Gezondheid
Trending

Wat zijn chemtrails?

Chemtrails worden door nietsvermoedende burgers voor gewone vliegtuigsporen aangezien, maar dat zijn ze niet. Het zijn chemische ladingen die door speciaal hiervoor uitgeruste vliegtuigen over ons hoofd uitgestort worden. Deze ladingen hebben als doel om de bevolking ziek te maken en hun ontwikkeling te remmen..

Chemtrails zijn te herkennen aan de dikke strepen die ze vormen in de lucht. Ze lossen niet binnen een paar seconden op, zoals gewone uitlaatgassen van vliegtuigen (ook wel contrails genoemd), maar waaieren langzaam uit. Aangezien ze bijna altijd met meerdere vliegtuigen in een raster-patroon gesproeid worden, kunnen ze binnen een half uur een blauwe hemel compleet vullen met een witte sluier.

Geen gewone vliegtuigstrepen
Gewone vliegtuigen vliegen vaak iedere dag ongeveer dezelfde route, op dezelfde tijden. Hun contrails lijken op witte rookstrepen, zoals de uitlaatgassen van auto’s in koude lucht. Chemtrails daarentegen worden vaak in dichte, soms klonterige strepen uitgescheiden.

Op spray-dagen zie je de meest bizarre vluchten aan de hemel verschijnen  waarbij soms wel zes of zeven toestellen tegelijk te zien zijn. Ze vliegen soms parallel aan elkaar, maken soms bochten, of houden plotseling op om een streep te produceren, of beginnen er juist mee.

Chemtrail-debunkers beweren dat chemtrails gewoon bevroren vliegtuigsporen zijn, maar kunnen niet verklaren waarom normale vliegtuigen die gelijktijdig door diezelfde lucht vliegen, helemaal geen sporen achterlaten. Ook op de vraag waarom dit fenomeen pas sinds halverwege de jaren negentig te zien is, en in dunbevolkte gebieden (soms bij een veel koudere lucht) helemaal niet te zien is, blijft het antwoord achterwege.

“Met de vliegtuigmotoren van tegenwoordig is het bijna onmogelijk om een doorlopend condensspoor te vormen. Daar moeten de atmosferische omstandigheden ideaal voor zijn. Ten eerste moet het vliegtuig boven de 30.000 voet vliegen, de temperatuur moet lager dan min 40 graden Celsius zijn en je moet een luchtvochtigheid hebben van meer dan 67 procent. Maar dit gebeurt heel zelden.

Dus wat je tegenwoordig in de lucht ziet gebeuren, met doorlopende contrails over het hele spectrum van vliegtuigen op verschillende hoogtes, is onmogelijk. Dat is gewoon wetenschap
Er moet dus een andere reden voor zijn.” – Willem Felderhof, voormalig KLM-piloot

Hoe het gedaan wordt
Veel vliegtuigen worden speciaal voor het sprayen van chemtrails de lucht in gestuurd, o.a. vanaf Wright Patterson Air Force Base in Ohio in Amerika. Maar er zijn ook vliegtuigen waarvan de piloten en de rest van de crew er geen idee van hebben dat ze chemtrails aan het verspreiden zijn.

Soms hebben ze wel een vermoeden, of ondervinden ze er schadelijke gevolgen van om steeds zo dicht op het gif te zitten, vooral als er zich incidenten voordoen. Maar als ze het aankaarten bij hun meerderen, lopen ze vaak tegen een muur op.

Het uitrusten en onderhouden van het stortsysteem in deze vliegtuigen gebeurt meestal door speciaal opgeleide monteurs (vermomd als monteurs voor afvalsystemen) op vliegvelden over de hele wereld. Soms wordt het gedaan door gewone luchtvaarttechnici die dan ingehuurd worden door het leger Zij sluiten het stortsysteem aan op de uitlaat van vliegtuigen, waardoor de chemische lading tegelijk met de normale uitlaatgassen uitgestoten wordt.

Een lijst van wat je allemaal in chemtrails aan kunt treffen

Zware metalen als barium, aluminium, strontium, cadmium, titanium
Virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s (die verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt)
Chemische stoffen zoals polymere vezels, calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl) en ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is

Sommige van deze chemische stoffen hebben een bewustzijnsremmend effect op de hersenen.
Chemtrails worden voornamelijk over de westerse wereld uitgestort. In dichtbevolkte gebieden zijn doorgaans meerdere dagen per week chemtrails te zien, in dunbevolkte gebieden slechts sporadisch.

Behalve het verzwakken van de bevolking hebben de chemtrails volgens sommige bronnen ook het doel om de atmosfeer te vullen met deeltjes,Deze programma’s worden “Solar Radiation Management”  of ook wel “Albedo Management” genoemd en hebben ‘officieel’ als doel om het (niet-bestaande) probleem van global warming tegen te gaan. Dit zou verklaren waarom er soms ook boven de zee gesproeid wordt,

Een veelgehoord argument van chemtrails-ontkenners is dat chemtrails geen onderscheid kunnen maken tussen de elite en de gewone bevolking op de grond, dus de daders zouden zichzelf en hun naasten er ook mee treffen. Dat klopt, maar de zgn. elite hebben geneesmiddelen tot hun beschikking die hen beschermen tegen de meeste effecten van chemtrails. Zoals colloïdaal goud, en licht- en trillingsapparaten die buiten de reguliere geneeskunde worden gehouden.

Er zijn steeds meer geluiden te horen dat dit niet onschuldige sporen zijn, maar chemtrails: chemisch sproeien door overheden en semi-overheden. Dit giftige sproeien zou verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, maar ook voor een toename van gezondheidsproblemen.

Chemtrails vinden plaats sinds 1991 en vanaf die tijd is er in veel landen een toename van ziekten. Vooral een toename van ademhalingsstoornissen, maar ook longaandoeningen, griep en allergieën. Bij dieren is er ook een toename van ziekten. Er wordt verteld dat chemtrails dienen om broeikaseffect tegen te gaan, maar volgens andere informatie verhogen chemtrails het broeikaseffect.

Hoewel onderzoek en informatie over chemtrails stuit op felle reacties die het tegendeel proberen te beweren, zit er een luchtje aan.

Bron: Infoteur/Het Grotere Plaatje

Toon meer

Related Articles

5 Comments

  1. Lijkt mij een geval van illegale bijmenging door afvalverwerkende bedrijven.. Zo wordt de diesel van de zeevaart en misschien ook van het vrachtverkeer gebruikt om van chemisch afval te lozen. Verder kun je een paralel trekken met het illegaal dumpen van chemisch afval in ontwikkelingslanden. Het zijn dezelfde soort mensen zonder geweten die dat doen om er zelf beter van te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button