Vaccinatie

Meningokokken-vaccin voor tieners en baby’s,onkunde of een opgezet plan?

Vlak voor haar aftreden besloot minister Schippers van Volksgezondheid en Milieu haar aanbeveling om één vaccin toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma vanwege ‘schaarste’ om te zetten in een uitbreiding drie vaccins (Men. A, W én Y toegevoegd bij Men. C met 14 maanden).

Wat iedereen zou moeten weten
Op elk willekeurig moment is 10% – 20% van de bevolking ‘tijdelijk a-symptomatisch drager’ meningokokken W bacteriën. Dat wil zeggen dat de persoon de bacteriën een tijdje bij zich draagt zonder ziek te zijn. Besmetting op zich is dus niet gevaarlijk.

We merken het niet eens. Alleen als er sprake is van een ‘invasieve infectie’ – en dan ook nog eens met meningitis (hersenvliesontsteking) of sepsis (bloedvergiftiging) als complicatie – is er sprake van een gevaarlijke situatie. De sterfte in geval van een compliceerde invasieve infectie is 5% – 10%.

Om hoeveel gevallen gaat het?
In een periode van bijna twee jaar – juli 2015 tot half mei 2017 – hebben 9 kinderen onder de 15 jaar Meningokokken W-ziekte kregen. Er zijn geen kinderen aan overleden. Minder dan nul gaat niet dus er kan geen sprake zijn van een verergering van de situatie wat kinderen betreft.

Waarom wordt er dan een nieuw vaccin toegevoegd aan het vaccinatieprogramma voor kinderen?
In 2015 heeft men een toename van Men W geconstateerd bij personen die ouder zijn dan 65 jaar. In opdracht van het RIVM heeft een team van (voor ouders niet te achterhalen)deskundigen zich hierover beraadt.

Naar aanleiding van het ‘Deskundigenberaad Meningokokken W’ schreef het team een door de directeur van het RIVM ondertekende adviesbrief naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Het onbegrijpelijke advies dat de deskundigen van het rapport geven is ‘het invoeren van het Meningokokken ACWY-vaccin (een combivaccin waarin Men. W opgenomen is) voor baby’s en pubers’.

Plus: ‘het verkennen van de mogelijkheden om dit vaccin aan 65-plussers aan te bieden’.

De zorgen van de Minister
Minister Schippers vindt het allemaal zo ‘zorgelijk’ dat zij een kamerbrief schrijft waarin zij erop aandringt dat het Men. W-vaccin aangeboden moet worden aan kinderen van 12-14 jaar en kinderen van 14 maanden.

Maar het Men. W-vaccin is ‘beperkt beschikbaar’ schrijft ze, en dat is de reden waarom zij ‘opdracht gegeven heeft aan het RIVM om de aanbesteding (lees: aankoop) van het Men. ACWY te starten en de voorbereidingen voor de uitvoering van de vaccinatie te beginnen’.

Weer een vaccin erbij. De medische noodzaak is ver te zoeken en we kunnen dus niet anders concluderen dat het gaat om de economie en de werkgelegenheid.

Het vaccin dat toegevoegd wordt aan het RVP, levert een jaarlijkse vaste afzetmarkt op
Zo’n anderhalf miljoen klanten komen erbij.Alle baby’s van 14 maanden en alle kinderen van 12-14 jaar.

Financieel zeer interessant. Anderhalf miljoen klanten levert een veelvoud van anderhalf miljoen euro op aan omzet voor de producent van het vaccin. En daarnaast zal de – veelal niet erkende – vaccinatieschade (para)medici aan het werk houden.

Niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de werkgelegenheid
De Men. ACWY is één vaccin met daarin 4 meningokokkenstammen; net zoals de Pneu, waarbij in één vaccin eerst 7, toen 13 en nu zelfs 23 stammen worden samengevoegd.

Meer stammen betekent een duurder vaccin, dus meer winst voor de fabrikant. Goed voor de economie. Wat betreft de werkgelegenheid moeten we helaas een nog veel wrangere conclusie maken.

Des te meer stammen, des te meer er van het (baby)lichaampje gevraagd wordt. Het moet nu immers antilichamen opbouwen tegen verschillende varianten – een hele klus.

Waarschijnlijk zullen weinig moeders hier vragen over stellen, want er ‘verandert niets’.
De baby krijgt nog steeds twee prikken met 14 maanden. De moeders op het consultatiebureau beseffen niet dat er met 14 maanden in plaats van 4, nu 7 verschillende ziekteverwekkers in hun baby worden gespoten.

En dat dit gecompliceerder is voor het nog onvolgroeide immuunsysteem om hier adequaat op te reageren. Is het redelijk is om aan te nemen dat er bij meer stress, meer risico zal zijn op bijwerkingen?

U zult dit zelf in moeten schatten, want de wetenschap laat ons in de steek. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de effecten van het combineren van vaccins.

Wat betreft de pubers van 12-14 jaar die na dit rapport ook opeens ‘gevaar’ lopen het volgende.
In die leeftijdsgroep is het aantal ziektes op honderdduizenden pubers 3 en het aantal overlijdens 0. Zou het gevaar van het toevoegen van het vaccin niet vele malen groter zijn?

Op het internet zijn duizenden schrijnende verhalen te vinden van meisjes die in rolstoelen terechtkomen, onvruchtbaar geworden zijn of last hebben van chronische ontstekingen of het chronische vermoeidheidssyndroom, of zelfs overleden zijn na toediening van het HPV-vaccin.

Het is een gevaarlijk vaccin, naar alle waarschijnlijkheid vanwege de grote hoeveelheid aluminium. Logistiek gezien is het logisch om het Men. ACWY tegelijkertijd toe te dienen met het HPV- vaccin aangezien het in dezelfde leeftijdscategorie valt. Het betekent natuurlijk wel een extra belasting.

En het ligt voor de hand dat dit het risico op bijwerkingen zal doen toenemen. Het dat speelt kennelijk niet mee. Waarschijnlijk zal aan de logistieke verandering weinig ruchtbaarheid worden gegeven.

Op de oproep zal staan HPV+ Meningitis en geen haan die er verder naar kraait. Chronische bijwerkingen worden zelden in verband gebracht met vaccins (behalve door de ouders), en leveren werk op voor (para)medici.

Waarom wij denken dat hier of sprake is van ernstige onkunde

Ten eerste:
De minister gaat hierbij geheel voorbij aan de gebruikelijke procedure, waarbij de gezondheidsraad aan de hand van 7 criteria onderzoekt of het nodig is om een vaccin toe te voegen aan het RVP.

Hierin staat onder meer dat er sprake moet zijn van een ‘aanmerkelijke ziektelast in de bevolking’. En dat er sprake moet zijn van een potentieel urgent volksgezondheidsbelang dat gediend wordt met dit vaccin.
Beide zijn niet het geval.

Ten tweede:
De aanleiding is een toename van het aantal gevallen van Men. W in 2015, maar volgens het RIVM is het aantal gevallen toegenomen in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. Zowel brugklassers als baby’s krijgen straks dit vaccin.

Waar dacht mevrouw Schippers aan toen ze het RIVM ‘opdracht gaf tot aanbesteding’?!

Ten derde:
Op de bijsluiter van het Meningokokken W-vaccin staat:
‘Het is nog onduidelijk hoe lang een meningokokken ACWY-vaccin precies bescherming biedt, maar het lijkt erop dat de hoeveelheid antistoffen 3 tot 5 jaar na vaccinatie afnemen, zeker als kinderen al jong zijn gevaccineerd, evenals de vaccineffectiviteit.

Er wordt geen immunologisch geheugen opgebouwd en is de beschermingsduur beperkt. Zeldzame reacties, zoals een ernstige allergische reactie, zijn niet uit te sluiten.’

Lees: de effectiviteit van dit vaccin bij baby’s is twijfelachtig en de duur van de ‘bescherming is beperkt. En lees vooral tussen de regels door: het vaccin heeft bijwerkingen waaronder ernstige allergische reacties!

Follow the money
Afgezien van het feit dat het absurd is om baby en pubers te vaccineren met een vaccin dat hooguit 5 jaar werkzaam vanwege een toename van een aandoening bij bejaarden, is er nog iets wat niet door de beugel kan.

‘Schaarste’ van een vaccin wordt aangewend om in plaats van alleen het Men W-vaccin ook gelijk Y en Z toe te voegen. Zou het prijskaartje er iets mee te maken hebben?

Meningokokken C (Neisvac): €35,- per kind Meningokokken ACWY (Nimenrix): €53,- per kind.

Kassa.
Het is allemaal te triest voor woorden vinden we eerlijk gezegd. Maar zoals gebruikelijk wordt de uitbreiding van het RVP door een kritiekloze media overgenomen en lezen we:

Meningokokken-vaccin voor tieners en baby’s in 2018
Brugklasleerlingen worden volgend jaar opgeroepen om zich te laten inenten tegen de bacterie meningokokken. W. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft daartoe besloten omdat de bacterie, die hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken, sinds een jaar om zich heen grijpt.

Vaste Prik-dag en Masterclass voor CB-artsen
Niet alleen journalisten ook de professionals gaan zonder problemen mee met het nieuwe (wan)beleid. Jaarlijks organiseert het RIVM de ‘Vaste Prik dag’ om artsen te informeren.

En de door farmagiganten GSK, Pfizer en SanofiPasteur gesponsorde stichting Vaccinology organiseert een ‘Masterclass’. A, C, W en Y zit allemaal in één cocktail dus voor de artsen maakt het niet uit.

Het dringt kennelijk niet tot hen door dat hier dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Als ze maar weten wanneer ze welke prik moeten zetten, doen ze dat.

En that’s it?
Het is onbegrijpelijk dat blijkbaar niemand het nodig vindt om aan de bel te trekken. Minister Schippers is vertrokken. De media is niet geïnteresseerd in kritische geluiden en artsen tot op heden ook niet. En baby’s… ach baby’s kunnen toch niet protesteren.

Bron:
Ellen Vader
Door Frankema Stichting Vaccinvrij

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button