Artificial Intelligence

Aartsbisschop: ‘Pedofilie is spirituele ontmoeting met God’..!

Een van de hoogste leiders van de Katholieke Kerk (we schrijven het vanaf nu niet meer met kapitalen..), heeft onlangs de uitspraak gedaan, dat seksueel misbruikte kinderen, via de priester (in kwestie..), een ‘spirituele ontmoeting’ met God kunnen beleven.. Het is één van de hoogste leiders van deze kerk in Australië, meneer de aartsbisschop Denis Hart, die deze uitspraak kennelijk zonder te verblikken noch te verblozen, bekend maakte..

Het is vooral een kwestie van de geestelijke in kwestie, volgens deze katholieke leider.
Want Hart vindt, dat wanneer deze ‘geestelijke’ ter biecht gaat, en zijn seksueel vergrijp aan kinderen ‘opbiecht’, die biecht voldoende is, om met een ‘rein geweten’ weer dóór te gaan. (Met zijn katholieke werk dan kennelijk te verstaan..!)

Deze uitermate vreemde uitspraak, om het zácht te zeggen.., is één van de reeks bizarre inkijkjes in de gedachtewereld van deze ‘geestelijke leider’ in het bijzonder en kennelijk namens de katholieke kerk in het algemeen. Toen hem gevraagd werd of hij bereid was om de gevangenis in te gaan, voor het niet-aangeven van seksueel kindermisbruik, antwoordde hij dat hij dat wél zou willen doen.

Maar tegelijk voegde hij daar weer aan toe, dat hij het recht had om deze daden van zijn ongeschikte collega’s onder de deksel te houden en er dus niét mee naar buiten te komen. Omdat deze zaak -naar zijn zeggen- gaat om een ‘krachtige en absolute mededeling van een hogere orde’..

Hart maakte dit schokkende statement in reactie op een uitspraak van de commissie die het misbruik in Australië onderzoekt, de ‘Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse’. Zij hadden laten weten, dat er ‘geen excuses, bescherming, noch privileges’ zullen worden gegeven aan katholieken die besluiten te zwijgen en niét de politie in te lichten over het misbruik in deze kerkstroming. Integendeel, want kennelijk begrepen de leden van deze commissie het niet zo goed.. Aartsbisschop Denis Hart blééf volhouden en liet weten dat seksueel misbtuik een ‘spirituele ontmoeting is met God, via de priester’ en derhalve van een ‘hogere orde’ is, dan de strafwetten die voor alle burgers in een land gelden…..

In een onlangs verschenen rapport, ijvert deze commissie voor een 85-tal wijzigingen van het strafrechtsysteem. Zij bevelen de regering aan om priesters die nalatig blijken te zijn in het aangeven bij de politie van ‘serieuze misdaden’, zoals het seksueel misbruik, strafrechtelijk te vervolgen. Zoals de wetgeving er op dit moment niet in voorziet, boven het recht van de katholieke kerk uit, leden van deze kerk te vervolgen voor misdaden. Omdat de interne wetgeving binnen deze kerk, de zg. ‘Canon law’, buiten de normale rechterlijke procedures om mag opereren en katholieke-kerkleden daardoor in staat worden gesteld, deze zaken te verzwijgen..!

De krankzinnigheid ten top?
Het is één van de vele, vele bizarre daden van de leiding van de katholieke kerk, om het kindermisbruik trachten te maskeren, torpederen en in de doofpot te stoppen. Volgens een geheim onderzoek van de genoemde commissie, waarvan de conclusies wél zijn bekend gemaakt, gelooft de commissie, dat de katholieke kerk de mogelijkheid tot de ‘vertrouwelijke biecht’ misbruikt. Dit om te verhullen dat er aangifte van kindermisbruik door actief-pedofiele, katholieke geestelijken, gedaan zou moeten/hoeven te worden.. Het rapport van deze commissie zegt er dit over:

“Wij begrijpen het belang van de religieuze biecht, daarbij in het bijzonder, de onschendbaarheid van het zegel/de verzegeling van de biecht voor mensen van enkele geloofsovertuigingen, in het bijzonder de katholieke kerk het geval is. Echter, we hebben bewijsmateriaal gezien, van een aantal gevallen, waarbij er onthullingen van seksueel misbruik van kinderen plaatsvinden, in een religieuze biecht, door zowel daders áls slachtoffers.

Wij zijn gerustgesteld in het gegeven, dat de biecht een forum is, waarbij katholieke kinderen hun seksueel misbruik hebben onthuld, en leden van de katholieke kerk hun gedrag van misbruik hebben onthuld, ten einde in het reine te komen met hun eigen schuld.”

Toen de bisschop werd gevraagd of hij de gang naar de gevangenis zou verkiezen, bóven het breken van het ‘zegel van de katholieke biecht’, vertelde hij de interviewer van ABC Radio Melbourne: “Ik heb gezegd dat ik dat zou doen; ik geloof dat dit een absoluut heilige communicatie is met een hogere orde”…

NIet alleen de katholieke kerk.. Ook rechters en wetgevers vluchten ‘vooruit’..!
Inmiddels zijn er overal ter wereld ook gezagsdragers, zoals politieke leiders en zelfs rechters, die met ‘verzachting’ komen van de termen waaronder seksueel misbruik van kinderen wordt gekwalificeerd. Zij proberen stevige stukken van deze interpretaties af te knagen en aldus kennelijk hun eigen vergrijp te ‘verzachten’ in termen van juridische en sociaal-maatschappelijke kaders. Eén voorbeeld van de vele, vele voorbeelden op dit gebied, is een rechter in Californië, meneer de rechter Marc Kelly.
‘Rechter’ Marc Kelly

Hij bracht het vonnis van 25 jaar celstraf voor een 20-jarige kinderverkrachter, terug naar 10 jaar, met de motivatie, dat de verdachte ‘geen enkele intentie had om het 3-jarige slachtoffer kwaad te doen’.. Daarbij ging hij ook nog eens zover, dat hij instemde met de woorden/verdediging van deze kinderverkrachter, Kevin Rojano, als zou het jonge meisje deze daad zelf hebben geïnitieerd. “Ze vroeg me om dit te doen”.. waren deze woorden van Rojano.

En dat weer feitelijk in tegenspraak met de opmerkingen van de rechter, dat deze pedofiele verkrachter ‘geen enkel oog had gehad voor het welzijn van het slachtoffer’..! En aldus werd de gevangenisstraf van deze pedofiel toch omgezet van 25 jaar naar 10 jaar..Terwijl duidelijk was geworden, dat Rojano het meisje had vastgehouden, toen ze de garage van zijn huis was binnen gelopen.

Hij was daar toen een videospel aan het spelen en had de garagedeur gesloten, toen hij zich door het meisje seksueel opgewonden voelde worden. En hij had met zijn hand voor de mond van het meisje voorkomen, dat ze was gaan gillen, toen de moeder van het meisje buiten haar naam had geroepen. Én ze ook aan de gesloten garagedeur van Rojano had getrokken.. Nadat Rojano het meisje later had vrijgelaten, was haar moeder achter het vergrijp gekomen, toen ze over lichamelijke pijn klaagde.
Volgens rechter Marc Kelly was het allemaal niet een ‘gewone ontvoering met het doel om seksueel misbruik te plegen’. “Uit de manier waarop het misdrijf is gepleegd, valt op te maken dat het geen geweldadige, brute sodomie in een kindermisbruikzaak. Meneer Rojano was niet speciaal op zoek naar een slachtoffer, maar was een videospelletje aan het spelen, toen het meisje de garage binnen wandelde. Hij raakte seksueel opgewonden, maar onbewezen is, dat hij met opzet het kind pijn wilde doen, toen hij haar seksueel misbruikte.”

Voor de rechter speelde het ook mee, dat ook Rojano als kind seksueel misbruikt werd. En dat hij clementie verdiende, omdat hij spijt zegde te hebben over het misbruik van het 3-jarige meisje. Voor de Officier van Justitie was het ‘volslagen onbegrijpelijk’ wat de rechter uitsprak over de totstandkoming van zijn vonnis en het in beroep gaan tegen dit vonnis, is voor hem een logisch vervolg.

Bron: Wanttoknow/Guardian

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button