Gezondheid

Het HPV Vaccin, jullie worden misleid!

Door meisjes en jongens op de leeftijd van 11 of 12 jaar te vaccineren tegen baarmoederhalskanker wordt het risico op deze ernstige ziekte sterk verkleind, zo stelt de Nederlandse overheid.

Klopt dit wel?
Nee, het HPV-Vaccin wordt onterecht een ’Inenting tegen baarmoederhalskanker’ genoemd.

Waarom is dit onterecht?
Er bestaan heel veel verschillende soorten virussen die baarmoederhalskanker zouden kunnen veroorzaken. Het HPV-vaccin Cervarix zou hoogstens kunnen beschermen tegen een infectie met de humaan papillomavirus (HPV) stammen 16 en 18, oftewel alleen tegen de stammen die in het vaccin zitten. Daarmee blijven er nog steeds tientallen andere stammen over waartegen je dan niet bent beschermd!!!

Wat je over een HPV-infectie moet weten, is dat de meeste HPV-infecties vanzelf weer over gaan!!
Vervolgens is het zo dat, na het oplopen van een HPV-infectie, er binnen je lichaam heel veel moet gebeuren, voordat je vanuit die infectie baarmoederhalskanker gaat ontwikkelen. Dat kan gemiddeld tussen de 10 en 35 jaar duren.

Matthias Dürst, universiteit van Jena, zegt duidelijk: ”Een tumor kan pas ontstaan na genetische-, of chromosoomveranderingen.” De kans dat dit gebeurt, is erg klein.
Daarnaast is het zo dat je baarmoederhalskanker ook kunt krijgen zonder dat er virussen bij komen kijken. Dus dat zijn manieren waartegen je je ook niet kunt laten inenten. .

Wat gebeurt er nu in Nederland rondom het HPV vaccin?
De brief die onder meer de GGD Regio Nijmegen verstuurt, spreekt jullie populair aan met ’meiden’, en eindigt met de belofte dat ’na de derde prikronde onder alle meisjes die zich hebben laten inenten, vijf iPods worden verloot!

Dat maakt de vaccinaties heel aantrekkelijk. Maar is dat een juiste reden om je te laten vaccineren?
Deze beetje vreemde actie is een regionaal GGD-initiatief. Loes Hartman, communicatieadviseur GGD Nederland zegt hierover: ”Om binnen de campagne voldoende bescherming te realiseren, is het van belang dat de meisjes alle drie de prikken halen. De GGD’en leveren op verschillende manieren inspanning om de meisjes hiertoe te motiveren. Hoe zij hieraan invulling geven is de keuze van de lokale GGD’en zelf”.

Aangezien de injecties nogal pijnlijk kunnen zijn, zijn de tweede en derde toediening geen pretje.
Désirée L. Röver is een medisch onderzoeksjournalist die veel intensief en nauwgezet onderzoek heeft gedaan naar vaccinatie in het algemeen, en naar de HPV-vaccins in het bijzonder. Zij zegt: ”Als ik nu een jong meisje zou zijn dat over deze HPV-vaccins een beslissing zou moeten nemen, zou ik het volgende doen:

“Ik zou uit de buurt blijven van welke vaccinatiespuit dan ook.
En ik zou héél ver weg blijven van deze HPV-vaccins”.

Wat voor informatie heeft deze journalist tijdens de research  ontdekt?
HPV-vaccinaties worden nu uitgerekend gegeven in die landen waar baarmoederhalskanker bijna niet meer voorkomt. Die teruggang komt vooral door de regelmatige controle die je in die landen als vrouw kunt laten doen in het kader van bevolkingsonderzoek. Daarin word je vanaf je 30ste iedere 5 jaar uitgenodigd om je baarmoedergebied met een uitstrijkje op infecties te laten controleren.

Let wel: met en zonder HPV-vaccins blijven deze uitstrijkjes altijd nodig!

Het verband tussen een HPV-infectie en baarmoederhalskanker is een aanname.
Dat betekent dat men ervan uitgaat dat het zo is, maar dat dit niet 100 % wetenschappelijk is vastgesteld.
Men gaat er vanuit dat dit de oorzaak moet zijn, en gebruikt daarom steeds de term ’een noodzakelijke oorzaak’.

Dat is natuurlijk iets heel anders dan hard wetenschappelijk bewijs.
Uit onderzoek is bekend dat een HPV-infectie meestal vanzelf weer verdwijnt.
Waarom dat bij een heel enkele vrouw niet gebeurt, is onbekend.

Een verrassende studie-uitkomst is dat meisjes/vrouwen die op het moment van vaccinatie al met de HPV-stammen van het vaccin zijn besmet, maar liefst 44,6% meer kans lopen om baarmoederhalskanker te ontwikkelen.

Dat betekent dus dat als je al seksueel actief bent of bent geweest, je een heel grote kans hebt dat je ook al die virussen bij je draagt.

Maar let wel, ook zonder seksuele handelingen, en ook kleine kinderen kunnen deze virussen al bij zich dragen, en bovendien kunnen HPV-virussen ook worden overgedragen door een hand of een besmet voorwerp.

Dat betekent niet dat je van een dergelijke infectie ook kanker zult krijgen, de kans is immers groot dat je lichaam de virussen zelf weer laat verdwijnen.

Maar op het moment dat je je laat vaccineren, wordt je kans op baarmoederhalskanker wél bijna 45% groter!!!

Voorafgaand aan de vaccinaties word je overigens niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest. En dat is iets waar je goed over moet nadenken! Misschien vraagt je huisarts wel aan je of jij al seks hebt gehad. Gezien die 44,6% is het belangrijk dat je daarover bloed eerlijk bent! Als je dat bijvoorbeeld niet kunt zijn omdat één van je ouders naast je zit is, zorg dan dat je huisarts dit op een andere manier te weten komt.

De HPV-vaccins zijn gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusonderdelen
Deze worden VLPs genoemd Dat betekent dat er in de vaccins geen complete virussen zitten, maar VLPs, ofwel stukjes van het HPV 16 en 18 virus.

Men gaat ervan uit dat het lichaam deze jasjes-eiwitten herkent als het hele virus, en daartegen afweerstoffen gaat maken.

Volgens de Amerikaanse arts dr. Bill Deagle zijn die VLP-virusdeeltjes (jasjes-eiwitten) een soort genetisch doosje met schakelstukjes; die kunnen genen aan- en uitzetten, en daarmee akelige dingen teweegbrengen zoals onvruchtbaarheid, auto-immuniteit, en kanker met abnormale orgaanontwikkeling.

De VLPs mogen dan niet infectueus zijn, zoals de fabrikanten melden, zij brengen feitelijk veel gevaarlijker gevolgen teweeg.

De eveneens Amerikaanse arts dr. Rebecca Carley bevestigt: ”We gaan een enorme toename zien in onvruchtbaarheid en baarmoederhalskanker”. En ook zij zegt met grote nadruk: ”Deze vaccins veranderen de menselijke genetische structuur.”

Daarnaast bevatten beide HPV-vaccins (Gardasil en Cervarix) behalve een gevaarlijke hoeveelheid van de zeer giftige stof aluminium, nog verschillende andere substanties die absoluut niet in het lichaam of de bloedstroom thuishoren.

Zoals de eiwitten afkomstig van de kweekbodem van de VLPs: bij Gardasil gisteiwitten, bij Cervarix eiwitrestanten van insectencellen… Deze eiwitten kunnen direct na de vaccinatie in het lichaam een anafylactische shock veroorzaken (een acute, vaak levensbedreigende, allergische reactie), en op de langere termijn verschillende auto-immuunreacties (je lichaam gaat stoffen aanmaken tegen je eigen lichaamweefsels).

In de landen waar al eerder met HPV-vaccinaties werd begonnen, hebben al heel veel ernstige negatieve effecten plaatsgevonden.

Dat geldt zowel voor Gardasil (in Amerika, Autstralië, en bijvoorbeeld Spanje), als voor Cervarix (Groot-Brittannië). Veel meisjes kregen daar een allergische reactie die levensbedreigend was. En soms zelfs dodelijk!

Een document van de Food and Drug Administration (FDA, vergelijkbaar met bij ons het RIVM) meldt dat Gardasil, sinds de invoering daarvan in Amerika in juni 2006, gemiddeld één dode per maand heeft opgeleverd… naast allerlei andere ernstige gevolgen, zoals de verlammingsziekte Guillain-Barré, een verschijnsel ook bekend na toediening van andere vaccins.

In Amerika is een handtekeningenactie gestart waarin de President wordt gevraagd voor een officieel onderzoek naar de Gardasildoden
In februari 2009 haalde Spanje 76.000 doses Gardasil van de markt nadat twee meisjes in Valencia een paar uur na hun HPV-vaccinatie in de intensive care waren beland.

De bescherming die de HPV-vaccins zouden bieden, houdt, zegt men, maximaal 6 jaar aan.
De Nederlandse Gezondheidsraad spreekt over waarschijnlijk langer. Een langere beschermingstermijn is in ieder geval onduidelijk.

Wanneer herhalingsinjecties nodig zijn, brengen deze alle hier beschreven risico’s met zich mee.
De HPV-vaccins zijn bovendien niet getest op hun vermogen genetische veranderingen of kanker te veroorzaken.

Groot gezondheidsexperiment
Het wekt  verbazing dat meisjes van 11 tot 12 jaar worden ingeënt.

Een onderzoekster brandmerkte de HPV-vaccinatiecampagne in Nederland dan ook als ‘één groot gezondheidsexperiment’.

In het voorlichtingsmateriaal over HPV-vaccinatie worden de zorgen van ouders consequent weggewuifd. De overheid stelt daarmee haar betrouwbaarheid in de waagschaal.

Tot Slot
Onderzoek de risico’s en maak dan pas een besluit.

Bron: Désirée Röver/NineforNews/
.

 

Toon meer

Related Articles

2 Comments

 1. Ik wou dat ik dit eerder had gelezen dan had mijn dochter hem niet gekregen

  Helaas woont mijn dochter in een gezinshuis en heb ik niet veel in te brengen maar ik laat mijn mening wel duidelijk horen
  Ik was al tegen het inenten maar het netwerk om mijn dochter was juist volledig voor

  Nu heeft ze de 1e vaccinatie gehad is het nog mogelijk om nr 2 en 3 te weigeren en heeft dit veder nog consequenties??
  Ik hoop wat antwoorden terug te zien

  M.v.g bezorgde moeder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button