Ad BroereColumnsCorona

Vergelijken kan niet?

Steeds meer artsen, virologen, biochemici, chirurgen et cetera zetten hun vraagtekens bij het door het WHO ingegeven beleid met betrekking tot Covid-19. Voorzover zij hierover op de sociale media iets over hun bevindingen delen, worden ze gecensureerd of aangevallen door hun collega’s. Voorbeelden hiervan zijn Hendrik Streeck, David Prins, Judy Mikovits, Dan Erickson, Wolfgang Wodarg en Rashid Buttar. En er volgen steeds meer.

Het zal niet lang duren voordat er eindelijk een open discussie wordt gevoerd over Covid-19 en dat het onderzoek naar wat het echt is, waar het vandaan komt, de overdraagbaarheid, hoe dodelijk het is et cetera zal worden gedaan. Dit is hoogst noodzakelijk om inzicht te krijgen en om te kunnen evalueren of de maatregelen die werden genomen noodzakelijk zijn (geweest) of niet.

Luc Montagnier, Frans arts en viroloog, tevens Nobelprijswinnaar: “Samen met mijn collega, biowiskundige Jean-Claude Perez, heb ik het genoom (de genetische samenstelling, nvdr.) van dit virus geanalyseerd”, aldus Luc Montagnier, de Franse viroloog die in 1983 hiv ontdekte en daar later de Nobelprijs voor won. “Het bevat fragmenten van het hiv-virus die onmogelijk van een patiënt afkomstig zijn. Je kan hiv alleen inbrengen in een genoom met de hulp van moleculaire instrumenten. Zeer precies werk dat enkel kan worden uitgevoerd in een beveiligd laboratorium.”

Volgens Montagnier werd dat gedaan in een lab in Wuhan. “Ze probeerden er een vaccin tegen aids te ontwikkelen en vervolgens werd een virus ontwikkeld”, zei hij. “Dat is dan per ongeluk uit het laboratorium ontsnapt. Het betreffende lab is sinds 2000 ook gespecialiseerd in coronavirussen, ze hebben veel expertise op dat vlak.”

Dat het virus in een lab werd gefabriceerd, heeft volgens de beroemde viroloog ook een positieve kant. “De natuur accepteert geen moleculair gepruts, dit virus zal dus weer worden geëlimineerd door de natuur.

IJSLAND
Ik heb me wekenlang verdiept in de manier waarop Covid-19 op IJsland werd aangepakt. Dit land heeft zich vooral onderscheiden door veel tests uit te voeren met op IJsland ontwikkelde tests NUHI en deGenetics. Daardoor ontstond er redelijk snel inzicht in de overdraagbaarheid en ook in hoeverre er sprake was van een mild of ernstig verloop. Ook onderscheidde IJsland zich door mensen met het virus thuis te behandelen. Daardoor was er geen grote druk op de ziekenhuizen en nog minder op de IC’s.

Aanvankelijk kwamen er wel patiënten in het ziekenhuis terecht en ook op de IC’s. In de eerste weken waren er een aantal doden te betreuren. Dit stopte echter toen IJsland Covid-19 beter in de greep kreeg en het bleef bij tien sterfgevallen. Mensen die ziek waren door het virus gingen in isolatie en werden thuis behandeld. Mensen die in aanraking waren geweest met de zieke gingen in quarantaine, die hoogstens twee weken duurt.

Er waren op 19 mei 1803 ziektegevallen vastgesteld op IJsland, waarvan 1789 zijn hersteld en 10 gestorven. 16 procent van de IJslanders is getest. Er komen vrijwel geen nieuwe ziektegevallen meer bij.

19 mei 4 ziektegevallen, 1789 hersteld

Ook op IJsland werd men overvallen door het virus. IJslanders die ziek terugkwamen van wintersport. De IJslandse overheid heeft echter snel ingegrepen en de goede beslissingen genomen. Aanvankelijk heeft men gekoerst op de adviezen van de WHO, maar die zijn snel losgelaten nadat men meer inzicht kreeg in de overdraagbaarheid en het verloop van Covid-19.

Dat inzicht is vooral gekomen door ruimschoots te testen met twee op IJsland ontwikkelde methodes. De aanpak van zieken thuis isoleren en de mensen uit de omgeving van de zieke in quarantaine te zetten is ook zo succesvol gebleken omdat de behandeling direct begon en er een goed volgsysteem was opgezet. Bij die vroege behandeling is hydroxychloroquine met succes toegepast. De tien doden op IJsland zijn in de eerste weken na uitbraak van het virus gevallen.

Vanaf de tweede week van april zijn er geen sterfgevallen meer bij gekomen. De ziekenhuizen en de ic’s zijn zoveel mogelijk ontzien en dat kon door de goede thuisbegeleiding van patiënten. Alleen de gecompliceerde ziektegevallen worden behandeld in het ziekenhuis, waarbij het IJslands-Japanse antivirale middel Faripiravir werd toepast. Er zijn al twee weken geen Covid-19 patiënten meer in het ziekenhuis. Op 19 mei zijn er nog 4 patiënten en 1789 zijn hersteld. De meeste ziektegevallen hadden een mild verloop.

De tijd gaat snel, maar duizenden patiënten in Nederland, zoals er nu door sommigen wordt beweerd, waardoor de overheid achter de feiten aan liep…dweilen met de kraan open… op 15 maart rapporteerde het RIVM 1135 patiënten die positief op Covid-19 waren getest. IJsland heeft zich slagvaardiger getoond dan onder andere Nederland, evenals dat het geval was met de bankencrisis.

Het zou veel goede informatie geven om de behandeling van Covid-19 op IJsland in het onderzoek mee te nemen. Mensen die Covid-19 op IJsland afdoen als niet interessant vanwege de lage bevolkingsdichtheid vergissen zich. De IJslandse bevolking woont voor twee derde op een redelijk klein oppervlak (Reykjavik) en de bevolkingsopbouw is niet anders dan in andere Europese landen.

ZWEDEN EN NEDERLAND

Euromomo, z-scores voor Zweden en Nederland t/m week 19 2020
z-scores geven de mate van oversterfte aan

Zweden is dissident in de aanpak van Covid-19. Er is geen sprake van een lockdown, zoals bijvoorbeeld in Nederland. Wel zijn er maatregelen, zoals twee meter afstand en hygiëne adviezen. Scholen, restaurants en bars zijn echter open gebleven. Als het WHO gelijk had gekregen met de door hen gegeven projecties dan zou er nu sprake moeten zijn van een grote oversterfte in Zweden.

Het instituut Euromomo publiceert wekelijks indicatoren voor oversterfte – de Z-score – waarmee wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van geen-, matige- of extreme oversterfte. Uit de publicatie van week 19 blijkt dat er wel oversterfte is in Zweden, maar niet extreem en ook minder in vergelijking met Nederland.

Ik heb de vastgestelde ziektegevallen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep naast elkaar gezet voor Zweden en voor Nederland. Van alle leeftijdsgroepen werd in Zweden bij 26 en in Nederland bij 25 op de 10.000 inwoners Covid-19 vastgesteld. Zowel in Nederland als in Zweden overleden 3 op de 10.000 gerelateerd aan Covid-19. Vergelijking van de ziektegevallen en sterfgevallen per leeftijdsgroep levert eveneens meer parallellen dan verschillen tussen Zweden en Nederland op.

De meeste sterfgevallen zijn in de leeftijdsgroep van 80 plus, in iets mindere mate in de leeftijdsgroep tussen 70 en 80. Beneden 70 jaar blijkt Covid-19 in beide landen relatief weinig slachtoffers te hebben geëist. In Zweden zijn de meeste ziekte- en sterfgevallen in groot Stockholm en in Nederland in de provincies Noord Brabant en Zuid-Holland. In iets mindere mate in Noord- Holland en Gelderland. Groningen, Friesland en Drenthe zijn vrijwel niet getroffen. Voor het onderzoek naar het nut en de noodzaak van de lockdown maatregelen zijn dit belangrijke data.

    vergelijking ziektegevallen en sterfgevallen Zweden en Nederland 20 mei

Ik ben van mening dat hiermee voldoende gegevens op tafel zijn gelegd om een onbevooroordeeld onderzoek te rechtvaardigen naar Covid-19. In het bijzonder naar de herkomst, de overdraagbaarheid, het verloop van het virus en de dodelijkheid ervan. Dan kan vervolgens een evaluatie worden gemaakt van de noodzaak en de effectiviteit van de getroffen maatregelen rond Covid-19.

(c) Ad Broere

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button