Artificial Intelligence

De verborgen epidemie onder kinderen

Terwijl ouders zich druk maken over de babykamer en wel of niet inenten is er een grote epidemie gaande bij kinderen waar veel te weinig aandacht aan wordt besteed.Ook de politiek blijft angstvallig stil.

Seksueel misbruik; de cijfers liegen er niet om. Zo wordt één op de zes jongens en één op de vier meisjes voor hun achttiende levensjaar seksueel misbruikt. En deze cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg. Van de meeste gevallen van seksueel misbruik, aanranding en verkrachting wordt namelijk geen aangifte gedaan.

Enkele cijfers en feiten over de aard en omvang van seksueel misbruik en huiselijk geweld in Nederland::

 • Eén op de vier meisjes en één op de zes jongens krijgt voor het achttiende levensjaar te maken met incest of seksuele intimidatie
 • 95% tot 98% van de incestdaders is van het mannelijk geslacht
 • Ooms en broers zijn in de meeste gevallen de dader, daarna worden stiefvaders en vaders het vaakst als dader genoemd
 • 45% van de Nederlanders is met huiselijk geweld in aanraking geweest
 • Er zijn 500.000 geweldsincidenten per jaar
 • Er zijn 150 doden per jaar, waaronder 50 kinderen
 • Het duurt gemiddeld 5 jaar en 30 incidenten voordat iemand hulp zoekt
 • Bij seksueel huiselijk geweld is 43% van de slachtoffers jonger dan 18 jaar
 • Bij 57% van de incidenten zijn kinderen betrokken, een kwart zelf mishandeld, driekwart is getuige
 • Per jaar 119.000 kinderen slachtoffer
 • De meeste trauma’s worden opgelopen door incest gepleegd door vaders en stiefvaders.
 • Vaders en stiefvaders gaan het verst in hun seksuele handelingen en gebruiken meer fysiek overwicht.
 • Veel daders zijn zelf in hun jeugd seksueel misbruikt.
 • Door grote afhankelijkheid binnen het gezin blijft incest vaak een familiegeheim.
 • Voor de buitenwereld lijken incestgezinnen veelal een modelgezin.
 • Een seksueel misbruikt kind kan geen gevoel voor eigenwaarde ontwikkelen.
 • Veel slachtoffers missen bescherming van hun moeder.
 • De verjaringstermijn voor het doen van aangifte varieert van zes tot twintig jaar.
 • Komt het tot een veroordeling, dan krijgt de dader gemiddeld 583 dagen gevangenisstraf.

Geweld tegen kinderen thuis wereldwijd

 • Driekwart van de kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar – ongeveer 300 miljoen – ondergaat psychologische agressie en/of fysieke straffen door hun verzorgers thuis.
 • Ongeveer zes op de tien eenjarigen – in 30 landen met beschikbare data – worden gewelddadig gedisciplineerd op reguliere basis.
 •  De moeder van een op de vier kinderen onder de vijf jaar oud, is slachtoffer van huiselijk geweld.

Seksueel geweld tegen jongens en meisjes wereldwijd:

 • Ongeveer 15 miljoen adolescente meisjes van 15 tot 19 jaar wereldwijd hebben te maken gehad met gedwongen seks of seksuele handelingen. Slechts 1 procent van hen zegt hulp te hebben gezocht.
 • 90 procent van de adolescente meisjes – in 28 landen – die gedwongen zijn tot seks, zegt dat de dader een bekende was.

Dood door geweld onder adolescenten:

 • Wereldwijd wordt iedere zeven minuten een adolescent gedood door geweld.
 • In de Verenigde Staten hebben zwarte jongens van 10 tot 19 jaar ongeveer 19 keer meer kans vermoord te worden dan witte jongens van dezelfde leeftijd. In 2015 liep een zwarte adolescente jongen in de Verenigde Staten evenveel risico om te komen door geweld, dan een leeftijdgenoot in het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan.
 • Ongeveer de helft van alle moorden onder adolescenten wereldwijd deed zich in 2015 voor in Latijns Amerika en de Cariben. Dit zijn de enige regio’s waar de moordfrequentie onder adolescenten is toegenomen.

Geweld op scholen:

 • De helft van de kinderen in de schoolgaande leeftijd – 732 miljoen – woont in een land waar fysieke straffen op school niet volledig verboden zijn.
 • Driekwart van de gedocumenteerde schietpartijen op scholen in de laatste 25 jaar vonden plaats in de Verenigde Staten.

Dit is slechts het topje van de ijsberg.
Kinderen zijn nergens in de wereld meer veilig en letterlijk vogelvrij verklaard.
Denk niet het zal mijn kind niet overkomen, want je weet het nooit.
Kindermisbruik komt in alle lagen van de bevolking van.

Wees alert.
Zegt je onderbuikgevoel “HET KLOPT NIET’ de kans is groot dat het niet klopt.

Nederland staat in de top 3 als het gaat om kinderporno.
Honderdduizenden kinderen verdwijnen jaarlijks wereldwijd.

Deze epidemie neemt enorme vormen aan, en de kinderen kunnen zich niet beschermen.
Maar jij kan wel iets doen.

Wordt wakker en sta op.
De kinderen verdienen een veilig leven.
Meld het, maak het bespreekbaar en laat je kinderen weten dat je vertrouwt op wat ze zeggen.

Bronnen;
Unicef, Project Speak Now,Meldpunt Huiselijk Geweld

 

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button