC houdt er in zijn conclusies geen rekening mee dat de bewezen effectiviteit van homeopathie al is bevestigd. In Zwitserland werd na uitgebreide effectiviteits– en economische doelmatigheidstesten zelfs homeopathie in de basisverzekering opgenomen.

Inmiddels is van veel kanten al ernstige twijfels geuit over de legitimiteit van dit ‘wetenschappelijke’ EASAC ‘blaaskakengenootschap’. Deze academie is noch een EU-orgaan, noch een organisatie die namens de EU optreedt. Wat voor legitimiteit dit orgaan dan heeft? Aangenomen mag worden dat EASAC zich wil vestigen als lobbyorganisatie van de farmaceutische industrie in Brussel, omdat gepropageerd wordt dat alleen conventionele geneeskunde aantoonbaar effectief en veilig is.

Alternatieve genezingsmethoden of de behandeling van oorzaken en niet van symptomen
Alternatieve geneeswijzen werken aan de oorzaken van ziekten en aan het herstel van mensen. De conventionele geneeskunde behandelt alleen symptomen. Als ze door medicatie verdwijnen, duiken ze elders weer op omdat de oorzaak van de ziekte niet is genezen.

Alleen patiënten die keer op keer naar de dokter moeten om medicijnen te nemen zijn lucratief. Als het de wil is van lobbyisten, niet-medische beroepsbeoefenaars, genezers en alle alternatieve geneeswijzen zijn verboden.

Inmiddels proberen allerlei gezondheidsorganisaties via campagnes, het onderdrukte rapport, dat stevig wetenschappelijk pro-homeopathisch bewijsmateriaal bevat, vrij te krijgen. Het blijkt uit dit onderzoek keihard, dat homeopathie werkzaam is bij een waaier van gezondheidsklachten.

Dit rapport is in lades van diverse wetenschappelijke gezondheidsinstituten VERSTOPT. Het rapport is nooit gepubliceerd en is in plaats daarvan vervangen door een nieuwe review waarin werd geconcludeerd dat homeopathie ineffectief was en dat eventuele voordelen uitsluitend te wijten waren aan het placebo-effect.

“Er zijn geen gezondheidsvoorwaarden waarvoor er betrouwbaar bewijs is dat homeopathie effectief is,” concludeerde de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC) in zijn tweede review, die in 2015 werd uitgebracht.

Maar wat blijkt? 3 Jaar daarvóór, in 2012, had dezelfde groep een eerste evaluatie laten uitvoeren, die uitermate gunstig bleek voor de homeopathie. Het evaluatieproces was wetenschappelijk en deugdelijk, zoals Prof. Fred Mendelsohn, lid van de NHMRC-deskundigencommissie die toezicht hield op het evaluatieproces, had verklaard.

De eerste evaluatie was uitgevoerd door onderzoekers aan een Australische universiteit, maar een andere onderzoeksgroep, genaamd ‘Optum Insight’, kreeg de opdracht de tweede evaluatie uit te voeren. Kennelijk was de uitkomst niet naar het zin van de opdrachtgevers.(Getuige ook de uitspraak hierboven van klokkenluider, ex-Pfizerbaas Peter Rost.)

De wetenschappelijke lat werd vervolgens veel hoger gelegd en er werden normen opgelegd waaraan zelfs ‘reguliere chemische’ geneesmiddelentesten niet hoeven te voldoen. De NHMRC had besloten dat alleen studies met minimaal 150 deelnemers in aanmerking komen voor opname, hoewel de groep regelmatig proeven uitvoert met minder deelnemers.

De PEER-review betrof 171 onderzoeken die hadden aangetoond dat homeopathie effectief was. Maar deze werden op grond van de hoger gelegde lat, onmiddellijk afgewezen. En ja, toen eindigde dit tweede onderzoek met slechts vijf onderzoeken die aan deze nieuwe en veeleisende normen voldeden.

Elk van de vijf resterende studies concludeerde dat homeopathie niet effectief was.
Schandalige wetenschappelijke FRAUDE dus.

Wordt vervolgd

Guido/Want to know

 

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button