Artificial Intelligence

EU komt met nieuw voorstel voor werkeloosheidsuitkering en Nederland gaat betalen

Gelukkig dat ondanks de wereldkampioenschapen voetbal er o.a. in Brussel hard wordt doorgewerkt om het leven van veel EU burgers te veraangenamen.

Is het u overigens wel eens opgevallen hoe veel kleine en grotere regel- en wetswijzigingen er in een periode als deze de WK voetbal kampioenschappen er haastig doorheen gedrukt worden ?

Geen lastige vragen meer want de burger heeft wel wat anders aan zijn hoofd.

Komende week komen in Brussel de ministers van sociale zaken bijeen. Gepraat moet worden over een regeling voor de werkeloosheidsuitkering, die in ieder EU land anders is en waarvan de EU bedenkers vinden dat deze uniform moet worden door het hele arbeidersparadijs.

Op zich zelf denk je dan, ach niets aan de hand, ik heb een baan dus het zal me zo een zorg zijn. Totdat opeens blijkt om onverklaarbare redenen dat uw belastingen weer wat stijgen .

Het klinkt zo mooi, zoals de EU commissie het stelt : “Zonder dat er een harmonisering ( prachtig woord voor EU dictatuur ) komt in de sociale voorzieningen kan er niet gegarandeerd worden dat het vrij zijn om te werken in een EU land waar een EU burger dat wenst, zijn sociale zekerheid verliest.

Een nieuwe regeling moet de wil van de EU tot uitdrukking brengen om te zorgen voor een meer sociale zekerheid voor alle EU lidstaat burgers.

Prachtig, want wie wil nu zijn sociale zekerheid verliezen , een vraag waarachter zich weer een explosieve lading verbergt, een typische EU  landmijn waarvan je de gevolgen pas merkt als hij is afgegaan.

Momenteel is het zo, dat indien een EU burger uit een ander EU land dan waar hij (tijdelijk) werkt, werkeloos wordt, hij een werkeloosheidsuitkering aan moet vragen in zijn land van herkomst.

Het land waar hij werkeloos geworden is, betaalt dan soms  ter compensatie gedurende een bepaalde periode het WW geld aan de overheid van het land waar de werkeloze vandaan komt.

Nederland doet dat niet want zegt de overheid :
Buitenlandse werknemers die niet in Nederland wonen, hebben geen recht op een uitkering. Ze kunnen deze in veel gevallen aanvragen in het land waar ze wonen.

Daar moet nu verandering in komen, want redeneert de EU, de werkeloze moet volledig kunnen genieten van de WW regeling zoals die geldt in het land waar hij werkeloos is geworden .

U ziet de bui al aankomen ?
Nederland is in Europees verband zeer ruimhartig met het betalen van een WW uitkering wat betreft de duur en de hoogte daarvan. Zeker als we die vergelijken met de voormalige Oostblok landen of Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.

Dat betekent dat Nederland weer een attractie erbij krijgt, namelijk die van een WW uitkering, die bijna nergens in de EU zo goed is als in uw land.  En dat wederom zal in veel gevallen werken als de bekende magneet om in Nederland te komen werken, met alle voordelen van die als je ontslagen wordt, hetgeen natuurlijk niet zo moeilijk moet zijn.

En die kosten, …. ja u raadt het al, die vindt u weer terug in uw belastingen, dankzij de EU.

Geen nieuws

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button