Columns

Maak van het Vaticaan een Airbnb

De conventie over seksueel misbruik in de kerk is mislukt.
De pedo-top in het Vaticaan (februari 2019) was een farce.

Honderdnegentig schijnheiligen waaronder 140 bisschoppen uit alle hoeken
van de wereld werden door paus Franciscus naar Rome gesommeerd.

Vier dagen lang konden zij vieren hoeveel kinderen zij met elkaar over de jaren hebben misbruikt.
Een heerlijk zakenreisje naar het Vaticaan. Het doel van deze vierdaagse vergadering is “bewustwording” aldus de paus.

Griezel-top
Laten wij niet vergeten dat er nog duizenden pedo priesters, bisschoppen duizenden pedo priesters, bisschoppen en kardinalen zijn,die niet aanwezig waren op deze griezel-top
maar wel met een pak boter op hun pedo pileolus rondlopen.

Ook zij hadden maar al te graag een zakenreisje naar Rome gemaakt voor een
kopje thee met de paus. Laten wij ook niet vergeten dat niet alle priesters, bisschoppen en
kardinalen pedofiel zijn.

Niet allen hebben zich schuldig gemaakt aan kindermisbruik, maar ze
hebben het wel allemaal geweten en zijn daarom allemaal medeplichtig.
Zij hebben jaren lang bewust bijgedragen aan de doofpotcultuur in de gewelven van het Vaticaan

Wat gaan deze schijnheiligen doen, nu ze te horen hebben gekregen dat ze stout zijn geweest?
Iets wat al honderden jaren als “gewoon” en als een “privilege voor vromen” werd
beschouwd, is nu opeens niet meer toegestaan.

Kindermisbruik is een duivels misgrijp zegt deze jezuïeten paus, die zelf de duivel aanbidt.
Nu zegt hij dat priesters, bisschoppen en kardinalen anno 2019 niet meer aan kinderen mogen komen.

Kom we drinken nog een slokje bloed van Christus en genieten nog even van ons snoepreisje naar het Vaticaan.Als wij allemaal braaf zijn mogen wij vanavond naar de gewelven van het
Vaticaan om het altaar te bekijken waar regelmatig kinderen geofferd worden.

VIerdaagse poppenkast
“Seksueel misbruik is een universeel menselijk verschijnsel dat niet met een dergelijke korte
ontmoeting uitgebannen kan worden”, aldus de paus. “Gaat allen heen in vrede”. Niemand
wordt uit zijn functie gezet en er gaat niemand de bak in. Met andere woorden, als deze 4
daagse poppenkast voorbij is gaat ieder weer zijn eigen weg en verandert er niets, helemaal
niets.

Is er een oplossing?
Is er een oplossing voor deze tempel van bedrog? Natuurlijk is er een oplossing. Sluiten die
tent en maak van het Vaticaan een Airbnb. Hoe het systeem werkt leest u in het boek De
macht van de onzichtbare bankiers en op www.onzichtbaremacht.nl

B.Izar

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button