Ad BroereColumns
Trending

RIVM 1 of RIVM 2?

Er lijken twee RIVM’s te bestaan. Een die op een integere manier onderzoeksresultaten weergeeft en goed en feitelijk informeert en een rond Covid-19 bestaand instituut dat met juridische formuleringen en niet transparante informatie hand en spandiensten lijkt te verrichten voor politieke doeleinden. Informatie van het Covid-RIVM komt breeduit in het nieuws, informatie van het onderzoeks- en informatieinstituut RIVM nauwelijks.

Covid-RIVM en RIVM

Er zijn bij het RIVM gemelde personen die positief zijn getest op Covid-19 en er zijn door het laboratorium bevestigde ziektegevallen van Covid-19. Er wordt getest met de PCR methode.

Nog een keer:
De PCR testmethode is voor research doeleinden ontwikkeld en niet voor medische tests. De uitvinder van de test zelf heeft gewezen op het grote gehalte aan false positives en op de onnauwkeurigheid van de meting als het erom gaat een specifiek virus te identificeren.
Je moet de publicaties van het RIVM goed lezen om te weten dat dit instituut de bezwaren tegen de PCR methode omzeilt door de formulering. Het RIVM heeft het over positief geteste personen, niet over zieken als gevolg van Covid-19.

Toch hebben de media het alweer opgepakt met de mededeling dat het aantal BESMETTE personen door Covid-19 in 1 week tijd is verdubbeld.

Maar kijk nu eens naar het grafiekje hieronder van de RIVM over de periode 22 juli – 4 augustus 2020. Hooguit 150 ziektegevallen per 100.000 inwoners in de Rijnmond, verder overal wit of lichtgekleurd.
En het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 blijft – heel – laag, weinig ziekenhuisopnames en weinig ic-opnames.

Ook deze informatie van het RIVM is onthullend. Quote: “In de periode van 22 juni t/m 26 juli 2020 (weken 26 t/m 30) werd in geen van de totaal 56 ingestuurde IAZ en ARI acute respiratoire infectie  monsters het influenzavirus, SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 of enterovirus gevonden. Er werd in deze periode 15 maal rhinovirus en één maal RSV Respiratoir Syncytieel Virus  gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)”.

Als in de monsters geen Sars-CoV-2 (Covid-19) is aangetroffen, zouden de ‘Covid-19 patienten’ dan in werkelijkheid Rhino-virus patienten kunnen zijn? De PCR methode is immers niet geschikt om een specifiek virus te identificeren. In elk geval kan er niet eerder dan na een serologisch onderzoek worden vastgesteld of het om Covid-19 gaat.

Ook de vaststelling: “Afgelopen week (20 t/m 26 juli) bezochten 13 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, wat hoger is dan voorgaande weken, maar vergelijkbaar met voorgaande seizoenen” , is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

Oversterfte en alarmfase 2

Het Belgische Knack afficheert het bericht dat ‘experts de curve niet willen afvlakken maar verpletteren’. Dit kan worden gelezen als kritiek op de manier waarop er in Belgie nu te werk wordt gegaan. Uit het artikel blijkt echter dat men dit een goede zaak wordt geacht en dat Nederland (Rutte) hetzelfde zou moeten doen. Verpletteren van een virus dat zich mogelijk zelfs niet (meer) manifesteert. Het enige dat verpletterd wordt is de geestelijke gezondheid.

Belgie is met Spanje het enige land waarin sprake is van een toenemende oversterfte in de afgelopen weken. Alle andere landen, waaronder ook Zweden (…) hebben al weken geen oversterfte meer, eerder zelfs ondersterfte. De experts zouden de vraag hoe dit mogelijk is, moeten beantwoorden. Belgie en Spanje zijn notabene de landen waar de meest strikte maatregelen zijn genomen. Hoe duidelijk kun je het hebben.

Vanavond spreken minister-president Rutte en minister van volksgezondheid De Jonge via de Staatsomroep NPO (Nederlands PUBLIEK Omroepbestel) de Nederlanders weer toe. Zij volgen het script dat steeds verder verwijderd komt te staan van de werkelijkheid. Hoe lang laten we ons nog meevoeren in deze voorgeschreven realiteit?

(c) Ad Broere

week 11-29 2020 bron: Euromomo
Bron: EuroMomo
Bron: EuroMomo

Bron; EuroMomo

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button