Artificial Intelligence

Transhumanisme, een vloek of een zegen?

Dat onze kostbare planeet op velerlei wijze wordt bedreigd, is wel duidelijk: klimaatverandering, terrorisme, het toenemend aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden en overstromingen, een enorm vluchtelingenprobleem, religieuze conflicten, hongersnoden, mondialisering, epidemieën. De wereldmachten vechten een grote oorlog uit, bepaald door geopolitieke, strategische en economische belangen.

Minder bekend is het sluipende gevaar van het transhumanisme, dat achter de schermen door talloze wetenschappers wordt ontwikkeld en oude wortels heeft. Zo is bijvoorbeeld van de zoöloog en auteur Julian Huxley (1887-1975) de uitspraak afkomstig:

‘De menselijke soort kan zichzelf transcenderen als ze dit wenst – niet alleen sporadisch, een individu hier en een individu daar, maar als geheel, als mensheid. We hebben een naam voor dit nieuwe geloof nodig. Misschien is transhumanisme een goede naam: de mens blijft mens, maar transcendeert zichzelf door nieuwe mogelijkheden te realiseren vanuit en voor zijn menselijke natuur.’

Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Bewustzijn en geheugen worden door de transhumanisten gezien als producten van het brein, die gedownload kunnen worden naar een machine (cyborg).

Hierdoor ontstaat volgens hen een ‘spirituele machine’ en wordt onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe, ‘transhumane’ mens als een god heersen over zijn eigen lot. Het moment waarop mens en machine samensmelten wordt singulariteit genoemd. Transhumanisten gaan ervan uit dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI).

Kunnen een aantal atoombommen onze hele planeet op gruwelijke wijze vernietigen, de ideologie en de toepassing van het transhumanisme verbergen de reële mogelijkheid in zich om een einde te maken aan het verschijnsel mens. Worden al duizenden dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd, nu is het de mens zelf die rechtstreeks in zijn existentie wordt aangetast.

Wetenschappers als de Amerikaan Ray Kurzweil, hoogleraar futurologie, technisch directeur van Google en topadviseur van DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) en de Rus Dimitry Itskov, bekend om zijn ‘Avatarproject’, trachten via de meest geavanceerde technologie de mens om te vormen tot een cyborg.

In het transhumanisme staan nanotechnologie, biotechnologie, synthetische biologie, genetica, eugenetica, genetic engineering, informatietechnologie, cognitieve wetenschappen (neuro- en hersenwetenschap) en vooral robotica en artificiële intelligentie (AI) centraal. In zijn boek The Age of Spiritual Machines tovert Kurzweil ons het nieuwe mens-zijn voor in een ontgoddelijkte nieuwe wereldorde, waarbij de mens in een onsterfelijke ‘spirituele machine’ is veranderd.

Voor de grote gevaren van AI waarschuwt James Barrat in zijn boek Our Final Invention. Artificial Intelligence and the End of the Human Era. Nog niet zo lang geleden verklaarde Elon Musk (CEO van Tesla en Space X): ‘Artificiële intelligentie kan veel gevaarlijker zijn dan kernwapens. AI is onze grootste existentiële bedreiging.

Met AI roepen we de demon op.’ Al eerder waarschuwde Martin Rees, hoogleraar astrofysica en topadviseur van de Britse regering, in zijn boek Our Final Hour voor de enorme schaduwzijde van de technologie van de 21ste eeuw. Onderzoeksjournalist Daniel Estulin schrijft in zijn boek TransEvolution. The Coming Age of Human Deconstruction: ‘Onze kinderen zijn de laatste echte generatie mensen op de planeet. We zullen transhumane kinderen hebben – posthumaan, mens-machines, cyborgs, die slechts voor een deel menselijk zijn ten gevolge van de synthetische biologie.’

Transhumanist dr. Robert J. White is van mening dat binnenkort zowel het hoofd van een mens getransplanteerd kan worden als de menselijke ziel. Hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard, Steven Pinker, neurowetenschapper en futuroloog Ken Hayword, hersenwetenschapper George Church en biotechnoloog Craig Venter (miljardair) en vele andere wetenschappers kunnen daardoor ongestoord doorgaan met hun frankensteinprogramma’s, die onder de noemer van transhumanisme ‘het menselijk ras’ willen verbeteren, zelf leven willen scheppen en ‘onsterfelijkheid’ trachten te realiseren.

Het transhumanisme wordt intensief gesteund door o.a. banken, bekende wetenschappers en filosofen, regeringsleiders en EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria (o.a. genetica en eugenetica), dubieuze stichtingen als die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmacie (o.a. IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex. Er zijn miljarden mee gemoeid.

Het is de hoogste tijd dat er overal op brede basis een discussie ontstaat over de grote gevaren van de transhumanistische ideologie, een discussie ook over wat we onder mens- zijn, menselijke waardigheid, ziel, spiritualiteit, enzovoorts verstaan. De ontwikkelingen gaan razend snel. De resultaten van diverse congressen op wereldniveau worden niet aan het publiek bekend gemaakt.Ze zijn hooguit te lezen in wetenschappelijke tijdschriften of kritisch geschreven boeken.

#1 Het transhumanisme is een filosofische beweging met als doel om de biologische grenzen van de mens te doorbreken met wetenschap en technologie. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van de fysieke en cognitieve vermogens, alsook het streven naar onsterfelijkheid.

#2 Het transhumanisme valt uiteen in diverse substromingen die onderling sterk verschillen in hun politieke, levensbeschouwelijke en zelfs religieuze opvattingen.

#3 Aanhangers van het transhumanisme vinden dat het gebruiken van techniek om onszelf te verbeteren, juist is wat ons mens maakt. Tegenstanders zijn met name bang voor machtsmisbruik door bedrijven of overheden en het verlies aan menselijkheid door de overgave aan technologie.

#4 Een aantal van de vormen en methoden lijken nu nog sciencefiction, zoals cryogene suspensie, mind uploading en superintelligentie. Toch zijn er wetenschappers en bedrijven die op al deze domeinen bezig zijn met onderzoek en innovaties.

#5 De impact van het transhumanisme is naast de vooruitgang in technologie in grote mate afhankelijk van economische, sociale, culturele en politieke factoren. Binnen het huidige kapitalistische model lopen we het risico dat we het lichaam steeds meer gaan zien als product en dat er een biologisch verschil tussen groepen mensen ontstaat.

De menselijke hybris heeft een lange geschiedenis. Talloze mythen tonen ons echter ook de dramatische afloop van de menselijke overmoed. Daar waar de mens zichzelf als de maat van alle dingen beschouwt, sluipt een zeer giftig addertje onder het gras. Hoogste tijd om wakker te worden!

Marcel Messing

Toon meer

Related Articles

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button