Vitamines

Vitamine C “Redder in Nood”

Vitamine C is HET eerstelijns verdedigingsmiddel tegen ziekteverwekkers en hun gifstoffen, tegen vrije radicale cascades vanuit de inhoudsstoffen van vaccins en vanuit infecties en andere oorzaken,zowel als een redder in de nood bij giftige beten.

Vitamine C is een niet-patenteerbaar essentieel macronutriënt
Dat wil zeggen, we kunnen deze stof niet zelf aanmaken, een tekort aan vitamine C maakt ons ziek, met een totaal gebrek eraan gaan we dood. Kortom, vitamine C is doodsimpel een mega-effectief ‘olifantengeweer’waar we niet buiten kunnen..

Dure en lichaamsvreemde farmaceutische middelen zoals antibiotica hebben met veel tamtam de goedkope lichaamseigen stof vitamine C overstemd, terwijl artsen worden opgeleid in de religie van Pharmachemie en dus braaf de baarlijke (en levensgevaarlijke) nonsens napraten dat vitamine C in hogere doses schadelijk is en nierstenen veroorzaakt…

Onderzoek
Voor het bereiken van doseringen boven ca. 30 gram per dag gebruikte dr. Frederic Klenner rond 1940 intramusculaire injecties en intraveneuze infusen met natriumascorbaat.
De gedocumenteerde levensreddende kracht daarvan geldt onverminderd tot aan de dag van vandaag.

Scheurbuik
De meesten van ons kennen het woord scheurbuik alleen uit de vertellingen over ruige zeelieden uit lang vervlogen tijden die op eindeloze zeiltochten over de oceanen zwalkten, en daarbij ziek werden en stierven door wat pas naderhand werd begrepen als een gebrek aan vitamine C.

Vreemd als het moge klinken, scheurbuik is ook vandaag de dag nog uitgebreid aan de orde. Aangezien zij zijn getraind in het voorschrijven van farmaceutische (lees:lichaamsvreemde) substanties, zijn hedendaagse artsen maar zelden in staat de verschijnselen te herkennen van sub-klinische scheurbuik: bovenmatige aanwezigheid van blauwe plekken, bloedend tandvlees, telkens terugkerende spontane neusbloedingen, vaatzwakte, spataderen, aambeien, het afbrokkelen en gaan losstaan van tanden en kiezen.

Hun grandioze onwetendheid omtrent de kwaliteiten van vitamine C maakt dat reguliere artsen deze stof nooit (en zeker niet in grote doses) zullen voorschrijven! Integendeel, zij leren dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van vitamine C 75 mg bedraagt een dosis die niet is vastgesteld door ter zake kundige biochemici of voedingsdeskundigen, maar via de beperkte blik van de Nederlandse toxicologen die voor de Europese richtlijnen de ‘veilige’ standaard mogen bepalen!

De kennis over vitamine C, de dagelijkse behoefte daaraan en de grenswaarden voor scheurbuik zijn al vanaf ten minste begin 1900 bekend:

Vitamine C in de praktijk
Alleen mensen met de zeldzame stoornis G6PD, glucose 6 fosfaat dehydro-genase mogen vitamine C gebruiken onder begeleiding van een arts. Voor de rest van de bevolking is vitamine C een heilzaam, en vaak levensreddend middel

Dr. Viera Scheibner, wereldwijd bekend expert van vaccinatieschade, vertelde mij al jaren geleden over een Australische arts die de beademing wilde staken bij een baby die halfdood was vanwege een bacteriële meningitis en de niet-werkende (en zelfs gevaarlijke) antibiotica. Het lijfje van deze baby was al bijna zwart.

Maar met de hulp van dr. Scheibner wist de baby’s vader de betrokken arts er tenslotte van te overtuigen om het kind infusen te geven met natriumascorbaat.
Ook deze dramatisch uitziende, officieel al opgegeven baby kon na drie weken gezond naar huis terug!

Moet het echt altijd zo ver komen voordat een arts het enige juiste wil doen.?
Ja, helaas, want ook deze arts bevestigde dat hij in verband met de protocollen waaraan hij is gehouden,bij een toekomstig geval géén intraveneuze behandeling met vitamine C zou geven!

Met het braaf volgen van deze officieel voorgeschreven, maar totaal ineffectieve richtlijnen beschermen artsen alleen hun eigen lijf en leden.Door het door artsen onthouden van een behandeling, zelfs wanneer die in hun persoonlijke ervaring levensreddend is gebleken, stellen zij zonder blikken of blozen het leven van hun patiënten in de waagschaal.

Subklinische scheurbuik (vitamine C gebrek):
• overmatige blauwe plekken
• bloedend tandvlees
• telkens terugkerende spontane neusbloedingen
• vaatzwakte
• spataderen
• aambeien
• het afbrokkelen en gaan losstaan van tanden en kiezen

Vitamine C en vaccinatie
Vitamine C heeft minstens 325 functies in het lichaam, 300 enzymatische en 25 hormonale.
Een van de belangrijkste betekenissen van vitamine C is dat het de basisstof is voor collageen,
terwijl collageen weer de bouwstof is voor botten en bloedvaten.

En alleen al voor de uitwisseling van oude en nieuwe cellen in onze bloedvaten heeft het lichaam per dag 1000 mg nodig. Komt vanuit voeding of suppletie die ene gram het lichaam niet binnen, dan vindt dit noodzakelijk onderhoud aan het bloedvatenstelsel niet plaats.De bloedvaten beginnen dan eerst te lekken en later kunnen zij zelfs scheuren, en herseninfarcten en aneurismen in de aorta veroorzaken.

Iedere baby/persoon staat na vaccinatie in werkelijkheid bloot aan een acute aanslag op zijn/haar vitamine C voorraad in de weefsels, met als gevolg een mogelijk mega-tekort aan vitamine C.Bij sommige baby’s is die acute scheurbuik snel zichtbaar:òf door wiegendood (Sudden Infancy (Immunisation) Death Syndrome ,SIDS.òf, wanneer ze niet direct sterven, maar ernstig beschadigd raken door Shaken Baby Syndrome (SBS).

Deze acute vitamine C deficiënties worden meestal niet als zodanig herkend
Wanneer een baby met van het sternum losgelaten ribben, lengtebreuken in de lange beenderen, en bloedingen in neus, mond (onder de tong) en ogen er uitziet als zou die tegen een muur zijn gekwakt, beschuldigen artsen en autoriteiten vaak onmiddellijk de ouders/verzorgers van kindermishandeling door de valse ‘diagnose’ van Shaken Baby Syndrome

Zelden worden vóór die beschuldiging de tests gedaan die deze vermeende kindermishandeling kunnen uitsluiten: het meten in bloed en serum van de niveaus van vitamine C en histamine:

De realiteit is dat wereldwijd te overhaast de foutieve SBS-conclusie wordt getrokken
Meestal gebeurt dit vanuit een emotionele reactie, want door de mantra ‘Vaccinaties zijn veilig en effectief’ kan vaccinatieschade niet bestaan.

Dr. Viera Scheibner heeft anno 2012 naar aanleiding van dergelijke SIDS- en SBS-drama’s inmiddels zo’n 120 rapporten geschreven. De meeste rechters trekken uit haar wetenschappelijk onderbouwde rapportage de juiste conclusie en stoppen de rechtsvervolging van de desbetreffende ouder(s) en verzorgers, of bevrijden hen alsnog uit de gevangenis.Maar de hardnekkigheid van de SBS-fabel is groot: het laatste nieuws daarin is dat zelfs ambulancepersoneel van SBS kan worden beschuldigd!

Vitamine C en kinkhoest.
Dankzij de overvaccinering tegen kinkhoest krijgen tegenwoordig veel (veel te jonge) baby’s en ook oudere kinderen, en zelfs volwassenen deze gemene ziekte. Vaccinatie heeft alle kinderziektes uit hun normale
leeftijdsrange gegooid

Artsen weten bij kinkhoest niets anders dan antibiotica te geven, terwijl ze weten dat het niets doet behalve de hoest verminderen en het ziekteproces verkorten.Wat de antibiotica wel doet is het vernielen van de darmflora,de basis voor 70% van het immuunsysteem.Infecties als kinkhoest, tetanus,difterie, stafylococcus aureus,invasieve meningokokken en pneumokokken zijn ziekten die gevaarlijk kunnen zijn vanwege de toxinen die de respectievelijke bacteriën afscheiden.

Het kan niet vaak genoeg worden herhaald: Vitamine C, gebruikt bij het bestrijden van kinkhoest en iedere andere infectie of ziekte, moet voortdurend worden aangeleverd, zodat alle functies kunnen worden vervuld en het desbetreffende fysieke proces kan worden afgemaakt.Kinkhoest duurt 100 dagen. Ook wanneer de hoest is verdwenen, moet daarom trouw worden door worden doorgegaan met vitamine C, anders krijgen de bacteriën en toxinen opnieuw de overhand.

Het goede nieuws is dat een kind die dit gehele proces goed heeft doorstaan, een ware, want natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.Als de kinkhoest volledig is overwonnen, kan de vitamine dosering langzaam worden afgebouwd, maar nooit helemaal tot nul. Houd een onderhoudsdosis!

Vitamine C en vrije radicalen
Vrije radicalen zijn stoffen die een elektron missen en die daarom een elektron ergens anders willen wegkapen, desnoods uit gezond weefsel. In alle situaties waarin deze vrije radicalen een rol spelen, kan vitamine C helpen de schade te beperken, omdat deze stof een gulle donor van elektronen is. Dat verklaart de helende werking van vitamine C bij de vrije radicalen cascade door vaccinaties, infecties en/of vergiftigingen.

Maar bovenal schenken artsen geen aandacht aan vitamine C omdat diezelfde farmaceutische industrie deze stof niet kan patenteren en daar dus geen droog brood aan kan verdienen.Maar misschien nog wel belangrijker is dat het toedienen van vitamine C haaks staat op het industrieel farmaceutisch belang van veel zieke klanten, omdat deze lichaamsvriendelijke substantie mensen kan helpen werkelijk te genezen

Vitamine C is wateroplosbaar en komt voor in vele vormen
Sommige daarvan zijn prettig in het gebruik, andere niet, en weer andere zijn af te raden (zoals de time-release uitvoeringen).De meest simpele vorm van vitamine C is L-ascorbinezuur poeder.Dit smaakt heel zuur, etst het tandglazuur en is minder prettig in het gebruik.Daarnaast zijn er verschillende gebonden vormen: calcium-, magnesium-, en natriumascorbaat.

Natriumascorbaat is de meest neutrale, smaakt licht zoutig, is prettig om in te nemen, en verstoort de mineraal evenwichten in het lichaam niet. Dit natrium heeft geen invloed op de bloeddruk, dat heeft alleen de verregaand bewerkte vorm van keukenzout, zoals we die in de meeste zoutvaatjes op tafel aantreffen…

Na een hersenschudding of een herseninfarct (of ter vermijding van die laatste) kan de vet-oplosbare vorm van vitamine C, ascorbylpalmitaat, ‘wonderen’ doen.

Verkrijgbaarheid
Met de overname door de farmaceutische industrie van de meeste van hun aartsvijanden,de voedingssupplementen producenten is natuurlijke vitamine C inmiddels zodanig uit de markt weggedrukt dat je jezelf groot verdriet doet wanneer je je alleen daar op richt.

Natuurlijke vitamine C wordt onbetaalbaar in de hoeveelheden die nodig zijn in geval van een werkelijke crisis Alles wat anders is dan simpel natriumascorbaat poeder is bovendien altijd vele malen duurder, en daarbij komt dat de bewerkte vormen van vitamine C niet noodzakelijkerwijs beter zijn in hun effect.

Vitamine C in tabletvorm is gemakkelijk voor gebruik onderweg, maar bevat vaak toegevoegde stoffen die je niet in je lichaam wilt, zo zit er soms aspartaam (E951) in sommige zuigtabletten en zelfs (of vooral?)in kindervitamine

Nogmaals, in tegenstelling tot de zure vorm, L-ascorbinezuur, smaakt natrium-ascorbaat alleen maar een beetje zoutig, en is daardoor heel vriendelijk voor maag,gebit en smaakpapillen.

Sommige mensen met ervaring in het gebruik van natriumascorbaat kunnen er bij het innemen van hun dosis aan de smaak daarvan merken of ze er die keer meer, of juist wat minder van nodig hebben.

Vitamine C behoefte
Niet alleen verschilt de individuele vitamine C behoefte van mens tot mens, ook hangt
de manier van verwerken van de stof af van het individuele metabolisme.Vitamine C
heeft vele verschillende functies in het lichaam, maar die kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer
de stof daadwerkelijk aanwezig is, dus: OP=OP.

Per individu verschilt de behoefte bovendien naar de omstandigheden
Zo heeft een stewardess thuis misschien 6 gram vitamine C per dag nodig, terwijl
haar lichaam tijdens internationale vluchten om 20 gram of zelfs meer kan vragen!

Ook een persoon met een sluimerende infectie of ontsteking(en) heeft een grotere
behoefte.En dezelfde hogere behoefte geldt bij alle vormen van stress, infecties,
stralingsbelasting, voedselvergiftiging, contact met giftige stoffen, en bij giftige beten van dieren.

In tegenstelling tot de meeste dieren (uitgezonderd o.m. primaten en een hamstersoort) kunnen wij mensen de levensbepalende stof vitamine C niet zelf aanmaken, daarom moeten we die van buitenaf krijgen.

Onze huidige voeding levert bij lange na niet genoeg vitamine C op, vandaar de noodzaak tot suppletie van bij voorkeur het niet-zure, gemakkelijk in te nemen natriumascorbaatpoeder. Pillen bevatten immers altijd allerlei vulstoffen en andere substanties die je niet in je lichaam wilt hebben.

Algemene tips :

• Koop de niet-zure vitamine C poedervorm natriumascorbaat groot in.
Koel, droog en in het donker bewaren (wikkel om het licht tegen te houden aluminiumfolie om een goed afsluitbare fles of pot).

• Neem dagelijks een paar maal zoveel natriumascorbaat als je kunt (bouw de dosis op). En houd nooit meer op met het nemen van C!

•De correcte methode voor inname van vitamine C is om door de dag heen meer kleine doses te gebruiken

•Maak voor het oplossen van de vitamine C gebruik van vitaal, zuiver water. Het water mag eventueel lauw, maar niet warm zijn.

• Bouw de individueel benodigde dosis op door de hoeveelheid telkens wat te verhogen, totdat er diarree-achtige verschijnselen optreden.

•Dit heet ‘darmtolerantie,of ‘C-flush ’: de vitamine C die het lichaam niet nodig had,verdwijnt via de darmen in de vorm van een soort diarree (hard hollen naar het toilet, want zodra je het voelt rommelen, is het niet meer te stoppen!)

•Deze ‘C-flush’ (diarree) is qua plaats en tijd soms onhandig, maar niet schadelijk, integendeel, het reinigt de darmen van oude voedselresten e.d.

•ALTIJD blijven doorgaan met het nemen van vitamine C, want alle fruit- en voeding fabels van bijvoorbeeld het Voedingscentrum ten spijt, krijgen we via de voeding meestal ruim onvoldoende van deze essentiële voedingsstof binnen.

• VERMIJD time released vitamine C tabletten. De C komt door de coating voorbij de maag in een verkeerd deel van de darmen terecht, kan daar niet worden opgenomen, en gaat dus verloren voor het lichaam, en maakt het gebied zuur/Heb je die per ongeluk toch gekocht, maak dan voor inname de tabletten stuk, zodat de coating onwerkzaam is.

Onderhoudsdosis vitamine C (natriumascorbaat)
•Volwassenen: 3x daags een kwart theelepel of meer, dosis opbouwen tot individuele behoefte.
•Kinderen: een mespuntje, afhankelijk van het gewicht van het kind de dosis opbouwen tot individuele behoefte.

Vitamine C gebruik bij infecties, toxiciteit, straling e.d.
:•Volwassenen : zoveel mogelijk doses door de dag heen, hoeveelheid van de dosis per keer opbouwen, tot aan ‘C-flush’.
•Kinderen : zoveel mogelijk  doses door de dag heen, hoeveelheid van de dosis per keer opbouwen, tot aan ‘C-flush’.

Désirée L.Röver

•Symptomen vitamine C gebrek:

http://www.scurvysymptoms.net

,http://www.wisegeek.com/what-are-the-symptoms-of-scurvy.htm

•Hiller HG,Battered or not ~ a Reappraisal of Metaphyseal Fragility, Am J Roentgenol

Radium Ther Nucl Med. 1972 Feb;114(2):241-6.,

http://www.ajronline.org/content/114/2/241.full.pdf

•Caffey J.Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdural

hematoma , AJR 1946;56 : 163-173

•Kleinman PK, Multiple Fractures in the Long Bones of Infants Suffering from Chronic

Subdural Hematoma”— A Commentary, AJR,2006,vol. 187 (6): 1403-4,

http://www.ajronline.org/content/187/6/1403.full.pdf+html

•Curing the Incurable, Vitamin C,Infectuous Diseases and Toxins, ISBN 978.09779.952021

•Radio interview dr. Thomas Levy over vitamine C (natriumascorbaat): in het

KALEIDOSCOPE archief op www.findingvoicesradio.com

•websites dr. Thomas Levy, http://www.tomlevymd.com

,http://www.peakenergy.com en http://www.livonlabs.com

•Optimization of Vitamin C and Antioxidant Therapy,
http://www.youtube.com/watch?v=ddgLzQavQzw

•Dr. Frederic Klenner, Polio & vitamine C,
http://www.orthomed.com/polio.htm

•Ontzurende voeding,
http://www.cbbr.nl/gezo_Verzuring.htm en
http://www.uw-kapper.nl/overig/zuur-basische-voeding/zuur-basische-voeding.html

•Nieuw-Zeelandse boer gered van de dood dankzij vitamine C,
http://www.dailymotion.com/video/xh70sx_60-minutes-scoop-on-new-zealand-farmer-

•Artikelen over vitamine C, http://www.orthomed.com/

•VITAMIN C, TITRATING TO BOWEL TOLERANCE, ANASCORBEMIA, AND ACUTE

INDUCED SCURVY, http://www.orthomed.com/titrate.htm

•Vitamine C infuus,http://www.orthomed.com/civprep.htm

•Artikelen over vitamine C, vaccinaties, voeding, etc.:
www.desireerover.nl

Toon meer

Related Articles

3 Comments

 1. Mens, aap, cavia en forel kunnen zelf geen vitamine C. aanmaken, hamster wel.

  En vitamine C. toedienen bij giftige beten van dieren? Welke dieren? Ook gifslangen?
  Als vitamine C. zou helpen tegen gifslangenbeten, dan was het probleem in ontwikkelingslanden opgelost.
  De productie van anti-sera voor ontwikkelingslanden is voor fabrikanten als Sanofi niet winstgevend en dus beperkt.
  Dan zou een goedkoop vervangend middel zeer welkom zijn!
  Zijn hier wetenschappelijke studies van? Ik zou ze graag lezen!

 2. Verschrikkelijk! Ik zit in een gebied waar constant gevlogen wordt.( chemtrails)…Ben een enorme vit c campagne gestart! 3 x 1000 mg in mijn keukenkast! U hoort het goed…M.i.zit het alang niet meer in onze voeding! De paprikas in de winkel sralen je tegemoet! Lijkt wel plastic! Vandaar…met de vriendelijke groeten van een gebruiker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button