Columns

We begrijpen niet wat gezond is!

Als je de eerste de beste vraagt hoe het staat met zijn/haar gezondheid, zijn ze geneigd te zeggen:” prima”, maar wat is gezond-zijn nu werkelijk? Zonder beperking? Als we het hebben over mensen met een beperking, wordt al gauw gedacht dat het om een kleine groep gaat.

Niets is minder waar: In Nederland hebben ruim 1,7 miljoen kinderen en volwassenen een matige of ernstige beperking. Dit betekent 1 op de 10 Nederlanders, die er wel zijn, maar die je niet ziet! Daarnaast is er een grote groep mensen (van ongeveer 3,6 miljoen), dat is bijna één op de vijf Nederlanders, in mindere mate beperkt.

Hieronder een tabel met wat men onder beperkingen verstaat.

Beperkingen kunnen bijvoorbeeld  lichamelijk, of geestelijk zijn, enz. Nederland telt 1,6 miljoen mensen in de leeftijd van 12-79 jaar met een matige of ernstige lichamelijke beperking en naar schatting hebben 142.000 mensen een verstandelijke beperking.

Daarvan hebben ongeveer 68.000, een matige of ernstige verstandelijke beperking. Ongeveer 67.000 kinderen maken, vanwege de aard van hun beperking, of stoornis, gebruik van het speciaal onderwijs (schooljaar 2016/2017). Alles bij elkaar opgeteld hebben ruim 1,7 miljoen kinderen en volwassenen een matige of ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Dat is één op de tien!
In Nederland hebben 1,3 miljoen kinderen en jongeren een chronische aandoening, meldt het Verwey-Jonker Instituut. Dat is een kwart van alle mensen in de leeftijd tot en met 25 jaar! 1 op 4! Daarnaast zijn er, naar schatting, 2 miljoen mensen met een psychische stoornis, waarvan 281.000 mensen met een ernstige aandoening.

De Nederlandse bevolking telt 8,2 miljoen mensen met een chronische aandoening! Wereldwijd heeft 1  op de 6 kinderen en 50% van de ouderen hersenaandoeningen. In totaal heeft 1 op de 4 mensen een hersenaandoening. In Nederland komen daar ongeveer 130.000 mensen met hersenletsel per jaar bij.

Daarvan zijn ongeveer 19.000 kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Ongeveer 40.000 mensen houden hun leven lang een aanzienlijke blijvende beperkingen over aan hersenletsel en ongeveer 650.000 mensen ervaren die beperkingen in hun dagelijkse leven.(3,8 % van de bevolking van 17 miljoen).

Als je zowel psychische als lichamelijke aandoeningen op telt, lijdt ruim een kwart van onze (gezonde) kinderen aan één, of meerdere chronische ziekten.
LINKLINK en LINK  Kan je dan nog spreken over een ”gezonde jeugd? ”

De meest voorkomende is astma en 4,6 procent van de kinderen en jongeren in Nederland heeft te maken met deze ziekte aan de luchtwegen. Daarna volgen angst- en stemmingsstoornissen (4,1 procent), ADHD (3,6 procent), buikpijn (2,8 procent) en eczeem (2,8 procent).

In 2014 hadden 5,3 miljoen mensen minimaal eenmaal contact met een huisarts voor een ”chronische” ziekte. Dit is bijna een derde (32%) van de Nederlandse bevolking. Een chronische ziekte’ is hier gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. De schatting is gebaseerd op een selectie van 109 chronische ziekten, die hier niet nader gespecificeerd zijn.

Aangeboren hersenletsel:
Bij 100.300 kinderen blijken hersenaandoeningen voor te komen, die in het eerste levensjaar tot uiting komen. Dat noemt men dan “aangeboren hersenafwijkingen!” Voorbeelden: verstandelijke handicaps of afwijkingen aan het centraal zenuwstelsel. De vraag is wanneer die hersenaandoening is ontstaan, voor of, na de bevalling?
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/informatie/cijfers-en-feiten

In 2017 overleden 1.275 (7,7 per 1.000) kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte. Op de site van het RIVM staat dat er elk jaar tussen de 5 en 10 meldingen gedaan worden van sterfgevallen als gevolg van vaccins.

Voorpaginanieuws, zou je zeggen, maar nee, . . . . . Dat lees je nergens, waarom?

De medische wereld is niet gericht op primaire preventie maar op secundaire preventie. Dat wil zeggen: ze sporen dingen die al mis dreigen te gaan op en laten daar dan allerlei behandelingen op los laten waar je geld aan kan verdienen.

Die strategie houdt  op dit ogenblik de farmaceutische maffia in stand! Er is alleen maar screening op situaties die al tijden spelen en bevolkingsonderzoek komt alleen maar van de grond, als het gaat over kwalen waar wat aan verdiend kan worden. Daarom ben ik tegenstander van allerlei soorten bevolkingsonderzoek.

Ik heb al diverse verzoeken gehad om mijn ontlasting op te sturen, maar niet gedaan. Ook een verwijderde wrat is niet opgestuurd voor ‘onderzoek’, ook niet na aandringen van mijn huisarts. Je gezondheid laten beoordelen door een bedrijf dat wil verdienen aan het verkopen van medicijnen, is hetzelfde als je banden laten checken op veiligheid bij een bandenbedrijf en dan geloven dat zij het beste met jou voor hebben.

Mammografie bij vrouwen is een voorbeeld van hoe het niet moet; als je je leven lang je borsten zo laat fotograferen dan loop je door dat röntgenonderzoek zelfs meer risico op borstkanker in plaats van dat het helpt het te ‘voorkomen’.

Men noemt het preventief, maar het is secundaire preventie. Primaire preventie gaat over het voorkomen van ziekten door o.a. gedragsverandering.

Verandering van voedingspatronen en leefstijl, maar daar doet men niets aan want het is niet populair en er valt weinig, tot niets aan te verdienen. Men wil gewoon niet dat we te weten komen dat vaccins hele vervelende bijwerkingen kunnen hebben.

Als je daarover doordenkt kan je jezelf daar ook wel iets bij voorstellen.
Stel je eens voor dat men zou toegeven dat iemand is overleden door een verkeerd medicijn, of door een vaccinatie, of dat één van beiden een rol heeft gespeeld?

Stel nou eens dat ze dat daadwerkelijk zouden toegeven – dan hebben ze echt een enorm probleem. Behalve dat het vertrouwen in de veiligheid van vaccins hier natuurlijk onder lijdt, zouden mensen kunnen proberen om civiel rechtelijk een claim te doen, in de zin van schade vergoeding.Een overleden kind levert in Nederland niet zo veel op in de letselschade praktijk en smartengeld houdt meestal op bij €20.000.

Je kunt nog wat begrafeniskosten claimen, maar daar houdt het dan ook mee op. Het staat allemaal niet in verhouding met het verlies van je kind, maar je kunt wel je gelijk halen of de staat strafrechtelijk aanklagen voor het continu negeren van signalen met betrekking tot de risico’s van vaccins en daardoor foute voorlichten van de bevolking. En foute voorlichting vindt je alom, ik heb ervaring, . . . . . . . . . . .

Ik ben nu zeventig en 20 jaar terug lag ik in de luiers en wist ik niet eens dat ik leefde. Ik was ‘alles’ en dat was prima! Toen een stem in mijn oor schreeuwde dat ik ernstig ziek was en in het ziekenhuis lag, vond ik dat ook best! Voor mij hoefde er niets te veranderen, het was goed zoals het was! Ik wilde niet gestoord worden.

Zonder dat ik me dat bewust was, had ik ‘in getuned’ op iets ‘groters en pas véél later, nadat een tante van mijn ex-vriendin me dat had uitgelegd, begon ik me te realiseren wat er gebeurd was. Ik was hersendood geweest en ‘op reis geweest’

Toen ik uit coma kwam, was ik +1/4 van mijn hersenen kwijt en kon niet meer denken, of praten en bleek ik ook in de luiers te liggen. Maar ik voelde me prima!

Volgens mij was ik ingetuned op een soort collectief onderbewustzijn, zoals Jung dat noemde en daar heb je bijna geen hersencellen en waakbewustzijn  voor nodig.

Een eikeltje weet niet hoe en dat het een gigantische eik kan worden en dat hoeft ie ook niet te weten, want alle potentie van een eik zit in dat eikeltje opgesloten.

Net zo in ons mensen; we kunnen er niks aan doen dat we leven, groeien, ademen, ons hart klopt en ons eten verteert. Alles gebeurt gewoon, maar ons intellect geeft ons de illusie dat het kan begrijpen hoe dat werkt. Althans, de intelligentie, in de vorm van de wetenschap, pretendeert te weten hoe alles werkt en denkt daardoor ook verantwoord in te kunnen ingrijpen, met alle catastrofes van dien.

Ons bewustzijn is bedoeld om het wonder, dat we zijn, te kunnen ervaren; we hoeven het niet te begrijpen. Elke boom is een wonder op zich, maar is zich daar niet bewust van, gelijk alle flora om ons heen. Voor de meeste beesten geldt hetzelfde, al kunnen die wel pijn en emoties, zoals angst en blijheid ervaren.

Kijk maar ’s naar koeien die naar het abattoir gaan, of die net uit de stal komen in het voorjaar. Ze zijn zich niet eens bewust dàt ze iets voelen, ze reageren er alleen op. Wij mensen, zijn ons wel bewust van wat er gebeurt en hechten daar een ‘waarde’ aan, waardoor er goeie en slechte dingen ontstaan.

We reageren op van alles en nog wat met een oordeel, of zachter, een mening, over wat ‘goed’, of ‘verkeerd’ is. Goed en slecht zijn ontstaan op het moment dat er mensen kwamen die gingen denken dat ze het ‘begrepen’.
Je kan ‘het bestaan’ niet begrijpen, of omvatten, je kan het alleen maar leven.

Zodra je gaat ingrijpen, in iets dat je denkt te begrijpen, creëer je chaos en ellende.
Omdat de wetenschap overtuigd is dat je ziekten kan bestrijden d.m.v. vaccinaties, of medicatie, loopt 1/4 van onze kinderen met een chronische aandoening rond en heeft 1/6 van onze volwassenen problemen met de spijsvertering en sterven er jaarlijks ¾ miljoen mensen door ‘vergissingen’ van artsen en verkeerde medicatie.

Net zo overtuigd als de politiek is; dat je ‘terrorisme’ moet bestrijden; met wapens en dat ‘vredescorpsen’ vrede kunnen brengen. Dat veel leren gelijk staat aan wijsheid en dat rijkdom gelijk staat aan veel bezitten. Welvaart is niet hetzelfde als geluk !

Het is ons intellect dat een eik ‘gewoon’ maakt en gezondheid definieert als iets dat je kan bereiken door chemische, of genetische manipulatie. Gezondheid en geluk ontstaan op ’t moment dat je stopt met het interveniëren in het leven en proberen het te leven te ‘verbeteren’.
We kunnen het leven alleen leven, nooit begrijpen

Peter Sattva

 

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button