Dierenwelzijn

550 miljoen dieren sterven jaarlijks in Nederland voor de voedingsindustrie

Veel mensen eten dagelijks vlees, ze vinden dat ze er recht op hebben.
Het zou gezond zijn en het hoort er nu eenmaal bij.
De berichten over misstanden in slachthuizen lijkt veel mensen niet te deren.

Vleesproductie is milieuvervuiling
De grootste bron van de neerslag die bossen en heide ernstig aantast, zijn veehouderij (61%) en verkeer (18%). In 2015 produceerde de Nederlandse veestapel 77.093 miljoen kilo mest.
Uitgestort over de gemeente Amsterdam zou dit een laag van 25 cm stinkende gier opleveren.

Met de mest produceerde onze veehouderij in 2015 140 miljoen kilo ammoniak (NH3), een schadelijke stof die sterk bijdraagt aan de ‘zure regen’. Met die hoeveelheid zou je 1,45 miljard flessen ammonia (gebruikt in het schildersbedrijf e.d.) kunnen produceren.

De productie van één pond vlees ongeveer 11.250 liter water.
Er is veel minder water nodig om een vegetariër of veganist (een die geen vlees, eieren of melkproducten eet) een jaar lang van voedsel te voorzien, dan er nodig is om één maand voedsel voor een vleeseter te produceren. Met het water dat verbruikt wordt voor de Nederlandse rundvleesconsumptie, kan een derde van de hele wereldbevolking een jaar lang in haar drinkwaterbehoefte voorzien.

Vleesproductie is energieverspilling
De productie en consumptie van vlees is de belangrijkste bijdrage (18%) aan de opwarming van de aarde (broeikaseffect). Wanneer alle Nederlanders zouden besluiten 3 dagen per week geen vlees te eten, zou dat de hoeveelheid broeikasgassen in ons land evenveel reduceren als wanneer 3 miljoen auto’s van de Nederlandse wegen gehaald zouden worden.

Bij de omzetting van plantaardig in dierlijk eiwit gaan ook nog eens veel voedingsstoffen verloren.
Met 4 kilo plantaardig eiwit (veevoer) produceer je gemiddeld slechts 1 kilo dierlijk eiwit.
Gemiddeld kost de productie van 1 kilo vlees(waren) 14,7 x meer energie dan de productie van een kilo plantaardige voeding. Om een kilo kalfsvlees te produceren heb je 100 keer zoveel energie nodig als om een kilo aardappels te produceren.

Een normale akker met grasland “produceert” ongeveer 330 kilo vlees.
Hetzelfde stukje grond kan ook 40.000 kilo aardappelen produceren. In 1994 voerde Nederland 40% van de eigen graanconsumptie op aan het vee; dat is genoeg voor 44 broden per jaar per Nederlander.

“Een vegetariër in een PC-Hooft-tractor is milieuvriendelijker dan een vleeseter op de fiets”.

Wereldwijd voert men jaarlijks 735 miljard kilo graan aan de totale veestapel.
Vervoerd in een goederentrein zou deze hoeveelheid in 12,3 miljoen goederenwagons geladen moeten worden. Die trein zou 6 keer de evenaar kunnen omspannen.

Voor de voeding van iedere Nederlander is er in binnen- en buitenland 1,20 hectare land in gebruik, terwijl er per wereldburger slechts 0,2 hectare landbouwoppervlakte beschikbaar is.

In Nederland is ongeveer 1,3 miljoen hectare in gebruik voor de productie van gras en maïs voor het rundvee. Nederland gebruikt naast de eigen grond ook nog evenveel grond in ontwikkelingslanden als Thailand (cassave), Maleisië, Brazilië (soja) en Argentinië voor de productie van veevoer. Voor de geïmporteerde mengvoeders is in andere landen 5,4 miljoen hectare in gebruik.

De grondstoffen voor het kippen- en varkensvoer worden voor ca. 75% uit het buitenland gehaald. Ongeveer één derde daarvan is afkomstig uit derdewereldlanden. 42% van de Nederlanders eet elke dag vlees en 81% minstens 5 dagen per week.

Vleesproductie kost levens
Gemiddeld verbruikt een Nederlander 88 kilo vlees per jaar (ongeveer de helft daarvan wordt niet opgegeten). Daarnaast drinkt hij in een jaar ook nog eens 45 liter halfvolle melk en eet hij 178 eieren.

Alles bij elkaar sparen de 800.000 Nederlanders die geen vlees eten jaarlijks het leven van ongeveer 6 miljoen dieren.In zijn leven bespaart iemand die geen vlees eet ongeveer 6 a 7 runderen, 45 varkens en enkele honderden kippen.

Zou er in Nederland minder vlees geproduceerd worden in de bio-industrie dan was er minder dierenleed. Zou Nederland ook geen vlees meer exporteren, dan zou er wereldwijd iets minder vlees worden gegeten en dan zou er veel minder voedsel worden verspild. Diervriendelijk en milieuvriendelijk werken neemt iets meer arbeid. Zouden alle varkensbedrijven biologisch en ecologisch gaan werken dan konden alle varkenshouders in principe hun vak blijven uitvoeren.

Met het aantal dieren dat in 2016 in Nederland geslacht werd, kun je een goederentrein vullen van 1233 kilometer lang. Die trein zou beginnen in Utrecht en eindigen op het station van Rome.
Ongeveer 96 miljoen mensen voornamelijk binnen Europa eten jaarlijks Nederlands vlees.

De vleesproductie in Nederland kost jaarlijks minstens 550 miljoen dieren het leven.
70% daarvan wordt geëxporteerd. Dit vlees komt niet altijd terecht bij de mensen die het nodig hebben, want elke dag sterven er op de wereld 20.000 kinderen aan ondervoeding. Er is voldoende voedsel op de wereld om ook deze kinderen te voeden. Het zou beter zijn als mensen in het westen minder vlees zouden eten en als mensen in de Derde Wereld zelf het plantaardige voedsel dat in hun land wordt verbouwd eerlijk zouden verdelen.

Sinds uw bezoek aan deze pagina zijn 443 mensen gestorven aan ondervoeding.
Sinds 1 januari zijn dat 1442602 mensen.Voor 1 kilo dierlijk eiwit is zo’n 5 kilo plantaardig eiwit nodig.
Zodoende wordt gigantisch veel voedsel verspild aan veevoer.

Denk er nog eens goed over na.
Hoe bewust leeft U werkelijk.
Een kleine aanpassing heeft al grote positieve gevolgen.

Bron: Animal RIghts

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button