Heli St. Luce

De zonsondergang

Kijken naar de Zonsondergang is een uitstekende manier om kennis te maken met mediteren.

Zelfs met iets dat zo veranderlijk, wonderbaarlijk en mooi is, is het makkelijk om je onrust, je ongemak met je gedachten te zien of het moment te omarmen voor een visueel, ontspannen moment van verbinding.

Vermijd om rechtstreeks in de zon te kijken!

Zie de veranderingen in het licht, wat er ook om je heen is. Zie hoe de laatste, neerwaartse beweging van de zon, in combinatie met wind of wolken je laat zien wat er in de lucht gebeurd en hoe het eruit ziet.

Merk op waar je gedachten naartoe gaan en kom terug naar kijken.

Voel de temperatuursverandering op je huid en kom terug naar kijken.

Beweeg, wiebel, rek, dans, loop of blijf stil en blijf kijken.

Wanneer het daglicht verandert in schemering, kan je nog goed zien, maar je weet dat het niet lang duurt.

20 minuten direct in de zon kijken beschadigt je gezichtsvermogen, zelfs tijdens zonsondergang. Dus niet doen!

Als je er de tijd en de plek voor vindt, kan je verandering van intensiteit en richting van het licht voelen in je lichaam, geest, reuk (steeds minder essentiële oliën verdampen) en misschien zelfs smaak.

Het wordt koeler, misschien voel je de temperatuursverandering op één plek of kant van je lichaam. De kleuren van alles om ons heen veranderen vele malen in de minuten voordat het donker wordt tot het niet langer mogelijk is om ze te zien.

Het is het proces van dingen die veranderen van object naar vorm naar silhouetten of van schaduw naar duisternis.

Het is makkelijk om de tijd van zonsondergang op te zoeken en jezelf een pauze te geven in je raam, op het balkon of in het park.

Geniet!

 

Sunset watching is an excellent way to introduce yourself to meditation.

Even with something so changing, amazing and beautiful, it is easy to note one’s restlessness, discomfort with the thoughts that come up or embrace the moment for a visual, relaxed, few moments of connection

Please avoid looking directly into the sun!

Watch the changes in the light, whatever is around you. See how the last, lowering movement of the sun, combined with wind, or clouds informs what happens in the sky and how looks.

See where your head goes and come back to looking.

Feel how the temperature change reflects on your body and come back to looking.
Move about; wriggle, twitch, dance, exercise, walk or keep still and keep looking

When the light changes from day light to twilight, it is possible to still see well but we know that
that the moment won’t last long.

Looking directly at the sun for 20 minutes, will damage your sight, even at sunset.
So give it a miss!

If you find a place and the time, the changes in the light intensity and direction can be felt
in the body, mind and spirit, smelt (less and less essential oils evaporating,) maybe even tasted.

It gets cooler, maybe you only feel the temperature change in one specific area or side of the body.
The colours of everything around us change many times in the minutes before it becomes dark and it is not longer possible to see them.

It is the process of things changing from an item to a form to a silhouette or shadow to darkness.

You can easily look up the time of sunset, give yourself a break at the window, on the balcony, in the garden or in a park,

Enjoy!

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button