5GColumns

Rechtszaak Stop5GNL tegen de staat

De uitrol van het 5G-netwerk is experimenteren met de gezondheid van burgers. Een besluit dat verkeerd kan uitpakken, met ernstige schade voor de volksgezondheid tot gevolg. Dat stelde de stichting Stop5GNL, gisteren via een kort geding in de rechtbank Den Haag.

Het gaat niet om de vraag of de veiligheid is bewezen, het gaat er om dat de overheid 5G wil uitrollen zonder het voorzorgsbeginsel te hanteren en eerst zorgvuldig onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen op onze gezondheid.

Advocaat Thom Beukers die Stop5GNL vertegenwoordigde, maakte de vergelijking met nieuwe medicijnen, daar wordt het voorzorgsbeginsel wel toegepast en patiënten hebben vervolgens zelf de keuze om dit wel of niet te nemen. Bij 5G is dit niet zo, dit wordt ons opgedrongen.

Er zijn gerenommeerde onderzoeksinstituten die al jaren waarschuwen voor de gevolgen van Elektromagnetische Straling, zoals neurologische aandoeningen, verandering in het DNA en kanker.Beukers noemde 5G dan ook een ‘onethisch experiment’. Met de gezondheid van de mensen gok je niet.

De staat moet zijn burgers beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico’s. Verder bekritiseerde hij de veiling van de 5G-frequenties in juni dit jaar, terwijl de Gezondheidsraad een maand later pas met een advies komt.

De staat, die werd vertegenwoordigd door advocaat Sikke Kingsma en collega Edward Brans, zegt dat er wel degelijk goed onderzoek is gedaan naar de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en dat die niet is aangetoond.

Volgens Kingsma zou de stichting doen aan ‘Cherry-picking’ in wetenschappelijke rapporten om op basis daarvan een schrikbeeld te schetsen en wat de stichting niet uitkomt wordt onder tafel geveegd. Brans betoogde dat de Staat niet anders doet dan voldoen aan de Europese verplichtingen, en zijn het de telecombedrijven die bepalen waar de masten geplaatst worden, en of de frequenties voor 5G worden gebruikt.

Mocht uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijken dat er meer onderzoek nodig is, dan zal de Staat dat advies opvolgen, zo beloofde hij. Ook zullen dan de blootstellingslimieten die worden vastgesteld door het ICNIRP naar beneden worden bijgesteld als daar op basis van het advies van het RIVM en de Gezondheidsraad aanleiding toe bestaat.

De rechter zal 25 mei om 11.00 uur uitspraak doen over de eis van de Stichting Stop5GNL om de uitrol van 5G stop te zetten.

Kathie Scanner

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button