Dierenwelzijn

De RWE centrale Eemshaven wil 1,6 miljard kilo hout per jaar gaan verstoken.

De RWE centrale Eemshaven wil 1,6 miljard kilo hout per jaar gaan verstoken. Daarvoor moeten per dag 31 voetbalvelden aan bos worden gerooid. Met de RWE centrale in Geertruidenberg erbij is dat samen 80 voetbalvelden.

Dit lijkt op pure destructie. Bomen die CO2 absorberen opofferen voor gas dat relatief weinig CO2 produceert.

Terinzagelegging

Het MER, de vergunningaanvraag en bijlagen liggen ter inzage van 17 juni tot en met 29 juli 2019, tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • in het gemeentehuis van de gemeente het Hogeland in Uithuizen;
  • in het provinciehuis te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 in Groningen.

Inspraak

Tot en met 29 juli 2019 kan een ieder zienswijzen indienen met betrekking tot het MER en/of de vergunning-aanvraag bij de provincie Groningen, t.a.v. mevr. W.H. Degenhart Drenth, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling.

Daarvoor dient u een afspraak te maken via een van de onderstaande telefoonnummers. Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 29 juli hun advies over het MER indienen. Het MER wordt ook ter toetsing aan de Commissie voor de m.e.r. voorgelegd.

Overeenkomstig art. 7.32, 3e lid van de Wet Milieubeheer kunnen zienswijzen met betrekking tot het MER slechts betrekking hebben op de inhoud van het MER, het niet voldoen van het rapport aan de bij of krachtens art. 7.23 gestelde regels dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.

 

https://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmaking/_bekendmaking/toon/bericht/mer-en-vergunningaanvraag-rwe-verhoging-meestook-biomassa-in-kolencentrale-eemshaven/?fbclid=IwAR32RN-LxW3Uf1J_qMcnMg_pTL_W-ta19KYGf8Y2mn4UII2_Vj-a2sV0uIE

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button