Geldsysteem

Wisseltruc met Miljarden

3 wisseltrucs anno 2019 bij bankrekeninghouders

Ons rechtsbestel werkt traag. Met name als het om het beschermen van ieders eigendom gaat, namelijk het geld van elke Nederlander. Met als uitzondering de belastingparadijs bezoekers.

De wisseltruc van de bankiers heeft veel gemeen met wat in Nederland bekendheid kreeg als de goocheltruc “balletje balletje”, u weet wel met die 3 bekers.

Jeroen Bosch schilderde deze truc al  en in 5 EEUWEN hebben de Nederlandse wetgevers, magistraten, de gehele Rechtspraak en alle staatsrechts-geleerden het nagelaten dit misdrijf te verbieden. Pas toen er een lawine aan aangiftes wegens oplichting door toeristen in Amsterdam e.o. kwam, heeft uiteindelijk de Hoge Raad pas in 1991 een plaatselijke verordening uitgevaardigd.

De moderne wisseltruc van de bankiers is ook 3-ledig. Het betreft hier namelijk het contante, het digitale en het fiatgeld: de 3 bekers van de bankiers .

Wisseltruc nr. 1
Iedereen denkt dat het geld zijn eigendom is. Immers het salaris uitgedrukt in geld is toch het eigendom van degene die het verdient. Dit eigendomsrecht zal dan logisch gezien ergens als wettelijk beschermd omschreven moeten zijn!

Maar net zo als de argeloze toerist met de balletjes en bekers voor de gek gehouden wordt, zo wordt ook de bankrekeninghouder opgelicht.Het contante geld is zoals afgesproken met de ECB (Europese Centrale Bank) namelijk eigendom van DNB (De Nederlandsche Bank) en niet van u.

Is dit nu erg, het gaat toch altijd goed zult u denken, net als met de omstanders bij de goocheltruc. Af en toe wint immers ook iemand de inzet. Dat dit een medewerker van de goochelaar is komen de bedrogenen pas later achter. Zo gaat het altijd met bedrog. Je krijgt het te laat in de gaten. Degenen die de bankiers al op hun integriteit getoetst hebben weten hoe de goocheltruc werkt en werken hier uiteraard niet meer aan mee.

De slachtoffers van deze wisseltruc weten dit natuurlijk ook, maar hebben zij aangifte tegen deze bankiers gedaan? Wat denkt u, zijn wij straks niet degenen die bedrogen zijn als het contante geld is afgeschaft? Stap voor stap, bij steeds meer gelegenheden worden de contanten oftewel het enige wettige betaalmiddel, onbruikbaar. Steeds meer pinautomaten verdwijnen uit dorpen en andere plaatsen.

Kijk maar op de facebook-pagina en de site van Handjecontantje.org of op de blog van de oud bankier Ad Broere https://adbroere.nl/web/nl/columns/%EF%BB%BFgeld-komt-uit-het-niets-maar-gaat-het-daarom.php. Daar staan al vele ervaringen op.

Wisseltruc nr.2
Het digitale geld (€) is geen wettig betaalmiddel. Voor degenen die dit nog niet weten,verwijs ik naar het antwoord van de president van DNB, de heer K. Knot, dat op de site https://www.alwareness.org/contant-geld-is-het-enige-wettelijke-betaalmiddel/ te vinden is. Dit geld maakt de zuivere vorm van een wisseltruc van de bankiers zichtbaar.

Ze mogen zichzelf uw verdiende salaris (geld,eigendom) toe-eigenen. Dit wordt door onze wetgevers net zo gedoogd als het 5 eeuwen durende “balletje balletje”. De bankiers digitaliseren niet alleen uw geld maar verleiden ook onschuldige burgers. Ze stellen frivool voor: u heeft voortaan toch een vordering op ons en u kunt immers gewoon alles kopen wat u wilt.

Tot het moment waarop de slachtoffers van dit bedrog deze trucs ontmaskeren en uitleggen hoe het werkt. Op het internet is hier voldoende over te vinden. Uw digitaal eigendom bij de bank is namelijk niet wettelijk als uw eigendom beschermd.En indien u het er niet mee eens bent dat uw geld gedigitaliseerd wordt en de bank er als het ware casinogeld van gaat maken, er mee gaat speculeren en/of zaken gaat financieren waarmee u het absoluut niet mee eens bent -zoals bijvoorbeeld de wapenhandel- dan doen ze het toch, zelfs als u hun dat verbiedt.

Het enige weerwoord van de banken en onze falende rechtsstaat is dan: zeg dan je bankrekening maar op. En omdat alle banken dezelfde wisseltruc als verdienmodel hebben, heeft u latent net zolang een probleem als de wetgevers uw digitale geld niet als uw eigendom wettelijk beschermen.

De grootste geldroof het gaat hier om vele honderden miljarden EURO’s in de strafrechtgeschiedenis van Nederland is door de geldhandelaren samen met de (r)overheden en het wegkijken van de wetgevers aan de gehele bevolking gepleegd vanaf de invoering van de € maar was al tijdens de Gulden periode al op de rails gezet via het girale geldverkeersplan. Niet alleen is de digitale € geen wettig betaalmiddel, zoals DNB het heeft toegegeven, over dit onwettige “geld” heffen de geldhandelaren ook nog rente, u /jij bent dus dubbel en dwars bedrogen.

Wisseltruc nr. 3
Nog pregnanter is de truc die de bankiers met het fiatgeld plegen. Degenen die de derde beker moeten leeg drinken worden het meest van ons allen gedupeerd, namelijk de ondernemers en huiseigenaren en degene die grote leningen zijn aangegaan.

Wat is fiatgeldfraude precies?
Met kleine vissen vangt men grote is niet alleen een inzicht bij hengelaars. De kleine vissen waarmee de bankiers tot nu toe mogen hengelen zijn de rentevissen die ze aan elke klant via diverse producten aanbieden. De huiseigenaren/leners zijn de grote vissen die betalen namelijk veel geld aan de bank voor hun hypotheek/lening.

Dit lijkt plausibel, immers iedereen doet daar toch aan mee? Maar omdat de banken aan de huiseigenaren /leners feitelijk geen geld uitlenen dat ze zelf in hun bezit hebben, en ook niet het geld dat spaarders aan de bank toevertrouwen (wat bijna iedereen denkt omdat de bankiers dat de leners wijs gemaakt hebben), nee, de bank leent het geld zelf niet eens op de wereldmarkt of van de ECB, ze schept het geld uit het niets en verkoopt het aan de lener met een enorme opslag, rente genoemd.

Dit nieuw geschapen geld noemen we fiatgeld. U geeft namelijk met uw handtekening bij de notaris uw fiat zonder te weten dat u tevens eigenaar bent van dit nieuwe, niet echt bestaande, geld. Dit feit wordt niet alleen door de notaris en de bank verzwegen maar ook door de wetgever en andere toezichthouders en betrokkenen in de geldhandel.

U bent toch niet zo gek dat u over uw eigendom, uw geld in uw portemonnee, rente betaalt, dag in dag uit. Helaas u bent inderdaad voor de gek gehouden, voor de derde keer nu al, de wisseltruc werkt. Elke bank zou genoeg verdienen met een X bedrag voor hun dienstverlening in de orde van grootte zoals ook de goedbetaalde notaris verdient.

Ook over het fiatgeld is er inmiddels veel op het internet te vinden. Op de site:www.geldgeweld.nl is het boekwerkje Geldschepping te lezen en verstrekt er hiermee genoeg feiten om er tegen aangifte te doen.

Nu begrijpt u wellicht beter waarom de verzetsstrijders, die zich tegen deze wisseltrucs en al het daarmee samenhangende geldgeweld verzetten het Referendum Per Stuiver houden (www.stichtingdestuiver.nl).
We willen ook dat het fiatgeld in de wet komt te staan, en dan wel te verstaan, zoals de ECB het heeft gesteld, dat het fiatgeld het eigendom van de lener is.

We hebben de wetgevers nu al jaren lang met deze feiten geconfronteerd, er is een Burgerinitiatief van Ons Geld gehouden waarop de WRR het rapport Geld en Schuld heeft gemaakt en dat aan de regering is aangeboden maar waarin de wetenschappers geheel onwetenschappelijk de onwettige digitale € en de schandalige rente misdrijven uit het rapport heeft verbannen.

Zodoende zal tegen alle wetgevers die zich niet duidelijk van deze schendingen distantiëren aangifte gedaan worden. De minister-president Rutte en het kabinet en alle wetgevers zijn persoonlijk op de hoogte gesteld over deze aanklacht en aankondiging van aangiftes.

Omdat de wetgevers in Nederland geen Constitutionele Hof hebben geregeld, zoals de meeste andere democratieën, kunnen wettelijke kwesties waarover onenigheid bestaat alleen door de politiek zelf of door de rechter verbeterd worden.

Zodoende kan de staatsburger zich in Nederland ook niet op de Grondwet beroepen (schijnwet) behalve via internationale verdragen die Nederland ondertekend heeft, omdat de wetgevers geen directe inmenging in hun machtspositie dulden en hooguit door de EU Hof van Justitie of Internationale Tribunalen ter verantwoording geroepen kunnen worden, bijvoorbeeld bij schendingen van mensenrechten.

Dit gebrek aan controle door de bevolking via een Constitutionele Hof, die men zogenaamd vertegenwoordigen wil, getuigd ervan dat men zijn eigen fouten liever onder ons (achterkamertjes) wil regelen in plaats van democratisch transparant, in de openbare ruimte. Dit geeft tevens het falen van de rechtsstaat op veel fronten, namelijk waar geld bij betrokken is, overduidelijk weer.

Volgens de wet is men in overtreding indien men iets over een ernstige overtreding weet, als men dan geen aangifte gaat doen.

Zodoende verzoeken wij elke Nederlander die gedupeerd is door de onwettige digitale EURO en de renteopslag op dit onwettige “geld”, beter gesteld op dit onwettige niet bestaande betaalmiddel, de digitale € is namelijk geen betaalmiddel maar een wisselgeld-truc, om daartegen aangifte te doen.

Meer over aangiftes die men ook zelf op schrift kan zetten en per post of e-mail kan versturen zijn te vinden op:

Wat moet er in een aangifte staan? 
 
Van: naam en adres 
Aan: “ “
Betreft: Strafrechtelijke aangifte van de verdenking van een misdrijf
Datum:
Tegen wie men vanwege welk delict men aangifte doet.
In welke periode, datum heeft het vermeende misdrijf plaats gevonden.
Als men persoonlijk schade heeft ondervonden die natuurlijk ook aangeven. 
Getuigen en /of andere bewijsmiddel aanhalen in de aangifte als afsluitende zin zetten:
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.
De aangever:
Handtekening
Naam

 

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button