Artificial Intelligence

Realiteit en Werkelijkheid

Ik schreef reeds meerdere malen over wat ‘werkelijkheid’ is of beter gezegd, wat ‘werkelijkheid’ zou kunnen zijn. Realiteit is dan wat ik eerder ervaar als individu en wij allen als samenleving.

Maar daar ga ik deze keer niet dieper op in.Bij deze wens ik er echter op te wijzen dat wat ik, jij, wij, ervaren als werkelijkheid een steeds meer vervormd beeld is.
Laat ons hierbij uitgaan van een stelling (enkel voor verduidelijking van deze tekst) dat deze gekende tijd-ruimte ‘werkelijkheid’ is. (Met kleine w) En dat we de ‘ware’ (wat het ook echt moge zijn) ‘Werkelijkheid’ noemen. (Met hoofdletter W))

Er zijn al die dingen waar wij het allen blijkbaar over eens zijn dat ze zus of zo zijn.We nemen die dingen hetzelfde waar met onze verschillende zintuigen. (Al is dit ook weer te weerleggen en zouden we veel dieper op kunnen ingaan.
Vb; Zie jij en ik wel dezelfde tint van rood ? En dan nog niet gesproken over de relativiteit van interpretatie.

Er is een verschil tussen hoe we zaken zien, ervaren en interpreteren. Dit wordt beïnvloed door verschillende factoren. Ook hier zouden we dieper op kunnen ingaan maar voor nu – beïnvloeding door ; persoonlijke fysieke aspecten (de fysieke opbouw van onze persoonlijk zintuigen), mentale filters (geloof, overtuigingen – door; opvoeding, religie, publiciteit,) En dan is er wat er daadwerkelijk is als ‘werkelijkheid’ en wat er ons getoond wordt als ‘werkelijkheid’.

Ikzelf doe wel wat werk als amateur fotograaf en doe soms ook wel eens wat video.Misschien daardoor heb ik ook eens iets wat andere kijk en ingesteldheid wanneer ik naar foto, video en films kijk. En het valt me op dat daarbij meer en meer gebruik wordt gemaakt van post editing technieken (zoals Photoshop en FX) Zelfs 95% van de amateur fotografen gebruikt post editing. Ikzelf vermijd het zoveel mogelijk en gebruik enkel kleurcorrectie wanneer nodig.

Post editing van foto en video geeft een onrealistisch beeld van de ‘werkelijkheid’ !!! Maar beïnvloed de kijker meer dan je dadelijk zou denken.Velen van ons zien wel degelijk het verschil tussen een zelf gemaakte foto en foto’s uit magazines. Minder van ons stellen zich de vraag hoe dat komt. Oh ja, dat zijn professionele fotografen. Ja en neen. Ja, een betere fotograaf kan met dezelfde apparatuur en zelfs zonder editing mooier foto’s maken dan anderen, dit doordat hij/zij weet hoe te dingen in beeld te zetten en de mogelijkheden van de camera en lens te benutten.

Neen, omdat er editing aan te pas komt.Door editing worden er verschillende zaken gemanipuleerd. Buiten het beïnvloeden van ; kleur, contrast en bijsnijden, wordt er ook gewerkt met weggommen van zaken die men niet zichtbaar wil hebben, multi layering om zaken bij te voegen die er eigenlijk niet waren, … etc.

Door een vertekend visueel beeld naar voor te brengen wordt te kijker eigenlijk als het ware gebrainwasht zonder er erg in te hebben. Deze manipulatie/brainwashing gaat dan verder/dieper indringen in onze psyche. Dit maakt dat we de gemanipuleerde zaken meer en meer als het normale gaan beschouwen en aanvaarden als de ‘werkelijkheid’. Dit kan heel gevaarlijk inwerken op het ervaren/beleving van de ‘werkelijkheid’.

Zo erkennen we bijvoorbeeld wel degelijk dat het schoonheidsbeeld van man en vrouw in de media niet echt strookt met de ‘werkelijkheid’. Dit kan leiden tot minderwaardigheidsgevoelens en verdere psychologische invloeden hebben.Maar ook in de nieuws media worden er meer en meer zaken gemanipuleerd op visueel vlak.

Eenzelfde situatie kan een volledig ander beeld geven afhankelijk van de hoek waaruit het beeld genomen werd, de lens die gebruikt werd, de cropping en zelfs weglaten of toevoegen van zaken in post editing.Al dit maakt dat we steeds minder en minder mogen afgaan en geloven wat ons voorgeschoteld wordt.En dat is een heel spijtige en gevaarlijk zaak !!!

Neo Van de Velde

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button