Columns

13 Matrix velden van controle en misleiding

De matrix programma’s en de dualiteit op het Aardse speelveld. Erg zwart/wit gebracht om de polariteiten duidelijk te stellen.

VOEDING EN DRANK

Je bent wat je eet. Matrix food (leidingwater en het meeste supermarkt consumptievoedsel) is laag frequente en dode voeding zonder levenskracht en licht. Het is giftig, bestraald, gemanipuleerd, vol chemische additieven. Daarnaast proberen Monsanto en andere bedrijven de volledige zaadhandel in handen te krijgen en genetisch te manipuleren, alle voeding te controleren en de hele planeet te vergiftigen en afhankelijk te maken van hun (schadelijke) producten.

Tegenpool: kies biologische, zelf geteelde voeding en zuiver bronwater; wordt vegetariër; start een zaadbank en bouw een netwerk uit voor uitwisseling van biologische zaden.

MEDICATIE EN GEZONDHEIDSZORG.

De belangrijkste drijfveer der meeste farmaceutische bedrijven is pillen en vaccins verkopen en geld verdienen door Mensen ziek en zwak te houden. Gezonde mensen kopen immers geen pillen. Kruiden en vitaminen (die wel blijvende genezing zonder bijwerkingen kunnen brengen) zijn niet te patenteren en dus niet winstgevend genoeg om gebruikt te worden. De reguliere gezondheidszorg draait op symptoombestrijding en is blind voor de werkelijke oorsprong der ziekten. Het holistisch/geestelijke mensbeeld wordt verworpen, enkel een materialistische benadering wordt onderwezen en getolereerd.

Tegenpool: bouw alle chemische medicatie af en heel jezelf met natuurlijke middelen (fytotherapie, homeopathie,…); neem je eigen genezing ter hand op drie niveaus (lichaam, ziel en geest).

EDUCATIE.

De indoctrinatie en hersenspoeling via het onderwijs start op prille kleuterleeftijd en loopt door tot aan de universiteit. Het programma dat neergeschreven wordt op de bio-computer van elk kind, stimuleert een erg eenzijdige ontwikkeling der vermogens en brainwasht opgroeiende mensen tot werkslaven die een vernietigend economisch/monetair systeem draaiende moeten houden. De talentvolle kristalkinderen worden ten onrechte ziek verklaard (ADHD,…) en verdoofd met medicatie. Let op dit zijn vaak nieuwe tijds-kinderen.

Tegenpool: geef kinderen thuis-educatie; ontdek de universiteit van het leven en de natuur en ga op zoek naar de universele wijsheid in eigen hart; denk buiten de kaders; zoek onafhankelijke informatiekanalen.

MILITAIR GEWELD EN GENOCIDE.

Oorlog is één der grootste en meest winstgevende industrietakken op Aarde. Geweld, repressie en het recht van de sterkste worden nog altijd uit machtsbehoud door de meeste regeringen gebruikt en aanvaard als oplossing voor conflicten.Terreur en valse angsten worden geënsceneerd om een politiestaat en grotere controle te rechtvaardigen (denk aan de Twin Towers aanslag opgezet door de Amerikaanse regering). Een wereldwijde genocide op grote groepen der mensheid is al eeuwen aan de gang (via geweld, oorlog, virussen, uitbuiting en
vergiftiging).

TEGENPOOL: weiger legerdienst; huw nooit militairen; ban alle wapens het huis uit; laat je nooit bang maken en zeker niet door politiek, militairen en media; transformeer het geweld in
jezelf en vind innerlijke vrede.

REGERING EN WETGEVING

In ruil voor sociale zekerheid en de verlokkingen van de verzorgingsstaat geven we onze soevereiniteit en vrijheid weg en worden we gereduceerd tot gehoorzame werknemers van staat en kapitaal en uitgeperste belastingbetalers. We buigen voor eeuwenoude wetten en zinloze reglementen opgesteld om de bestaande machtsorde veilig te stellen en algehele controle te legaliseren. De politieke wereld zit vol marionetten die de agenda van macht en kapitaal uitvoeren onder benaming dictatuur of (schijn) democratie.

Tegenpool: je bent geen burger, noch een persoon of rijksregisternummer; je bent een vrije Mens, een wijze Ziel die geen enkele elitewet of belasting hoeft op te volgen; weiger staatsburgerschap en wordt wereldburger; koppel je los van het systeem en wordt vogelvrij.

MONETAIR BANKSYSTEEM.

Een hogelijk corrupt en onrechtvaardig monetair stelsel, in stand gehouden door enkele hoofdbanken en machtige families, houdt de hele mensheid in een wurggreep. De (zeepbel)
krediet maatschappij gebaseerd op leningen, schulden, interesten en beursspeculaties is een
gemanipuleerde carrousel van recessie en depressie die megawinsten oplevert voor enkelingen ten koste van hardwerkende burgers die als gevolg tot armoede en afhankelijkheid gedoemd zijn.

Tegenpool: een basisinkomen voor iedereen; zich ontkoppelen van de wereldmunten (euro, dollar,…) en overstappen op de uitgifte door gemeenschappen en landen van eigen geld (zonder interest en banken); opteren voor lets systemen en ruilhandel.

STRALING.

De elektrosmog neemt onderhand hallucinante vormen aan. GSM, DECT telefoon, slimme meter, computer, draadloos internet, magnetron, stopcontacten die niet geaard zijn, overal zendmasten, een huis stampvol elektronische toestellen,…Onze energetische wezensdelen worden voortdurend blootgesteld aan allerhande stralingsbronnen die een resem van aandoeningen veroorzaken (van vermoeidheid tot kanker). Let op tegenwoordig zit in iedere smart foon een chip om je gedrag te manipuleren.

Tegenpool: DECT telefoon en magnetron wegdoen; geen draadloze toestellen; zo weinig mogelijk GSM gebruiken; niet bij zendmasten wonen; verminder de elektronica in huis; dagelijks de natuur opzoeken als tegengewicht (bos of strand).

MEDIA.

Alle grote mediaconcerns (kranten, tijdschriften, radio, tv) zijn in handen van machtige lobby’s die journalisten, berichten en nieuws manipuleren om hun eigen agenda door te drukken. De focus ligt op het zaaien van angst, het verheerlijken van geweld, het denigreren der menselijke waarden en het aanbieden van ‘brood en spelen’ om kijkers en luisteraars weg te leiden van hun eigen ontwaking en bewustwording.

Tegenpool: stop met tv kijken; ga zelf op zoek naar de waarheid via de onafhankelijke nieuwsbronnen op het internet (zolang het nog kan); kies inspirerende boeken en films om je ziel te voeden.

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE.

Objectief wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties die de mensheid kunnen bevrijden van fossiele brandstoffen en nucleaire energie krijgen nog steeds te weinig kansen. Wetenschappers en uitvinders die alternatieven introduceren worden geboycot. Technologieën zoals Haarp, Echelon en inplantchips worden misbruikt om totale ‘mind- and soulcontrol’ te verwerven.
(Let op: Het extreme weer op de wereld is te danken aan Haarp, niet aan opwarming van de aarde).

Tegenpool: keer terug naar essentie en zelfvoorziening zodat je niet afhankelijk blijft van technologie; gebruik technologie ten gunste van planeet en mensheid; bouw je eigen vrije energie toestel en wagen op water; wordt immuun voor straling en manipulatie door je eigen frequentie te verhogen via meditatie.

RELIGIES EN GELOOFSSYSTEMEN.

Wellicht de grootste bron van afscheiding en geweld ooit door de machtselite ontwikkeld, met als laatste grote tak de new age/guru/channeling matrix waar heel wat goedhartige Mensen in gevangen zitten. Alle religies brengen verdeeldheid, misleiding, angst en leugens. Zoals de bankier zegt tegen de pastoor: ‘hou jij ze dom, dan hou ik ze arm’.

Tegenpool: zoek de waarheid nooit buiten jou, keer naar binnen en heropen de rechtstreekse verbinding met de Bron; jij Zelf bent diegene waarop je wacht en waar je naar zoekt; God is Bewustzijn en dit Bewustzijn creëert het universum om Zichzelf in al zijn facetten te ervaren; we maken allemaal eeuwig en onlosmakelijk deel uit van dit Bewustzijn vol onvoorwaardelijke Liefde en Wijsheid.

MUZIEK EN KLANK.

Omdat Mensen in wezen ook (Goddelijke) energie zijn, veroorzaken alle muziek en klank frequenties ook een rechtstreekse beïnvloeding van het bewustzijn. Niet alleen is de huidige muziekklank niet meer zuiver (432 herz ipv 440 herz) maar heel veel ‘muziek’ en (onhoorbare)
klanken verlagen ons bewustzijn.

Tegenpool: kies muziek met hoogwaardige informatie zoals klassiek (Bach), mantra’s, de geluiden in de natuur of geniet gewoon van de stilte of eigen hartslag.

PLANETAIRE EN HUMANITAIRE DESTRUCTIE.

De vernietiging en leegroof van onze prachtige thuis, moeder Aarde, gaat onverminderd verder. Dieren, planten en bossen verdwijnen, grondstoffen raken op, oceanen en rivieren worden vervuild, aarde en lucht bezoedeld. We delven ons eigen graf en dat van onze kinderen.

Allerhande drugs, seks, pillen, tv programma’s, porno,… houden ons bewustzijn verslaafd en verdoofd.

Tegenpool: denk 7 generaties terug en 7 generaties in de toekomst en neem dan lange termijn beslissingen; werk samen met de Aarde en de natuur; weiger je lichaam, die wonderlijke tempel waarin je ziel woont, te vergiftigen met drugs, alcohol en tabak.

LUCHTVERVUILING.

Nederland is ondertussen één der meest vervuilde plaatsen ter wereld. Een overbevolkte lap beton vol industrie en wagens. Daar bovenop komt de gifcocktail van chemische chemtrails die over ons heen wordt gesproeid.

Tegenpool: zoek dagelijkse de laatste stukjes natuur op en zuig je longen vol gezonde pollen en zuurstof; ontgift jezelf van zware metalen.

Deze 13 velden zijn verweven met elkaar en vormen samen een goed doordacht plan om de mensheid te gijzelen en onbewust te houden. Het is de structuur van een fascistische gevangenis planeet die ons opgelegd wordt door een kleine groep machtswellustelingen. Hun agenda is totale macht, controle en wereldheerschappij over een geselecteerde groep gechipte werkslaven.

DE OPLOSSING

De oplossing ligt in wakkerheid en bewustwording van wat er aan de hand is, gerichte vragen stellen aan beleidsmensen, weigeren om nog langer mee te doen met dit gekkensysteem, volledig focussen op positieve oplossingen en bovenal samenwerken en zich aansluiten bij gelijkgestemde initiatieven en groepen.

Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en kiezen een nieuwe richting. Bedenk dat de machtselite hooguit enkele honderden mensen zijn, terwijl miljarden Mensen vrede, overvloed, geluk en harmonie wensen. En ook de kracht bezitten om daadwerkelijk een nieuwe wereld te bouwen, nieuwe keuzes te maken en de evolutie te herschrijven. De Illuminati hebben verloren omdat hun taak voorbij is. We worden nu wakker en soeverein en verwerpen angst, geweld en egoïsme voorgoed. We zijn co-creators en kiezen bewust voor solidariteit, liefde en vrede. We delen de overvloed en helpen elkaar door samen te werken in kleinschalige ecologische gemeenschappen die streven naar zelfvoorziening en harmonie.

Welcome to your life.
We have a lot to do.

Lucado Holkenborg
Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button