Artificial Intelligence

Manipulatie van geloof

Het is niets nieuws, mensen zijn zoekende naar de reden van hun bestaan.
De eeuwenoude vragen als; waar komen we vandaag, waarom zijn we hier, waar gaan we nadien naartoe ?
Velen voelen hun niet thuis in de samenleving maar proberen er zich toch enigszins bij aan te sluiten. Maar er blijft een ondergrondse steeds aanwezige ongesteldheid.

Wanneer mensen in zo’n situatie zich zwak voelen, niet begrepen, niet aanvaard, … dan zijn zij erg onderhevig aan beïnvloeding en raken makkelijk uit balans. Wanneer zo’n persoon in contact komt met iemand waar hij/zij zich wel mee kan vereenzelvigen ontstaan er een mooie maar soms ook een gevaarlijke situatie.

Dit kunnen we zien in relatie waarbij een persoon vernederd, onderdanig gemaakt en ‘gebruikt’ wordt. (zowel vrouwen als mannen) Dit kan in elke vorm van relatie; vriendschap, partner of werkrelatie. Het heeft voornamelijk te maken met een machtsverhouding van de ‘meerdere’ ten opzichte van de ‘mindere’.

Maar dat zien we niet enkel in een op een relatie maar ook in een groep.
Denken we maar een ‘bullying’, groepsvernedering, afstraffing.

Deze vorm van machtsmisbruik kan soms erg subtiel werkzaam zijn, bewust of onbewust. Het kan verbaal, mentaal en fysieke vormen aannemen.

Al dit kunnen we ook terugvinden bij sommige groeperingen. Groeperingen onderscheiden zich van ‘anderen’ en hebben meestal een superieure ingesteldheid naar ‘anderen’ toe. De best gekende vorm daarvan zijn de godsdiensten. Maar dit vinden we ook terug in andere machtige organisaties.

Een ander voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde ‘geheime genootschappen. Denk niet dat dit enkel toegeschreven kan worden aan een bepaalde laag van de bevolking. Neen het komt voor in alle lagen van onze samenleving. Zo waren/zijn vele presidenten van de USA in genootschappen zoals Bohemian Grove en Skull and Bones (en andere). Maar er zijn dan ook bijvoorbeeld motorbendes zoals de Hell Angels.

We kennen een meer recenter (relatief) fenomeen van Guru’s/Teachers met hun volgelingen. De meest opvallende degenen die we onder de naam ‘Sekte’ of ‘Cult” plaatsen. Soms is het niet zo duidelijk aan de oppervlakte om een sekte of cult groepering te herkennen.

Soms gaan ze schuil onder andere instanties zoals bijvoorbeeld religie. Zie daarbij ‘The Church of Scientology’ of “Zionism’ of ‘Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints’ (FLDS Church) de sub-divisie van de Mormonen kerk. Bij andere instellingen is het soms kantje boortje of het al of niet onder ‘sekte/cult’ valt. Een groot deel van de volgers/studenten  gedragen zich wel bijna net zoals bij en sekte/cult.

Soms kan het nuttig zijn voor iemand om, gedurende een tijd, een meester of guru als voorbeeld te nemen zonder daarbij het ‘zelf’ op te offeren. Personen die in het extreme gaan, in eender welke organisatie, geven hun kracht en zichzelf over aan een instelling of persoon. En dat is een gevaarlijke positie voor die persoon zelf alsook voor anderen. Zie fundamentalisme, extremisme en radicalisering.

Personen die hieraan onderhevig zijn beseffen zelf niet dat ze gemanipuleerd worden/zijn en zullen hun standpunt met hand en tand verdedigen kost wat kost. De betrokkene is gebrainwasht zonder daarvan bewust te zijn en het is erg moeilijk dit te herprogrammeren.
Zelf kwam ik in contact met verschillende van zulke groeperingen. Soms werd ik door leden aangesproken, soms ging ik ze zelf opzoeken. Ik was steeds geïnteresseerd, vanuit een research instelling, om te weten te komen wat deze groeperingen aanbieden en hoe ze personen proberen te ronselen. (Ik was zelf nooit een lid van zo’n organisatie.) Men probeer steeds in te spelen op de zwakten en de interesses van de persoon. En daarbij zijn ‘zoekende’ mensen makkelijker een slachtoffer.

Welke organisatie , welke groep dan ook (groot of klein), kijk steeds naar de volgende punten ;
Wie staat aan de top ?
Wat ‘wint’ de man aan de top hieruit ?
De leider/meester/leraar, does he walk his talk ?
Wat is het vooropgesteld doel ?
Wat wordt verwacht en gevraagd van de volgelingen, leerlingen ?
Hoeveel studenten hebben effectief het vooropgestelde doel bereikt ?
In welke mate zijn de volgelingen, studenten ‘hooked’ aan de Guru, leraar ?
Hoeveel geld is er in omloop ? En waar gaat het geld naartoe ?
EN ! Het is niet omdat velen iemand volgen dat het ook goed is !!!
ALWAYS ASK QUESTIONS !!!
Ik verwijs naar onderstaande documentaires indien U meer wilt weten aangaande de werking van sektes en cults hoe ze te werk gaan om subtiel te volgelingen te brainwashen en dan te gebruiken.

WACO —>   https://www.youtube.com/watch?v=Xr9pQ1pIbiU

En neen sektes en cults zijn niet enkel te vinden in de USA.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere, dichter bij huis, de volgelingen van de ‘Ordre du Temple Solaire’ (OTS) in Frankrijk.

The new Jesus (Rusland) —->   https://www.youtube.com/watch?v=W2Cv5hZfOmk

Algemeen info ivm Cults —->   https://www.youtube.com/watch?v=yUsd0IQGa64
Ik vond het heel interessant om bovenvermelde video’s te kijken om een beter idee te hebben van hoe sektes en cults te werk gaan, niet enkel kijkende vanuit het standpunt van de organisatie (sekte/cult) maar ook vanuit het standpunt van die dewelke zich aangetrokken voelen om aan te sluiten.

 

Neo Van de Velde

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button